mgr Katarzyna Zioła-Zemczak

Nauczycielka dyplomowana języka polskiego, oligofrenopedagog z bogatym doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą z różnymi niepełnosprawnościami.

Wieloletnia doradczyni metodyczna, obecnie konsultantka ds. języka polskiego pracująca na co dzień z nauczycielami.

Propagatorka idei uczenia się przez całe życie i wdrażająca ją w praktykę poprzez ciągłe poszukiwania nowych, twórczych rozwiązań.