Drukuj

WM/8a HTML i CSS – jak tworzyć nowoczesne strony internetowe

Kierownik kursu: Wojciech Zuziak (zmiana prowadzącego)

SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA

 

 • Dla nauczycieli różnych specjalności wszystkich typów szkół, szczególnie dla nauczycieli szkół podstawowych, którzy podczas pracy z uczniami tworzą lub będą tworzyć proste strony internetowe.

 • Zajęcia kursu odbędą się w dniu:
  10.12.2016 (sobota) w godzinach 08.30-16.30,
  w RODN "WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, sala 207.

 • W programie: podział i formatowanie tekstu (nagłówki, akapity, wykazy), kolory na stronach WWW, osadzanie grafiki, linki (hiperłącza), proste tabele. Wszystko z zachowaniem podziału na HTML 5 i CSS 3 (współczesne standardy).

Drukuj

Seminarium dla nauczycieli języka polskiego

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych i gimnazjów na seminarium:
Wróćmy do podstaw – ABC metodyki języka polskiego.

 

Zajęcia odbędą się 14 grudnia (środa) 2016 r. w siedzibie Ośrodka, ul. Legionów 25, godz. 15.00-17.00, sala 203 (II p.)

 

W programie:

 • planowanie pracy nauczyciela polonisty,
 • wymagania wobec planu,
 • roczny plan dydaktyczny – elementy składowe,
 • wymagania programowe a plan wynikowy,
 • ćwiczenia w projektowaniu planu dydaktycznego.

 

Uczestnicy proszeni są o przyniesienie podstawy programowej języka polskiego, programu oraz własnego planu do wybranej klasy.

 

Drukuj

Kultura organizacyjna szkoły/placówki oświatowej w kontekście wymagań Ministra Edukacji Narodowej

Seminarium z cyklu spotkań otwartych dla Dyrektorów i Wicedyrektorów wszystkich typów szkół i placówek oświatowych odbędzie się: 8 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 10.00, w siedzibie RODN "WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, sala 203 (2. piętro).

 

W programie:

 • Czym jest kultura organizacyjna w szkole/placówce oświatowej?
 • Rola dyrektora w budowaniu efektywnej współpracy w gronie pedagogicznym.
 • Kultura organizacyjna a wymagania MEN.

 

Drukuj

Spotkanie z ciekawą matematyką (8)

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej oraz Fundacja "Matematyka dla wszystkich"  zapraszają do udziału w kolejnym spotkaniu z ciekawą matematyką, którego tematem będzie:
Od Banacha do fraktali, czyli co ma wspólnego śnieżynka z kalafiorem.

 

Spotkanie odbędzie się 15 grudnia 2016 r. o godz. 15.00 w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, sala 203.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w serwisie Dla matematyków.

Drukuj

Konkurs "Matematyka jest wszędzie"

 
Zapraszamy do udziału w 6 edycji Konkursu "Matematyka jest wszędzie".

 

Regulamin tegorocznej edycji Konkursu znajduje się na portalu nauczyciela matematyki.

Drukuj

Wojewódzki Konkurs Historyczny "Polskie Państwo Podziemne 1939-1945"

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ich opiekunów do udziału w VI edycji Wojewódzkiego Konkursu Historycznego "Polskie Państwo Podziemne 1939-1945 r. Losy wybranych przedstawicieli pionu cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego" (w formule prezentacji multimedialnej).


Współorganizatorami konkursu (wraz z naszym Ośrodkiem) jest Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej w Bielsku-Białej oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - Zarząd Okręgu Śląskiego w Katowicach.

Drukuj

Edukacja wczesnoszkolna - sieci współpracy i samokształcenia

Zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na spotkania trzech sieci współpracy i samokształcenia:

 

Sieć współpracy i samokształcenia (1): Uczymy w klasach I-III - dla osób pracujących z młodszym uczniem.

 

Sieć współpracy i samokształcenia (2): Bawimy się w programowanie - dla uczestników naszych kursów: Scratch – programowanie puzzlami oraz osób, które na co dzień wykorzystują już środowisko Scratch w swojej pracy w szkole.

 

Sieć współpracy i samokształcenia (3): Ocenianie kształtujące w klasach I-III - dla osób pragnących doskonalić się w motywowaniu młodszego ucznia do pracy. Z dokonanego rozeznania wynika, że uczestnicy sieci chcieliby skupić się między innymi na zastosowaniu tzw. OK zeszytu.

 

Udział w spotkaniach sieci jest bezpłatny.

 

Drukuj

Studia podyplomowe w Ośrodku w roku szkolnym 2016/2017

Informujemy, że w porozumieniu z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej (www.wsb.edu.pl) planowane jest uruchomienie w nadchodzącym roku szkolnym, w siedzibie Ośrodka, kwalifikacyjnych studiów podyplomowych na kierunkach:

 

 • Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza i terapia,
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika),
 • Socjoterapia i resocjalizacja,
 • Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji,
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

 

Drukuj

35 rocznica ogłoszenia stanu wojennego w Polsce

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej wraz z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej IPN w Katowicach serdecznie zapraszają nauczycieli oraz zainteresowaną historią najnowszą młodzież szkół ponadgimnazjalnych na seminarium:


Stan wojenny w Polsce 1981-1983 z perspektywy 35 rocznicy od jego ogłoszenia.

 

Seminarium odbędzie się w siedzibie naszego Ośrodka przy ul. Legionów 25, w dniu 12 grudnia 2016 r. (poniedziałek), od godz. 12.30-14.30,  sala konferencyjna (przyziemie - segment B). 

Drukuj

Sztuka w szkole. Wykorzystanie dzieł sztuki w pracy edukacyjnej na przykładzie tematyki erotycznej

W pracy edukacyjnej często pojawiają się trudne tematy. Jednym z nich jest zagadnienie cielesności człowieka. Jak o niej rozmawiać? Co może ona nam powiedzieć o rzeczywistych problemach, z jakimi styka się człowiek?


RODN "WOM" w Bielsku-Białej zaprasza nauczycieli języka polskiego i wiedzy o kulturze szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów na konferencję metodyczno-szkoleniową poświęconą temu zagadnieniu.

 

Konferencja odbędzie się w piątek, 9 grudnia 2016 r. w godz. 12:00 – 16:00. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Édouard Manet
Le Déjeuner sur l'herbe (Wikipedia)

Drukuj

Konkurs Literacki Inny – Obcy?

Zapraszamy młodzież szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Konkursie Literackim Inny – Obcy? organizowanym przez nasz Ośrodek. 
 
Inność dotyczyć może szerokiej gamy zjawisk, oznaczać będzie odmienność w obrębie kultury – system wartości, religię, obyczaje, doświadczenie historyczne, język, ale i formy życia społecznego, preferencje seksualne, wygląd fizyczny, sposób bycia.
 
Historia uczy nas, że w każdej z tych sfer inność rodziła z jednej strony zaciekawienie, ale z drugiej wrogość, chęć podporządkowania sobie mniejszości przez większość, czy wręcz konflikty przeradzające się w akty agresji i dyskryminacji. Dziś problemy te powracają ze szczególną mocą.
Drukuj

VII Festiwal Książki

Serdecznie zapraszamy nauczycieli i uczniów klas IV i V do udziału w VII Festiwalu Książki.

 

To cykliczna impreza promująca czytelnictwo dzieci, która jest kontynuacją – w nowej, rozbudowanej formie – Festiwalu Książki organizowanego pięciokrotnie w latach 2010-2014 przez Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej.

 

Obecnie organizatorami są:


RODN "WOM" w  Bielsku-Białej,
Akademia Techniczno-Humanistyczna
w Bielsku-Białej,
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej.

Drukuj

Konkurs wiedzy historycznej: Dziewięciu z Wujka - wydarzenia grudniowe sprzed 35 lat

Zapraszamy uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego do udziału w Wojewódzkim konkursie wiedzy historycznej Dziewięciu z Wujka - wydarzenia grudniowe sprzed 35 lat, zorganizowanego w ramach obchodów Roku Pamięci Ofiar Pacyfikacji KWK "Wujek".

 

Więcej informacji: na stronie konkursu.

Drukuj

Seminaria Vademecum Młodego Nauczyciela

W nowym roku szkolnym 2016/2017 rozpoczynamy kolejny cykl seminariów pt. Vademecum Młodego Nauczyciela dla nauczycieli stażystów i kontraktowych pracujących w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej.

 

Spotkanie organizacyjne i pierwsze zajęcia z ustaleniem harmonogramu odbędą się 5 października 2016 r. (środa) o godz. 15.30 w RODN „WOM" w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, sala 203.

 

Zajęcia seminarium będą miały formę stacjonarną (3 godziny, raz w miesiącu). Materiały ze spotkań będą zamieszczane na platformie Moodle Ośrodka.

 

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 25, tel. 33 81 237 15, 33 81 224 58, e-mail: poczta@wombb.edu.pl