Konkurs plastyczno-historyczny: Stan wojenny oczami współczesnych

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej przy współpracy Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach i MK NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Czechowicach-Dziedzicach.

Celem konkursu jest zapoznanie uczniów z historią stanu wojennego w Polsce w latach 1981–1983, przybliżenie i upamiętnienie postaci uczestników wydarzeń 13 grudnia 1981, popularyzacja wiedzy o wolnym słowie i kolportażu ulotek oraz o działalności NSZZ „Solidarność”.

Nasz konkurs wpisuje się w ogłoszone przez MEiN priorytetowe kierunki realizacji oświatowej polityki państwa (1 i 2) i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy VII–VIII) oraz szkół ponadpodstawowych z powiatu bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego i żywieckiego.

Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu wraz z załącznikami potrzebnymi do zgłoszenia uczestników:

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Dorota Babińska-Waluś
Elżbieta Szczypka

Tagi: , , ,