Drukuj

Granty 2016

Uprzejmie informujemy, że w ramach zadań edukacyjnych  Programu wykorzystania środków na dofinansowanie nauczycieli w 2016 r.  nasz Ośrodek uzyskał dotację Kuratorium Oświaty w Katowicach (100% kosztów) na realizację 2 projektów form kształcenia ustawicznego:

 

  • Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom/wychowankom oraz nauczycielom w aspekcie przepisów prawa i obowiązków dyrektora
  • Profilaktyka zagrożeń związanych z Internetem i nowymi technologiami, w tym agresji elektronicznej

 

Drukuj

Rekrutacja na filologię polską - ATH Bielsko-Biała (2016/2017)

Pragnę poinformować, że są jeszcze wolne miejsca na kierunku filologia polska prowadzonym na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH w Bielsku-Białej.

Po pierwszym roku studiów można wybrać specjalność:

 

  • nauczycielską lub
  • projektowanie komunikacji.

 

Drukuj

Nowa propozycja dla nauczycieli - program "Liderzy Teatroteki Szkolnej" 2016-2017

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie realizuje projekt Teatroteka Szkolna - portal z materiałami edukacyjnymi dla nauczycieli wykorzystujących metody teatralne na lekcjach i poza lekcjami. 

 

Portalowi towarzyszy program tutorsko-szkoleniowy Liderzy Teatroteki Szkolnej adresowany do nauczycieli, którzy chcieliby pogłębiać swoją wiedzę dotyczącą pedagogiki teatru i dodatkowo są zainteresowani nawiązaniem współpracy z lokalną instytucją kultury.

Drukuj

Studia podyplomowe w Ośrodku w roku szkolnym 2016/2017

Informujemy, że w porozumieniu z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej planowane jest uruchomienie w nadchodzącym roku szkolnym, w siedzibie Ośrodka, kwalifikacyjnych studiów podyplomowych na kierunkach:

 

  • Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza i terapia,
  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika),
  • Socjoterapia i resocjalizacja,
  • Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji,
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
Drukuj

Uwaga nauczyciele przedmiotu „edukacja dla bezpieczeństwa”

W związku z koniecznością odnawiania co 5 lat kwalifikacji do nauczania modułu „Pierwsza pomoc” organizujemy w czasie wakacji Szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, nadające wymagane kwalifikacje.

 

Zajęcia kursu odbędą się w dniach 26 sierpnia 2016 r. (piątek) oraz 27 sierpnia 2016 r. (sobota)
w godzinach 9.00-20.00 w RODN „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 24, sala 4 i 6 (parter)
Koszt kursu – 340 zł, symbol – KS/58/15/c


SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA.

 

Priorytety MEN

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 25, tel. 33 81 237 15, 33 81 224 58, e-mail: poczta@wombb.edu.pl