Informacje dla uczestników

Osoby zapisane na szkolenie i powiadomione o jego terminie, prosimy o informację z potwierdzeniem udziału lub rezygnacji.

W przypadku nauczycieli pragnących skorzystać z danej formy, a dotychczas niezapisanych, prosimy o kontakt z Pracownią Organizacji Doskonalenia Zawodowego (33 812 37 15 w. 119; cborowska@wombb.edu.pl) celem ustalenia wolnych miejsc, a następnie przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną.

Należności należy uregulować w podanym terminie na konto:
08 1240 6449 1111 0010 3715 5655.
Opis przelewu powinien zawierać kod kursu i nazwisko uczestnika.

Jeśli wpłaty dokonuje instytucja (np. szkoła), do wystawienia faktury konieczne jest podanie nazwy instytucji, adresu i numeru NIP oraz kodu kursu i nazwiska uczestnika.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!