Seminarium: Żołnierze Wyklęci. Losy niepokornych

Polska flagaW dniu 10 marca 2020 r. (wtorek) od godz. 12.30 do godz. 14.00, w związku z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, odbędzie się w naszym Ośrodku seminarium dla nauczycieli historii, języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie oraz zainteresowanych uczniów klas 7 i 8 SP i szkół ponadpodstawowych, na temat:

Żołnierze Wyklęci. Losy niepokornych

W programie:

  1. Historia wybranych przedstawicieli podziemia narodowego – żołnierzy II konspiracji – Marek Łukasik, pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach.
  2. Propozycje realizacji podstawy programowej z historii, dotyczące wdrażania pojęcia „Panteon Żołnierzy Wyklętych” – Urszula Rukasz, konsultant RODN „WOM” w Bielsku Białej.
  3. Projekcja filmu „Żołnierze Wyklęci. Losy Niepokornych” (reżyseria Wincenty Ronisz, 2007 r.). Film opowiada o powikłanych losach czterech żołnierzy Polski Podziemnej, którzy po zakończeniu okupacji niemieckiej, wskutek prześladowań, podjęli walkę zbrojną z sowieckim okupantem i systemem komunistycznym.

Zapraszamy do:
RODN „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 24, sala nr 4.

Zgłoszenia nauczycieli i grup młodzieży przyjmujemy za pośrednictwem formularza online:
https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=601894

Nauczyciele otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w seminarium i materiały.

Urszula Rukasz

Tagi: , , ,