Studia podyplomowe w naszym Ośrodku

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej - logotypRuszyła rekrutacja na studia podyplomowe kwalifikacyjne realizowane przez kadrę Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej w RODN “WOM” Bielsko-Biała, ulica Legionów 25.

Do wyboru są następujące kierunki:

oraz

Poza dotychczas realizowanymi kierunkami studiów kwalifikacyjnych z ww. listy po raz pierwszy będą realizowane: Edukacja dla bezpieczeństwa, Logopedia, Surdopedagogika i Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe.

Jeśli do połowy marca zostaną zrekrutowane grupy o odpowiedniej liczebności (minimum 14 osób), to studia dla danego kierunku rozpoczną się od kwietnia 2017 r. a w przeciwnym wypadku: od października 2017 r.

Szczegółowy plan realizacji studiów kwalifikacyjnych zostanie ustalony po zakończeniu rekrutacji. Uwzględnione zostaną także, w miarę możliwości, wnioski studentów z zebrania organizacyjnego. Możliwa jest realizacja studiów w systemie dni wolnych od pracy lub w 2 dni robocze tygodniowo w godzinach 15.30-19.30.

Zainteresowane osoby prosimy o rekrutowanie się drogą elektroniczną przez stronę Uczelni (www.wsb.edu.pl).

Osoba kontaktowa:

mgr Aneta Musialik (amusialik@wsb.edu.pl)
Kierownik Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Zapraszamy do udziału!