Drukuj

Informacja dla nauczycieli polonistów

Informuję, że zaplanowana na czwartek 21 maja konferencja dla polonistów "Gimnazjalista - absolwent szkoły podstawowej realizujący nową podstawę programową. Wnioski po pierwszym cyklu nauczania" zostaje przeniesiona na czwartek, 11 czerwca na godz. 15.00.

Miejsce konferencji: RODN "WOM" w Bielsku-Białej, ul. Legionów 24 s. 14.

Katarzyna Zioła-Zemczak
doradca metodyczny z języka polskiego

Drukuj

Echa konferencji „Zrozumieć dziecko w kontekście zagrożenia niedostosowaniem społecznym"

W dniu 17 kwietnia 2015 r., zgodnie z priorytetami MEN, odbyła się konferencja pt. „Zrozumieć dziecko w kontekście zagrożenia niedostosowaniem społecznym" zorganizowana przez nasz Ośrodek wspólnie z Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej.

Drukuj

W TROSCE O LEPSZE WYNIKI KSZTAŁCENIA - IV ŚLĄSKA SZKOŁA EWD

W dniach 13-14 maja 2015 r. odbyła się wyjazdowa konferencja w Ustroniu dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli wszystkich typów szkół poświęcona ewaluacji pracy szkół z wykorzystaniem Edukacyjnej Wartości Dodanej.

Drukuj

Kurs na wychowawców wypoczynku

RODN „WOM" w Bielsku-Białej planuje zorganizować w okresie kwiecień/maj 2015 r. kurs na wychowawców wypoczynku zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 16 stycznia 2015 r.

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 25, tel. 33 81 237 15, 33 81 224 58, e-mail: poczta@wombb.edu.pl