Sieć współpracy nauczycieli „Aktywna tablica”. Spotkanie (3)

Sieć połączeńSpotkanie (3)

Temat: Wykorzystanie potencjału tablicy multimedialnej w procesie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów

Prowadzący: dr Agnieszka Herma – doktor nauk matematycznych, nauczyciel dyplomowany IV LO im. KEN w Bielsku-Białej, pełniący funkcję doradcy metodycznego w zakresie matematyki.

Zapraszamy nauczycieli, którzy przystąpili do Sieci współpracy „Aktywna tablica”!


Do uczestników Sieci zostanie rozesłany e-mail zawierający linki do dwóch formularzy rejestracji na dwie sesje zajęć w dniu 4 czerwca 2018 r.:

  • Sesja (1): 4 czerwca 2018 r. od 13:00 do 15:15 – limit: 30 osób.
  • Sesja (2): 4 czerwca 2018 r. od 16:00 do 18:15 – limit: 30 osób.

Uwaga!
Osoby, które wzięły udział w kwietniowym lub majowym spotkaniu Sieci i nie otrzymały e-maila z zaproszeniem na spotkanie czerwcowe – prosimy o kontakt z organizatorami.

Osoby, które są zmuszone zrezygnować z udziału, koniecznie prosimy o przesłanie informacji o rezygnacji na jeden z adresów kontaktowych organizatorów.


Kontakt do organizatorów:

 

Tagi: , , , ,