Drukuj

Granty edukacyjne 2015

Uprzejmie informujemy, że w ramach zadań edukacyjnych Programu wykorzystania środków na dofinansowanie nauczycieli w 2015 r. nasz Ośrodek uzyskał dotację Kuratorium Oświaty w Katowicach (100% kosztów) na realizację 9 projektów form kształcenia ustawicznego.

Więcej

Drukuj

Nowa oferta doskonalenia naszego Ośrodka

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą form doskonalenia i dokształcania przygotowaną na rok szkolny 2015/2016 przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Bielsku-Białej, dostępną na naszym portalu internetowym: http://www.wombb.edu.pl/index.php/szkolenia/oferta-doskonalenia

Informujemy jednocześnie, że odstępujemy od przekazywania szkołom i placówkom naszego regionu drukowanej wersji oferty form doskonalenia.

Drukuj

„Majówka" z filmem i nie tylko...

Trzeci raz nauczyciele bibliotekarze obchodzili swoje święto w naszym Ośrodku, kontynuując spotkania z cyklu „Majówka dla bibliotekarzy", organizowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką i nasz Ośrodek.

Drukuj

Echa konferencji „Zrozumieć dziecko w kontekście zagrożenia niedostosowaniem społecznym"

W dniu 17 kwietnia 2015 r., zgodnie z priorytetami MEN, odbyła się konferencja pt. „Zrozumieć dziecko w kontekście zagrożenia niedostosowaniem społecznym" zorganizowana przez nasz Ośrodek wspólnie z Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej.

Drukuj

W TROSCE O LEPSZE WYNIKI KSZTAŁCENIA - IV ŚLĄSKA SZKOŁA EWD

W dniach 13-14 maja 2015 r. odbyła się wyjazdowa konferencja w Ustroniu dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli wszystkich typów szkół poświęcona ewaluacji pracy szkół z wykorzystaniem Edukacyjnej Wartości Dodanej.

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 25, tel. 33 81 237 15, 33 81 224 58, e-mail: poczta@wombb.edu.pl