Drukuj

Ogólnopolska olimpiada z historii dla uczniów szkół gimnazjalnych

Polskie Towarzystwo Historyczne (jako organizator) zaprasza młodzież do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej olimpiadzie z historii dla uczniów szkół gimnazjalnych.

 

Harmonogram oraz Regulamin olimpiady są dostępne na stronie organizatorów: http://www.olimpiadahistoryczna.pl.


Termin rejestracji tegorocznych uczestników upływa 2 października 2016 r.  

Drukuj

Ogólnopolski konkurs biologiczny

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych do udziału w ogólnopolskim konkursie Wszczep sobie zdrowie.

Organizatorzy konkursu to:

 • Prywatne Liceum ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza w Katowicach, 
 • Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego.
Drukuj

Seminarium: Organizacja obchodów rocznic historycznych i narodowych sposobem wychowania do wartości

Uwaga nauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, wychowawcy, pedagodzy szkolni, młodzież oraz wszyscy zainteresowani historią najnowszą.

Zapraszamy na bezpłatne seminarium:

 
Polskie Państwo Podziemne 1939-1945 r. - ocena z perspektywy 77 rocznicy od jego powołania,

 

które odbędzie się w siedzibie Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej przy ul. Legionów 25, w dniu 4 października 2016 r. (wtorek), sala nr 203, II piętro, od godz. 13.00 do 15.00.

Drukuj

Warsztat metodyczny dla nauczycieli języka niemieckiego

Zapraszam na warsztat metodyczny dla nauczycieli języka niemieckiego w ramach programu DELFORT.


Temat: Nauka języka niemieckiego poprzez gry (nie tylko) internetowe.


Warsztat odbędzie się dnia 21.10.2016 (15.00-18.15) w RODN "WOM" w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25 (s. 203 i 207).

 

Drukuj

Autorzy i redaktorzy merytoryczni podstaw programowych kształcenia w zawodach pilnie poszukiwani!

Na podstawie rekomendacji pracodawców i innych przedstawicieli rynku pracy zostaną zmodyfikowane PPKZ.

 

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do współpracy z projektem pozakonkursowym ORE Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego:

Drukuj

Seminaria Vademecum Młodego Nauczyciela

W nowym roku szkolnym 2016/2017 rozpoczynamy kolejny cykl seminariów pt. Vademecum Młodego Nauczyciela dla nauczycieli stażystów i kontraktowych pracujących w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej.

 

Spotkanie organizacyjne i pierwsze zajęcia z ustaleniem harmonogramu odbędą się 5 października 2016 r. (środa) o godz. 15.30 w RODN „WOM" w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, sala 203.

 

Zajęcia seminarium będą miały formę stacjonarną (3 godziny, raz w miesiącu). Materiały ze spotkań będą zamieszczane na platformie Moodle Ośrodka.

 

Drukuj

Uwaga nauczyciele pragnący kierować wycieczkami szkolnymi

W związku z zaleceniem MEN dotyczącym wyposażenia nauczycieli w wiedzę związaną z organizacją wycieczek szkolnych, proponujemy 18 i 25 listopada 2016 r.

 

Kurs instruktażowy dla kierowników wycieczek szkolnych (według programu MEN).

 

W razie pytań prosimy o kontakt – tel.: 33 8123715 w. 119 lub e-mail: cborowska@wombb.edu.pl.

 

Zapraszamy!

Drukuj

Śląskie. Inwestujemy w talenty - II edycja

Śląskie - Inwestujemy w talenty – II edycja

jest projektem Samorządu Województwa Śląskiego realizowanym w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Celem projektu jest wsparcie młodzieży uzdolnionej w zakresie języków obcych, przedmiotów matematycznych, informatycznych lub przyrodniczych poprzez stypendia naukowe dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 

Stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie przyznawane będą na czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych (tj. 10 miesięcy) w roku szkolnym 2016/2017.

 

Drukuj

Konkurs krasomówczy "Lux ex Roma" (Światło z Rzymu)

Szanowni Nauczyciele języka polskiego gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, serdecznie zapraszam Państwa uczniów (w wieku 13–20 lat) do wzięcia udziału w:

XIX Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym im. Wojciecha Korfantego, w tym roku pod hasłem "Lux ex Roma"  (Światło z Rzymu) w 1050. Rocznicę Chrztu Polski.

 

Głównym jego celem jest motywowanie do pielęgnowania pięknej polszczyzny, kształcenie wysokiej sprawności językowej, nakłonienie do refleksji nad miejscem wartości w życiu młodego człowieka oraz przygotowanie do świadomego uczestnictwa w życiu publicznym.

Drukuj

Warsztaty krasomówcze dla nauczycieli języka polskiego wszystkich typów szkół

Zapraszamy 12 października 2016 r. (środa) o godz. 15.00-16.30 do naszego Ośrodka: Bielsko-Biała,
ul. Legionów 25, sala 203 (II p.).

 

Zajęcia poprowadzi Pani Iwona Kusak – kierownik MDK im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej.

 

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres k.zemczak@poczta.onet.pl do 10 października 2016 r.

Drukuj

Warsztat metodyczny w ramach sieci współpracy nauczycieli języków obcych

Zapraszamy wszystkich chętnych nauczycieli języków obcych na warsztat metodyczny w ramach Sieci współpracy nauczycieli języków obcych,który odbędzie się dnia 6.10.2016 r. o godz. 16.00 w RODN WOM w Bielsku-Białej przy ul. Legionów 25, sala 207.

Temat spotkania: Cyfrowy klucz do rozwijania umiejętności rozumienia ze słuchu.
 

Program spotkania:

 1. Tajniki pracy na platformie Moodle w ramach Sieci współpracy.
 2. Muzyka jest dobra na wszystko, czyli jak wykorzystać muzykę do rozwijania sprawności językowych.
 3. Nowe możliwości przeglądarki internetowej Microsoftu.

 

Drukuj

Edukacja wczesnoszkolna - sieci współpracy i samokształcenia

W roku szkolnym 2016/17 zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do udziału w bezpłatnych spotkaniach trzech sieci współpracy i samokształcenia:

 

Sieć współpracy i samokształcenia (1): Uczymy w klasach I-III - dla osób pracujących z młodszym uczniem.

 

Sieć współpracy i samokształcenia (2): Bawimy się w programowanie - dla uczestników naszych kursów: Scratch – programowanie puzzlami oraz osób, które na co dzień wykorzystują już środowisko Scratch w swojej pracy w szkole.

 

Sieć współpracy i samokształcenia (3): Ocenianie kształtujące w klasach I-III - dla osób pragnących doskonalić się w motywowaniu młodszego ucznia do pracy. Z dokonanego rozeznania wynika, że uczestnicy sieci chcieliby skupić się między innymi na zastosowaniu tzw. OK zeszytu.

 

Drukuj

Granty 2016

Uprzejmie informujemy, że w ramach zadań edukacyjnych 

Programu wykorzystania środków na dofinansowanie nauczycieli w 2016 r. 

nasz Ośrodek uzyskał dotację Kuratorium Oświaty w Katowicach (100% kosztów) na realizację 2 projektów form kształcenia ustawicznego:

 

 • Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom/wychowankom oraz nauczycielom w aspekcie przepisów prawa i obowiązków dyrektora

 • Profilaktyka zagrożeń związanych z Internetem i nowymi technologiami, w tym agresji elektronicznej
  LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYCZERPANY

 

Drukuj

Studia podyplomowe w Ośrodku w roku szkolnym 2016/2017

Informujemy, że w porozumieniu z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej (www.wsb.edu.pl) planowane jest uruchomienie w nadchodzącym roku szkolnym, w siedzibie Ośrodka, kwalifikacyjnych studiów podyplomowych na kierunkach:

 

 • Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza i terapia,
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika),
 • Socjoterapia i resocjalizacja,
 • Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji,
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

 

Drukuj

Rekrutacja na filologię polską - ATH Bielsko-Biała (2016/2017)

Pragnę poinformować, że są jeszcze wolne miejsca na kierunku filologia polska prowadzonym na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH w Bielsku-Białej.

Po pierwszym roku studiów można wybrać specjalność:

 

 • nauczycielską lub
 • projektowanie komunikacji.

 

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 25, tel. 33 81 237 15, 33 81 224 58, e-mail: poczta@wombb.edu.pl