Drukuj

Studia podyplomowe w Ośrodku w roku szkolnym 2016/2017

Informujemy, że w porozumieniu z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej planowane jest uruchomienie w nadchodzącym roku szkolnym, w siedzibie Ośrodka, kwalifikacyjnych studiów podyplomowych na kierunkach:

 - Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza i terapia,
 - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika),
 - Socjoterapia i resocjalizacja,
 - Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji,
 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Drukuj

Uwaga nauczyciele przedmiotu „edukacja dla bezpieczeństwa” i „przysposobienie obronne”

W związku z koniecznością odnawiania co 5 lat kwalifikacji do nauczania modułu „Pierwsza pomoc” organizujemy w czasie wakacji Szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, nadające wymagane kwalifikacje.

Zajęcia kursu odbędą się w dniach 26 sierpnia 2016 r. (piątek) oraz 27 sierpnia 2016 r. (sobota)
w godzinach 9.00-20.00 w RODN „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 24, sala 4 i 6 (parter)
Koszt kursu – 340 zł, symbol – KS/58/15/c
SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA.

Drukuj

Pierwszego lipca ruszyła VII edycja konkursu "OBIEKTYWNIE ŚLĄSKIE: ŚLĄSK I MUZYKA"

Przekazujemy poniżej informacje otrzymane od Organizatora konkursu (Stowarzyszenie Projekt Śląsk).

Pierwszego lipca ruszyła VII edycja konkursu na najlepsze fotoreportaże i filmy o Śląsku „Obiektywnie śląskie”. Będzie to edycja wyjątkowa, ponieważ hasło VII edycji to: ŚLĄSK I MUZYKA. Chcemy tym samym nawiązać do pięknych, muzycznych tradycji naszego regionu.

Czas trwania konkursu: 1.07 - 15.09 2016 r.

Finał: 14.10.2015 r, NOSPR w Katowicach.

Dla wyrażenia tematu uczestnicy mogą przesyłać: fotoreportaże (składające się z od 3-7 zdjęć), fotokasty (maks. 2 min.) oraz filmy (również maks. 2 min.). Termin przesyłania prac to 15 września 2016 r. Konkurs jest dla wszystkich, zarówno dla amatorów jak i profesjonalistów.

Drukuj

Zajęcia komputerowe w klasach I-III – konferencja i najbliższe plany

Ministerstwo Edukacji Narodowej od pierwszego września br. planuje pilotażowe wdrożenie nauczania programowania do edukacji formalnej na podstawie innowacji pedagogicznych w szkołach (szczegóły: https://goo.gl/RM1V5j ).

W związku z powyższym nasz Ośrodek zorganizował we czwartek 7 czerwca 2016 konferencję adresowaną do nauczycieli pierwszego etapu edukacyjnego oraz zapowiedział planowane formy wsparcia dla szkół i nauczycieli.

Drukuj

Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego zaprasza

Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego informuje, iż we wrześniu 2016 r. w  uruchomiony zostanie kolejny cykl historycznych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych.
3-semestralne studia (koszt za semestr to 1450 zł; zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu, w piątki) dają uprawnienie do nauczania historii oraz historii i społeczeństwa we wszystkich typach szkół.
Zapisy są przyjmowane w sekretariacie Instytutu Historii, tel. 32 359 21 28.

Z poważaniem
Lech Krzyżanowski - kierownik studiów podyplomowych w Instytucie Historii UŚ

Drukuj

Wakacyjne kursy dla nauczycieli języka angielskiego!

RODN „WOM" w Bielsku-Białej zaprasza do udziału w wakacyjnych kursach doskonalących, które odbywać się będą w pierwszych dwóch tygodniach wakacji (27 czerwca – 5 lipca, 2016 r.).

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 25, tel. 33 81 237 15, 33 81 224 58, e-mail: poczta@wombb.edu.pl