Drukuj

Rekrutacja na filologię polską w ATH

Uprzejmie informujemy, że w dn. 8 czerwca ruszyła tura podstawowa e-rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego (licencjackie) oraz drugiego stopnia (magisterskie) na kierunku filologia polska na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH.
Rekrutacja potrwa do 13 lipca br. (szczegóły na stronie: www.ath.bielsko.pl )

Drukuj

Wakacyjne warsztaty dla nauczycieli języka angielskiego

RODN „WOM" w Bielsku-Białej organizuje w dniach 28 czerwca – 3 lipca 2015 r. wakacyjny konwersacyjny kurs z języka angielskiego dla nauczycieli szkół podstawowych oraz wakacyjne warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego szkól podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Drukuj

„Majówka" z filmem i nie tylko...

Trzeci raz nauczyciele bibliotekarze obchodzili swoje święto w naszym Ośrodku, kontynuując spotkania z cyklu „Majówka dla bibliotekarzy", organizowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką i nasz Ośrodek.

Drukuj

Echa konferencji „Zrozumieć dziecko w kontekście zagrożenia niedostosowaniem społecznym"

W dniu 17 kwietnia 2015 r., zgodnie z priorytetami MEN, odbyła się konferencja pt. „Zrozumieć dziecko w kontekście zagrożenia niedostosowaniem społecznym" zorganizowana przez nasz Ośrodek wspólnie z Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej.

Drukuj

W TROSCE O LEPSZE WYNIKI KSZTAŁCENIA - IV ŚLĄSKA SZKOŁA EWD

W dniach 13-14 maja 2015 r. odbyła się wyjazdowa konferencja w Ustroniu dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli wszystkich typów szkół poświęcona ewaluacji pracy szkół z wykorzystaniem Edukacyjnej Wartości Dodanej.

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 25, tel. 33 81 237 15, 33 81 224 58, e-mail: poczta@wombb.edu.pl