Razem w podzielonym świecie. Wspólne dzieje Polaków i Żydów

Galeria Pierwsze Spotkania FOT. M. STAROWIEYSKA D. GOLIK

POLIN. Muzeum Historii Żydów Polskich: www.polin.pl

„Razem w podzielonym świecie – jak wychowywać do wartości. Wspólne dzieje Polaków i Żydów” – konferencja metodyczna z warsztatami

Świat współczesny stawia przed każdym pokoleniem kolejne wyzwania, są jednak trwałe wartości, które pozostają aktualne zawsze. To miedzy innymi: poszanowanie odmienności, pamięć o tradycji, znajomość dziejów i kultury własnego kraju oraz otwartość i szacunek dla innych kultur – co zostało wpisane także w nowej podstawie programowej.

Wychowanie do wartości – jeden z podstawowych priorytetów polityki oświatowej państwa w 2016/2017 roku – odbywa się przede wszystkim przez dostarczanie wiedzy o historii i kulturze odpowiedniej do wieku ucznia. Aby ułatwić nauczycielom to zadanie Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej organizuje konferencję metodyczną z warsztatami.

Synagoga w Bielsku

Synagoga w Bielsku. Zdjęcie udostępnił dr J. Proszyk

W programie spotkania planowana jest prezentacja przykładowych warsztatów i scenariuszy lekcji oraz oferty edukacyjnej dla szkół, którą przedstawi Piotr Kowalik z Muzeum POLIN w Warszawie.

Uczestnicy konferencji wysłuchają też prelekcji dr Jacka Proszyka „Polacy i Żydzi w Bielsku – współżycie i umiejętność przetrwania”.


Konferencja odbędzie się 8 czerwca 2017 r.:

 • dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej
  w godz. 14:30-17:45 w siedzibie RODN „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, s. 203;

  Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w konferencji decyduje data wpływu formularza zgłoszeniowego.

  Dodatkowych informacji udziela Jolanta Biernat: jbiernat@wombb.edu.pl, tel. 33 8123715 w. 116.

 • dla nauczycieli języka polskiego i historii w gimnazjach (w przyszłych klasach 7. i 8. szkół podstawowych) oraz w szkołach ponadgimnazjalnych (przyszłych ponadpodstawowych) – w godz. 16:15-19:30 w siedzibie RODN „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, s. 202.

  Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w konferencji decyduje data wpływu formularza zgłoszeniowego.

  Dodatkowych informacji udziela dr Dorota Siwor: dsiwor@wombb.edu.pl, tel. 33 8123715 w. 120 (czwartek-piątek).


Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie.

Prowadzący: 

 • Piotr Kowalik – historyk-dydaktyk, edukator i przewodnik, wykładowca akademicki. Pracuje w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN od 2008 r., obecnie na stanowisku głównego specjalisty ds. judaistyki i metodologii. Działacz społeczności żydowskiej w Polsce, głównie w GWŻ Warszawa.
 • Jacek Proszyk – doktor nauk humanistycznych, od 25 lat gromadzi informacje dotyczące historii społeczności żydowskiej oraz przedwojennych ruchów religijnych na terenie Bielska-Białej i okolic, autor książek o historii Żydów w Bielsku-Białej oraz publikacji dotyczących historii Śląska Cieszyńskiego, pracownik Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej.
Tagi: , , ,