Drukuj

Konferencja „Zrozumieć dziecko w kontekście zagrożenia niedostosowaniem społecznym"

RODN „WOM" w Bielsku-Białej wspólnie z Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej zaprasza na Konferencję Regionalną nt. „Zrozumieć dziecko w kontekście zagrożenia niedostosowaniem społecznym".

Więcej

Drukuj

Konferencja nt. skutecznego uczenia rozumowania i argumentowania na lekcjach matematyki

RODN "WOM" w Bielsku-Białej zaprasza wszystkich nauczycieli biorących udział w nauczaniu matematyki, od edukacji wczesnoszkolnej po szkołę ponadgimnazjalną na konferencję poświęconą nauczaniu rozumowania i argumentowania na lekcjach matematyki.

Więcej

Drukuj

Ruszają studia podyplomowe z socjoterapii

Zapraszamy nauczycieli oraz inne osoby pragnące zdobyć umiejętności niezbędne w pracy z uczniem przejawiającym zaburzenia zachowania.

Studia realizowane są na terenie naszego Ośrodka w Bielsku-Białej przy współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Drukuj

II Wojewódzki Turniej Debat Oksfordzkich

Zapraszamy śląskie szkoły ponadgimnazjalne do udziału w II Wojewódzkim Turnieju Debat Oksfordzkich w obszarze problematyki Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Więcej

Drukuj

Zapraszamy do uczestnictwa w kursach e-learningowych

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Bielsku-Białej organizuje kursy doskonalące „na odległość" dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych w następujących obszarach tematycznych:

Drukuj

Matematyka przyjazna uczniowi - po konferencji

Nauczanie matematyki w szkole podstawowej przyjazne młodszemu uczniowi to temat przewodni konferencji, która miała miejsce w siedzibie RODN „WOM" w Bielsku-Białej w dniu 17 stycznia 2015 r. Konferencja kierowana była do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli matematyki klas 4–6. Celem konferencji było dostarczenie nauczycielom wskazówek użytecznych w pracy, w szczególności z uczniem o rok młodszym.

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 25, tel. 33 81 237 15, 33 81 224 58, e-mail: poczta@wombb.edu.pl