Szkolenia TIK (ICT) – projekt „Aktywna tablica”

Uczniowie programująWychodząc na przeciw potrzebom szkół biorących udział w projekcie „Aktywna tablica”, zapraszamy do skorzystania z oferty naszego Ośrodka w zakresie szkoleń z TIK (ICT) oraz programowania.

Zapraszamy na szkolenia czynnych zawodowo nauczycieli.

Poniżej nasze propozycje szkoleń:

 1. Dobre prezentacje bez PowerPointa. Ciekawe i przystępne narzędzia dla każdego nauczyciela i ucznia
  Dla: nauczycieli różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.
  Prowadzący: Lechosław Hojnacki
  https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=600036
 2. Dysk i dokumenty Google – obsługa bezpłatnego pakietu wspomagającego pracę nauczyciela
  Dla: nauczycieli różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.
  Prowadzący: Lechosław Hojnacki
  https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=600037
 3. E-booki i audiobooki. Użytkowanie i samodzielne tworzenie
  Dla: nauczycieli różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.
  Prowadzący: Lechosław Hojnacki
  https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=600038
 4. Gamifikacja w szkole. Jak uatrakcyjnić naukę z użyciem prostych narzędzi cyfrowych?
  Dla: nauczycieli różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.
  Prowadzący: Lechosław Hojnacki
  https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=600039
  https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=600390
 5. Google Classroom. Przystępna i bezpłatna platforma edukacyjna dla każdej szkoły
  Dla: nauczycieli różnych specjalności wszystkich typów szkół
  Prowadzący: Lechosław Hojnacki
  https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=600040
 6. Narzędzia on-line dla początkujących lub zaawansowanych
  Dla: nauczycieli różnych specjalności wszystkich typów szkół
  Prowadząca: Monika Wisła
  https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=600043
  https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=600044
 7. Tablica interaktywna – nowy środek dydaktyczny w szkole
  Dla: nauczycieli zainteresowanych poznaniem i zastosowaniem tablicy interaktywnej w dydaktyce.
  Prowadzący: Andrzej Pietrzyk
  https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=600053
 8. Tworzenie prostych, intuicyjnych i estetycznych stron WWW w pracy i awansie zawodowym nauczyciela
  Dla: nauczycieli różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.
  Prowadzący: Lechosław Hojnacki
  https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=600055
 9. Jak tworzyć i uczyć tworzenia współczesnych stron internetowych? ‒ HTML5, CSS3 i Java Script
  Dla: nauczycieli informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych; nauczycieli – opiekunów szkolnych stron internetowych, nauczycieli zainteresowanych tworzeniem własnych stron WWW.
  Uwaga! Wymagana znajomość obsługi komputera (praca z plikami, edycja tekstu, praca z przeglądarką internetową).
  Prowadzący: Wojciech Zuziak
  https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=600162
 10. LEGO Education WeDo 2.0 na zajęciach w szkole podstawowej
  Dla: nauczycieli w klasach 1‒3 oraz nauczycieli informatyki, techniki i przyrody w szkołach podstawowych, nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych, nauczycieli realizujących projekty edukacyjne.
  Prowadzący: Wojciech Zuziak
  https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=600163
 11. Processing 3 – programowanie grafiki
  Dla: nauczycieli informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, nauczycieli realizujących projekty edukacyjne, nauczycieli – grafików komputerowych.
  Prowadzący: Wojciech Zuziak
  https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=600164
 12. Roboty LEGO MINDSTORMS Education EV3 na zajęciach w szkole podstawowej
  Dla: nauczycieli informatyki, techniki, przyrody i fizyki w szkołach podstawowych, nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych, nauczycieli realizujących projekty edukacyjne.
  Prowadzący: Wojciech Zuziak
  https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=600165
 13. Scratch – programowanie puzzlami (A)
  Dla: nauczycieli informatyki i matematyki w szkołach podstawowych, nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych, nauczycieli realizujących projekty edukacyjne.
  Prowadzące: Anna Śmigielska, Jolanta Biernat
  https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=600166
 14. Scratch – programowanie puzzlami (B)
  Dla: nauczycieli informatyki i matematyki w szkołach podstawowych, nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych, nauczycieli realizujących projekty edukacyjne.
  Uwaga! Uczestnicy powinni ukończyć wcześniej kurs „Scratch – programowanie puzzlami (A)” lub znać omawiane na nim zagadnienia.
  Prowadzący: Wojciech Zuziak
  https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=600167
 15. Grafika komputerowa w pracy nauczyciela i bibliotekarza
  Dla: nauczycieli różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.
  Uwaga! Wymagane podstawy użytkowania komputera i Internetu.
  Prowadząca: Anna Śmigielska
  https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=600161
 16. WordPress dla opornych – tworzenie własnych stron internetowych oraz blogów w oparciu o WordPress
  Dla: nauczycieli języków obcych wszystkich typów szkół.
  Prowadząca: Monika Wisła
  https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=600160

Zapraszamy!

Tagi: , , , , , , ,