Abyśmy znali to, co blisko…

dr hab. Marek Bernacki

dr hab. Marek Bernacki

Nie trzeba przywoływać znanego przysłowia, by zdawać sobie sprawę, że często o miejscach, w których żyjemy, nie wiemy zbyt wiele. Tradycja, historia, kultura regionu są nie tylko tym, co może łączyć mieszkańców miasta i jego okolic, ale i ważnym składnikiem tożsamości. Szczególne powołanie instytucji badawczych mogą stanowić z jednej strony działania związane z pogłębianiem wiedzy o regionie, z drugiej – jej propagowanie. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej dba o realizację tych zadań od lat.

25 marca 2021 r. gościliśmy w naszym Ośrodku dr. hab. Marka Bernackiego, wieloletniego dziekana Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH (w latach 2012-2020), profesora uczelnianego w Katedrze Polonistyki, a obecnie Przewodniczącego Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo w ATH. Wygłosił on wykład dla nauczycieli:

Literatura i kultura Bielska-Białej w dydaktyce.

Prelekcja prezentowała badania naukowe łącząc je z praktyką nauczania języka polskiego, historii, religii. Przedstawione informacje o pracach literaturoznawców z Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej dotyczących literatury i kultury Bielska-Białej oraz obszerna bibliografia (literatura, historia, sztuka) znacząco wzbogacają wiedzę o regionie i stanowią ważny materiał do wykorzystania w dydaktyce.

Pomnik Kazimiery Alberti

Pomnik Kazimiery Alberti

Zaproponowane przez Profesora scenariusze lekcji o tematyce regionalnej są istotnym i wartościowym uzupełnieniem przedstawionych treści. Prof. Bernacki mówił przy tej okazji o Stanisławie Goli – bielskim poecie, który marzył o Nagrodzie Nobla, o Kazimierze Alberti – pisarce i niestrudzonej animatorce życia kulturalnego w międzywojniu oraz o bielskich pomnikach, świadkach złożonej historii w kontekście tożsamości mieszkańców miasta.

W konferencji wzięli udział nauczyciele z Bielska-Białej i innych miast województwa śląskiego (m.in. Brenna, Cieszyn, Czechowice-Dziedzice, Jaworzno, Trzebinia, Żywiec). W ankietach ewaluacyjnych uczestnicy wysoko ocenili zarówno treści, jak i sposób ich prezentowania oraz przydatność w codziennej pracy. Na życzenie uczestników planujemy kolejne spotkania o tej tematyce.

dr hab. Dorota Siwor


Materiały z wykładu znajdują się na Portalu polonisty.

Tagi: ,