Uczeń z całościowym zaburzeniem rozwoju w edukacji polonistycznej

Szachy i dzieckoSerdecznie zapraszamy

nauczycieli języka polskiego
szkół podstawowych
oraz
nauczycieli wspomagających

na warsztaty:

Uczeń z całościowym zaburzeniem rozwoju (autyzm, zespół Aspergera) w edukacji polonistycznej,

które odbędą się 20 września (piątek) w godz. 14.00 – 17.00 w siedzibie naszego Ośrodka przy ul. Legionów 25 s. 201 (II piętro).

Program spotkania:

  1. Charakterystyka ucznia z autyzmem i ucznia z zespołem Aspergera – różnice i podobieństwa.
  2. Typowe zachowania uczniów z autyzmem/ZA w codziennych sytuacjach szkolnych i ich geneza.
  3. Typowe trudności ucznia z autyzmem/ZA na lekcjach języka polskiego.
  4. Dostosowanie wymagań dla ucznia z autyzmem/ZA.
  5. Przykładowe rozwiązania metodyczne – scenariusze zajęć dostosowanych do potrzeb i możliwości ucznia z autyzmem/ZA.
  6. Ocenianie ucznia z autyzmem/ZA.

Zajęcia są bezpłatne, uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w warsztatach.

Zgłoszeń na warsztaty proszę dokonywać poprzez nasz system rejestracji: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=601573.

Magdalena Bielenin
Katarzyna Zioła-Zemczak
konsultantki Ośrodka

Tagi: , ,