Warsztaty: Inteligencje wielorakie w szkole podstawowej

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

Zapraszamy nauczycieli klas 1-4 szkoły podstawowej na warsztaty:

Inteligencje wielorakie w szkole podstawowej

W trakcie zajęć poznamy założenia Teorii Wielorakich Inteligencji i jej wpływ na osiąganie sukcesów w szkole.

Nauczyciel, który kieruje procesem nauczania i uczenia się stara się dotrzeć do wielu sfer działalności człowieka poprzez udoskonalanie metod, form pracy, programów i środków nauczania, które dostosowuje do specyfiki nauczanego przedmiotu, do możliwości uczniów oraz warunków.

Zaproponujemy gry, zabawy i ćwiczenia aktywizujące poszczególne inteligencje.

Termin: 13.02.2020 r. o godz. 16.00

Miejsce: RODN “WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 24 (budynek B), sala 4 (parter).

Zapisy: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=601820

Zapraszamy do wymiany doświadczeń!

Doradcy metodyczni
RODN „WOM” w Bielsku-Białej