Szkolenia TIK – projekt “Aktywna tablica”

Uczniowie programująWychodząc na przeciw potrzebom szkół biorących udział w projekcie “Aktywna tablica”, w ramach którego to projektu istnieje obowiązek uczestniczenia przynajmniej jednego nauczyciela danej szkoły w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu, zapraszamy do skorzystania z oferty naszego Ośrodka w zakresie szkoleń z TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) oraz programowania.

Zapraszamy na szkolenia nauczycieli czynnych zawodowo. Poniżej nasze propozycje szkoleń.

 1. Dobre prezentacje bez PowerPointa. Ciekawe i przystępne narzędzia dla każdego nauczyciela i ucznia
  Dla: nauczycieli różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.
  Kierownik: L. Hojnacki
  https://kursy.wombb.edu.pl/courses/1401
 2. Dysk i dokumenty Google – obsługa bezpłatnego pakietu wspomagającego pracę nauczyciela
  Dla: nauczycieli różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.
  Kierownik: L. Hojnacki
  https://kursy.wombb.edu.pl/courses/1307
 3. E-booki i audiobooki. Użytkowanie i samodzielne tworzenie
  Dla: nauczycieli różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.
  Kierownik: L. Hojnacki
  https://kursy.wombb.edu.pl/courses/1230
 4. Gamifikacja w szkole. Jak uatrakcyjnić naukę z użyciem prostych narzędzi cyfrowych?
  Dla: nauczycieli różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.
  Kierownik: L. Hojnacki
  https://kursy.wombb.edu.pl/courses/1124
 5. Google Classroom. Przystępna i bezpłatna platforma edukacyjna dla każdej szkoły
  Dla: nauczycieli różnych specjalności wszystkich typów szkół
  Kierownik: L. Hojnacki
  https://kursy.wombb.edu.pl/courses/1310
 6. Narzędzia on-line w pracy nauczyciela XXI wieku
  Dla: nauczycieli różnych specjalności wszystkich typów szkół
  Kierownik. M. Wisła
  https://kursy.wombb.edu.pl/courses/1400
 7. Tablica interaktywna – nowy środek dydaktyczny w szkole
  Dla: nauczycieli zainteresowanych poznaniem i zastosowaniem tablicy interaktywnej w dydaktyce.
  Kierownik: J. Zuziak
  https://kursy.wombb.edu.pl/courses/1218
 8. Tworzenie i publikowanie przedmiotowych stron WWW w pracy i awansie zawodowym nauczyciela
  Dla: nauczycieli różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.
  Kierownik: A. Śmigielska
  https://kursy.wombb.edu.pl/courses/1207
 9. Wykorzystanie darmowego oprogramowania w nauczaniu
  Dla: nauczycieli różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.
  Kierownik: E. Gucwa
  https://kursy.wombb.edu.pl/courses/1380
 10. Jak tworzyć i uczyć tworzenia współczesnych stron internetowych? ‒ HTML5 i CSS3
  Dla: nauczycieli informatyki (zajęć komputerowych) w szkołach podstawowych i nauczycieli informatyki w szkołach ponadpodstawowych; nauczycieli – opiekunów szkolnych stron internetowych, nauczycieli zainteresowanych tworzeniem własnych stron WWW.
  Kierownik: W. Zuziak
  https://kursy.wombb.edu.pl/courses/1388
 11. LEGO Education WeDo 2.0 na zajęciach w szkole podstawowej
  Dla: nauczycieli informatyki w klasach 1-4 szkoły podstawowej, techniki i przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej, nauczycieli w klasach 1-3 szkoły podstawowej, nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych, nauczycieli realizujących projekty edukacyjne.
  Kierownik: W. Zuziak
  https://kursy.wombb.edu.pl/courses/1335
 12. Processing 3 – programowanie grafiki
  Dla: nauczycieli informatyki (zajęć komputerowych) w szkołach podstawowych i nauczycieli informatyki w szkołach ponadpodstawowych; nauczycieli plastyki (zajęć artystycznych), nauczycieli realizujących projekty edukacyjne, nauczycieli – grafików komputerowych.
  Kierownik: W. Zuziak
  https://kursy.wombb.edu.pl/courses/1336
 13. Roboty LEGO MINDSTORMS Education EV3 na zajęciach w szkole podstawowej
  Dla:nauczycieli informatyki (zajęć komputerowych), techniki (zajęć technicznych) i fizyki (przyrody) w szkołach podstawowych, nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych, nauczycieli realizujących projekty edukacyjne.
  Kierownik: W. Zuziak
  https://kursy.wombb.edu.pl/courses/1384
 14. Scratch – programowanie puzzlami (A)
  Dla: nauczycieli informatyki (zajęć komputerowych) i matematyki w szkołach podstawowych, nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych, nauczycieli realizujących projekty edukacyjne.
  Kierownik: A. Śmigielska
  https://kursy.wombb.edu.pl/courses/1386
 15. Scratch – programowanie puzzlami (B)
  Dla: nauczycieli informatyki (zajęć komputerowych) i matematyki w szkołach podstawowych, nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych, nauczycieli realizujących projekty edukacyjne.
  Uwaga: uczestnicy powinni ukończyć wcześniej kurs „Scratch – programowanie puzzlami (A)” lub znać omawiane na nim zagadnienia.
  Kierownik: W. Zuziak
  https://kursy.wombb.edu.pl/courses/1364
 16. Grafika komputerowa w pracy nauczyciela i bibliotekarza
  Dla: nauczycieli różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.
  Uwaga: wymagane podstawy użytkowania Internetu.
  Kierownik: A. Śmigielska
  https://kursy.wombb.edu.pl/courses/1369
 17. Tworzenie dynamicznych stron WWW w oparciu o system Joomla!
  Dla: nauczycieli różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.
  Uwaga: wymagana znajomość obsługi komputera (praca z plikami, edycja tekstu, praca z przeglądarką internetową).
  https://kursy.wombb.edu.pl/courses/1228
 18. GIMP i grafika komputerowa w pracy nauczyciela i bibliotekarza
  Dla: nauczycieli różnych specjalności wszystkich typów szkół i placówek oświatowych (wymagane podstawy obsługi komputera).
  https://kursy.wombb.edu.pl/courses/1372

Więcej informacji udziela konsultant Ośrodka – Wojciech Zuziak:

Zapraszamy!

Tagi: , , , , ,