Warsztat metodyczny młodego nauczyciela

LiczbySerdecznie zapraszamy

nauczycieli matematyki szkoły podstawowej
o stażu pracy zawodowej 0 – 5 lat

na konferencję:

Między teorią a doświadczeniem – warsztat metodyczny młodego nauczyciela,

która odbędzie się 3 października (czwartek) w godz. 15.30 – 17.00 w siedzibie naszego Ośrodka przy ul. Legionów 25, s. 202 (II piętro).

Program spotkania:

  1. Wiedza niezbędna na starcie w zawodzie nauczyciela matematyki (podstawa programowa, kompetencje kluczowe).
  2. Przepisy prawa z zakresu funkcjonowania szkoły oraz wewnętrznych uregulowań obowiązujących w szkole.
  3. Diagnozowanie potrzeb i możliwości uczniów, indywidualizacja pracy (dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia).

Zajęcia są bezpłatne, uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w konferencji.

Zgłoszeń na zajęcia proszę dokonywać poprzez nasz system rejestracji: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=601555

Zapraszamy!

Tagi: , , ,