Warsztat metodyczny młodego nauczyciela matematyki

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

Serdecznie zapraszamy nauczycieli matematyki szkoły podstawowej o stażu pracy zawodowej 0 – 5 lat na konferencję

Między teorią a doświadczeniem – warsztat metodyczny młodego nauczyciela,

która odbędzie się 28 października 2020 r. (środa) w godz. 15.30-17.00 w formie zdalnej – Google Meet.

Program spotkania:

  1. Wiedza niezbędna na starcie w zawodzie nauczyciela matematyki (podstawa programowa, kompetencje kluczowe).
  2. Przepisy prawa z zakresu funkcjonowania szkoły oraz wewnętrznych uregulowań obowiązujących w szkole.
  3. Diagnozowanie potrzeb i możliwości uczniów, indywidualizacja pracy (dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia).

Zajęcia są bezpłatne, uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w konferencji.

Zgłoszeń na zajęcia proszę dokonywać poprzez nasz system rejestracji:
https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=602378

Zapraszamy!

Aleksandra Filuś

Tagi: , , ,