Festiwal Edukacyjny „Nowe Inspiracje” WOM – Katowice 2021

Festiwal edukacyjny Nowe Inspiracje WOM 2021

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach co roku organizuje Festiwal Edukacyjny „Nowe Inspiracje”. To największe wydarzenie w ośrodku i jedno z największych w województwie śląskim. W ramach festiwalu są organizowane już od 25 lat Giełdy Wydawców. Staramy się, by festiwal był świętem oświaty regionu.

Najbliższa edycja Festiwalu Edukacyjnego odbędzie się 16 ‒ 17 kwietnia 2021 r.

Uniwersytet Śląski objął wydarzenie swoim patronatem oraz jest jego współorganizatorem po raz czwarty. Kolejny raz pracownicy UŚ poprowadzą w trakcie wydarzenia zajęcia.

W trakcie wydarzenia proponujemy nauczycielom ponad 60 bezpłatnych warsztatów metodycznych i wykładów na temat m.in.:

  • nowoczesnego podejścia do edukacji przyrodniczej i matematycznej, z uwzględnieniem narzędzi interaktywnych i aplikacji, myślenia wizualnego, robotyki i szyfrowania;
  • wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, w tym na temat: roboinformatyki, metody projektu, narzędzi informatycznych, gier matematycznych;
  • przedmiotów humanistycznych we wszystkich przejawach, w tym na temat lekcji odwróconych, przekazów wizualnych, tutoringu, awangardy, lektur szkolnych w kontekście ekologicznym, Instagrama;
  • zajęcia artystyczne i kreatywne.

Oprócz tego:

  • zajęcia służące rozwojowi zawodowemu i osobistemu, w tym o myśleniu krytycznym, kształtowaniu umiejętności społecznych, teatrze, architekturze, manipulacji w przestrzeni publicznej, jodze, kosmetyce;
  • spotkania z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej.

W tym roku wydarzenie będzie miało formę on-line, ale staramy się, by charakter festiwalu był zachowany, czyli utrzymane wszystkie elementy programu wpływające na jego wyjątkowość.

W tym roku nowość: w czasie Festiwalu, na stronie wydarzenia będą dostępne materiały dydaktyczne przygotowane przez różne instytucje kultury, filmy z pokazami dobrych praktyk, linki do wartościowych wykładów.

Liczba miejsc na poszczególnych zajęciach ograniczona. Uczestnicy, których obecność na zajęciach zostanie potwierdzona w systemie, otrzymają zaświadczenia.

Program i zapisy na stronie: www.womkat.edu.pl

Zapraszamy!

Tagi: