Seminarium: Edukacja matematyczna klockiem po(d)parta

Klocki w edukacji matematycznejTermin:
25 kwietnia 2019 r. (16:30 – 18:30)

Miejsce:
ZSSiO w Bielsku-Białej, ul. Filarowa 52

Organizatorzy:

  • Bielsko-Bialski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
  • Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Bielsku-Białej

Partnerzy:

  • AKCES Edukacja, Przeźmierowo (koło Poznania)
  • Fundacja ALE Nauczanie, Przeźmierowo (koło Poznania)

Podczas Seminarium:

  1. Zaprezentujemy wybrane pomysły na edukację matematyczną prowadzoną z wykorzystaniem klocków LEGO® Education. Pomysły te zostały wypracowane i przetestowane przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i matematyki podczas spotkań Sieci współpracy nauczycieli w ramach projektu “Klockiem w matematykę!” (październik 2018 – luty 2019).
  2. Zaprosimy uczestników do pracy z nowym zestawem klocków LEGO® Education, który jest właśnie tworzony – jako oddolna inicjatywa polskich nauczycieli doceniających rolę klocków w edukacji matematycznej uczniów w klasach 1-5 SP.
  3. Przedstawimy przykłady wolnych i darmowych aplikacji webowych wspierających pracę z klockami – do wykorzystania na tablicy interaktywnej i monitorze interaktywnym.
  4. Zaprosimy chętnych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i matematyki w klasach 4-5 SP do przystąpienia do powstającej Grupy roboczej “Edukacja matematyczna klockiem po(d)parta”. Omówimy zasady współpracy członków grupy.

Zgłoszenia uczestników prosimy przesyłać do 23 kwietnia 2019 r. na adres: bbodn@mzo.bielsko.pl

Zapraszamy!


Koordynatorami przygotowań do Seminarium oraz opiekunami powstającej Grupy roboczej są:

  • dr Agnieszka Herma, dyrektor BBODN w Bielsku-Białej, doktor nauk matematycznych, nauczyciel dyplomowany, doradca metodyczny z matematyki w Bielsku-Białej, bbodn@mzo.bielsko.pl
  • mgr Wojciech Zuziak, nauczyciel dyplomowany matematyki i informatyki, konsultant ds. informatyki w RODN “WOM” w Bielsku-Białej, wzuziak@wombb.edu.pl
Tagi: , , , ,