Warsztaty: TIK w pracy z lekturą

SmartphoneWarsztaty dla nauczycieli języka polskiego

Serdecznie zapraszamy na zajęcia dla polonistów. Szkolenie obejmuje przedstawienie konkretnych przykładów zastosowania wybranych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej w pracy z tekstem (na przykładzie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza) oraz część warsztatową – z wykorzystaniem komputera – w czasie której uczestnicy stworzą własne zadania z użyciem wybranych przez siebie narzędzi.

Dobór narzędzi obejmuje pracę z lekturą przed jej omawianiem, w czasie pracy z tekstem oraz na etapie podsumowania, sprawdzania znajomości i rozumienia tekstu. Wskazane zostaną również możliwości zastosowania narzędzi TIK sprzyjającego indywidualizowaniu pracy z uczniem, stosowaniu elementów oceniania kształtującego oraz zwiększaniu motywacji ucznia do pracy.

Zajęcia adresowane są do nauczycieli języka polskiego (szczególnie pracujący z uczniami starszych klas szkoły podstawowej).

Narzędzia wykorzystane w czasie warsztatów to m.in. Quizlet, Learning apps, Padlet, Socrative. Pomocne będzie korzystanie z własnego telefonu z dostępem do sieci.

Zajęcia poprowadzi Anna Wójcik-Jachowicz – absolwentka polonistyki Uniwersytetu Śląskiego i podyplomowych studiów Filozofii i Etyki na tej samej uczelni. Ukończyła Szkołę Trenerów MERITUM. Jest certyfikowaną tutorką Collegium Wratislaviense. Od 16 lat pracuje jako nauczycielka języka polskiego, od jedenastu jest egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Więcej informacji na temat prowadzącej: https://www.turkusowaakademia.pl/anna-wojcik-jachowicz

Termin: 31 stycznia 2019 r., godz. 16.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, sala 207 (II piętro)
Rejestracja: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=600592

dr Dorota Siwor
konsultant Ośrodka

Tagi: ,