Edukacja klockiem po(d)parta – nowe formy doskonalenia

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

Od lutego 2021 r. chcemy zaproponować zainteresowanym placówkom (przedszkolom i szkołom podstawowym) oraz nauczycielom zgłaszającym się indywidualnie nowe formy doskonalenia – szkolenia zdalne poprzedzone wysyłką pomocy dydaktycznych. Pomoce będą wykorzystywane podczas zajęć online z nauczycielami.

Placówka zamawiająca szkolenie (pozycje o numerach od 1 do 3 na wykazie poniżej) – na tydzień przed zajęciami online – otrzyma przesyłkę z pomocami dydaktycznymi. Przesłane pomoce to nieduże zestawy warsztatowe nowych klocków, które pozostają po szkoleniu w placówce.

Zestawy będą intensywnie wykorzystywane podczas szkolenia. Posłużą do zaprezentowania przykładów zadań nastawionych na kształtowanie kompetencji kluczowych u dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych.

Miło nam poinformować, że mamy już pierwsze zgłoszenie.

Uczestnicy indywidualni warsztatów online (pozycja numer 4 na wykazie poniżej) otrzymują przesyłkę z kompletem pomocy dydaktycznych. Przesłane pomoce dydaktyczne to nieduże warsztatowe zestawy nowych klocków, które po szkoleniu pozostają u uczestników.

Wojciech Zuziak


W ofercie naszego Ośrodka znalazły się już 4 nowe formy doskonalenia. Są to:

1.
Przykłady aktywności typu „hands-on” w (zdalnej) edukacji matematycznej uczniów szkoły podstawowej

Kod: RP/09/20-21
Prowadzący: mgr Wojciech Zuziak

Szkolenie online dla rad pedagogicznych szkół podstawowych: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i matematyki w klasach 4-6 SP (grupy do 12 osób).

Liczba kompletów pomocy dydaktycznych: 12.
Więcej informacji i zgłoszenie zainteresowania szkoleniem:

2.
Kształtowanie kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym. Rozwiązania LEGO® Education

Kod: RP/94/20-21
Prowadzący: mgr Katarzyna Zioła-Zemczak, mgr Wojciech Zuziak

Szkolenie online dla rad pedagogicznych przedszkoli (grupy do 16 osób pracujących w parach lub do 8 osób pracujących indywidualnie).

Liczba kompletów pomocy dydaktycznych: 8.
Więcej informacji i zgłoszenie zainteresowania szkoleniem:

3.
Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły podstawowej. Rozwiązania LEGO® Education

Kod: RP/95/20-21
Prowadzący: mgr Katarzyna Zioła-Zemczak, mgr Wojciech Zuziak

Szkolenie online dla rad pedagogicznych szkół podstawowych: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy szkolni, wychowawcy świetlicy (grupy do 12 osób).

Liczba kompletów pomocy dydaktycznych: 12.
Więcej informacji i zgłoszenie zainteresowania szkoleniem:

4.
Edukacja w rozdzielczości 4K: kreatywne kształtowanie kompetencji kluczowych. Rozwiązania LEGO® Education

Kod: W/80/20-21/a
Prowadzący: mgr Katarzyna Zioła-Zemczak, mgr Wojciech Zuziak

Warsztaty online dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych szkół podstawowych (zgłoszenia indywidualne). Zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, wychowawców świetlicy, pedagogów szkolnych, nauczycieli-bibliotekarzy, nauczycieli wspomagających, nauczycieli uczących w klasach 4. Mile widziani są także ich opiekunowie stażu.

Liczba uczestników: 12.
Więcej informacji i zgłoszenia indywidualne na szkolenie:


Budżet Obywatelski 2020

Nasz Ośrodek został wyposażony w pomoce dydaktyczne LEGO® Education zakupione w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego.

Kod projektu: MBO-1692/P1/19
Nazwa projektu: Przygotowanie infrastruktury i wyposażenie Pracowni Aktywnej Edukacji
Więcej informacji: https://www.wombb.edu.pl/?p=9146


Edukacja klockiem po(d)parta

W roku szkolnym 2020/2021 r. Ośrodek kontynuuje działania w ramach własnego projektu “Edukacja klockiem po(d)parta”: https://ekp.wombb.edu.pl.


Aktualizacja: 9 lutego 2021 r.

Tagi: , , , , ,