Aktualności

Seminarium: Kultura języka polskiego w pismach urzędowych

Maszyna do pisaniaRegionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Bielsku-Białej zaprasza:

 • pedagogów szkolnych,
 • nauczycieli współtworzących dokumenty szkolne
 • oraz wszystkich zainteresowanych

na Seminarium:
KULTURA JĘZYKA POLSKIEGO W PISMACH URZĘDOWYCH

W programie:

 • Przepisy prawa regulujące zasady używania języka polskiego.
 • Budowa aktu prawnego (szkolnego), zasady redagowania jednostki redakcyjnej.
 • Zasady stylistyczne i sposoby trafnego formułowania myśli.
 • Wielka litera, odmiana nazwisk, używanie liczebników i zapis dat.
 • Savoir-vivre w korespondencji urzędowej.

Seminarium odbędzie się 6 lutego 2019 r. (środa) w godzinach od 15.30 do 17.00, w siedzibie RODN „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, sala 202.

W celu zgłoszenia udziału w seminarium prosimy zarejestrować się (do 5 lutego br.) w nowym systemie obsługi szkoleń naszego Ośrodka:
https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=600632

Uwaga: Konieczne jest posiadanie indywidualnego konta w nowym systemie rejestracji.

Organizatorzy:
Beata Honkisz, e-mail: bhonkisz@wombb.edu.pl
Katarzyna Zioła-Zemczak, e-mail: kziola@wombb.edu.pl

Tagi: , ,

Egzamin ósmoklasisty z matematyki – Vademecum

Egzamin ósmoklasisty z matematyki - ikonaRegionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej zaprasza nauczycieli matematyki szkół podstawowych na warsztaty metodyczne:

Vademecum nauczyciela – egzamin ósmoklasisty z matematyki

Podczas warsztatów wspólnie z uczestnikami przedyskutujemy zależność między sposobem realizacji podstawy programowej a oczekiwanymi efektami egzaminu. W tym celu powiemy o:

 • wybranych zadaniach z próbnego egzaminu ósmoklasisty oraz z przykładowych arkuszy opublikowanych przez CKE,
 • rozwiązywaniu zadań tekstowych nie tylko za pomocą równań,
 • sposobach pokonywania trudności w nauce uzasadnia,
 • klockach i „składankach” jako ważnych elementach wspomagających naukę geometrii,
 • tym, co warto powiedzieć uczniom przed egzaminem

Uczestnicy otrzymają publikację ORE pt. “Egzamin ósmoklasisty. Vademecum nauczyciela. Matematyka”.

Warsztaty odbędą się:

5 lutego 2019 r. (wtorek) o godzinie 15.30 w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25 sala 011 (parter). Planowany czas spotkania to około 90 minut.
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się za pomocą naszego systemu e-rejestracji:
https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=600586

Uwaga – dodatkowy termin!

20 lutego 2019 r. (środa) o godzinie 11.00 w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25 sala 011 (parter). Planowany czas spotkania to około 120 minut.
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się za pomocą naszego systemu e-rejestracji:
https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=600641

Zajęcia są bezpłatne.

Informacje można uzyskać pod adresem: kparcia@wombb.edu.pl
lub numerem telefonu 33 812 37 15 wew. 111.

Zapraszamy!

Tagi: , , ,

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

TerminarzRegionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej zaprasza Dyrektorów (Wicedyrektorów) przedszkoli na  SEMINARIUM z cyklu spotkań otwartych, nt.

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W PRZEDSZKOLU

W programie:

 • Podstawa prawna organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.
 • Dokumentowanie realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Zawartość teczki dziecka objętego pomocą.

Seminarium odbędzie się 31 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00 w siedzibie RODN „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, sala 011 (parter).

W celu zgłoszenia udziału w seminarium prosimy zarejestrować się (do 30 stycznia 2019 r.) w systemie obsługi szkoleń naszego Ośrodka:
https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=600605

Uwaga: Konieczne jest posiadanie indywidualnego konta w systemie rejestracji.

Organizator: Beata Honkisz, e-mail: bhonkisz@wombb.edu.pl

mgr Władysław Mąsior
Dyrektor RODN „WOM” w Bielsku-Białej

Tagi: , , ,

Warsztaty: TIK w pracy z lekturą

SmartphoneWarsztaty dla nauczycieli języka polskiego

Serdecznie zapraszamy na zajęcia dla polonistów. Szkolenie obejmuje przedstawienie konkretnych przykładów zastosowania wybranych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej w pracy z tekstem (na przykładzie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza) oraz część warsztatową – z wykorzystaniem komputera – w czasie której uczestnicy stworzą własne zadania z użyciem wybranych przez siebie narzędzi.

Dobór narzędzi obejmuje pracę z lekturą przed jej omawianiem, w czasie pracy z tekstem oraz na etapie podsumowania, sprawdzania znajomości i rozumienia tekstu. Wskazane zostaną również możliwości zastosowania narzędzi TIK sprzyjającego indywidualizowaniu pracy z uczniem, stosowaniu elementów oceniania kształtującego oraz zwiększaniu motywacji ucznia do pracy.

Zajęcia adresowane są do nauczycieli języka polskiego (szczególnie pracujący z uczniami starszych klas szkoły podstawowej).

Narzędzia wykorzystane w czasie warsztatów to m.in. Quizlet, Learning apps, Padlet, Socrative. Pomocne będzie korzystanie z własnego telefonu z dostępem do sieci.

Zajęcia poprowadzi Anna Wójcik-Jachowicz – absolwentka polonistyki Uniwersytetu Śląskiego i podyplomowych studiów Filozofii i Etyki na tej samej uczelni. Ukończyła Szkołę Trenerów MERITUM. Jest certyfikowaną tutorką Collegium Wratislaviense. Od 16 lat pracuje jako nauczycielka języka polskiego, od jedenastu jest egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Więcej informacji na temat prowadzącej: https://www.turkusowaakademia.pl/anna-wojcik-jachowicz

Termin: 31 stycznia 2019 r., godz. 16.00 – 18.00
Miejsce: RODN „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, sala 207 (II piętro)
Rejestracja: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=600592

dr Dorota Siwor
konsultant Ośrodka

Tagi: ,

Konkurs na logo „Wiadomości Przedszkolaka”

Okładka Wiadomości Przedszkolaka z grudnia 2018 r.Zapraszamy wszystkie przedszkola (nie tylko z okolic Bielska-Białej) do udziału w konkursie na logo naszego czasopisma.

„Wiadomości Przedszkolaka” ukazują się od ponad 25 lat. Na ich łamach można odnaleźć zarówno propozycje zajęć i scenariusze imprez, jak i opis nauczycielskich doświadczeń i niebanalnych pomysłów zrealizowanych na zajęciach z przedszkolakami.

Regulamin konkursu został zamieszczony w numerze specjalnym „Wiadomości Przedszkolaka” z grudnia 2018 r. (do zakupienia w Dziale Poligrafii RODN „WOM” w Bielsku-Białej).

Termin nadsyłania prac: 15 lutego 2019 r.

Jak w przypadku innych organizowanych przez nas konkursów, na zwycięskie przedszkole czekają wartościowe nagrody!

Tagi: , , ,

Uczeń z zagranicy

Czytający chłopiecW nawiązaniu do wrześniowej konferencji “Jak pracować z uczniem obcojęzycznym w polskiej szkole” organizujemy Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli różnych specjalności, którzy pracują z uczniem przybyłym z zagranicy.

Celem tej formy doskonalenia jest ułatwienie samokształcenia i współpracy z innymi nauczycielami w podobnej sytuacji, nawiązanie ciekawej relacji w celu wymiany doświadczeń i zasobów związanych z tematyką pracy sieci.

Spotkania sieci odbywają się od stycznia do czerwca według harmonogramu ustalonego na pierwszym spotkaniu (raz w miesiącu 3h dydaktyczne). Oprócz spotkań w Ośrodku nauczyciele korzystają z platformy Moodle (2h dydaktyczne) oraz obserwują nawzajem swój warsztat pracy podczas zajęć otwartych.

Osoby chętne do wspólnego sieciowania zapraszamy na pierwsze spotkanie, które odbędzie się 23 stycznia br. w godzinach od 16:00 do 19:00, w RODN “WOM” w Bielsku-Białej przy ul. Legionów 25, segment A, II piętro, sala nr 203.

Zapisów można dokonać w systemie rejestracji szkoleń:
https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=600582

Bliższych informacji udzielają:
Jolanta Biernat – jbiernat@wombb.edu.pl – 33 8123715 w. 116
Katarzyna Zioła-Zemczak – kziola@wombb.edu.pl – 33 8123715 w. 115

Zapraszamy!

Tagi: , , ,

Sieć współpracy nauczycieli języków obcych

Sieć połączeń - EuropaZapraszamy wszystkich chętnych nauczycieli języków obcych na warsztat metodyczny w ramach Sieci współpracy nauczycieli języków obcych, który odbędzie się 17.01.2019 r. w godz. 15.30 do 17.00 w RODN WOM w Bielsku-Białej przy ul. Legionów 25, sala 207.

Temat spotkania: Dokumenty Google cz. 3.

Program spotkania: Platforma wspomagająca nauczanie Google Classroom.

Ze względu na zajęcia w sali komputerowej ilość miejsc jest ograniczona.

Uwaga! Osoby, które uczestniczyły w pierwszym spotkaniu 8.11.2018 r., potwierdzają swój udział drogą mailową na adres: bhonkisz@wombb.edu.pl, przesyłając informację o treści: „potwierdzam udział w spotkaniu 17.01.2019 r. ”.

Osoby, które przyjdą po raz pierwszy, proszone są o zgłoszenie udziału w warsztacie metodycznym poprzez zarejestrowanie się (do 16 stycznia 2019 r.) w nowym systemie obsługi szkoleń naszego Ośrodka: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=600444

Konieczne jest wcześniejsze założenie i aktywacja nowego konta w systemie!

Informacji dodatkowych udziela:
Beata Honkisz, bhonkisz@wombb.edu.pl

Zapraszamy!

Tagi: ,

Najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne

Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego ręce,
jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać,
jest Boże Narodzenie.
Zawsze, ilekroć pozwolisz, by Bóg pokochał innych przez ciebie,
zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie.

Matka Teresa z Kalkuty

Ośnieżone choinkiRadosnego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia, rodzinnego ciepła, uśmiechu przyjaciół, przełamanego opłatka oraz wszelkiego dobra w Nowym Roku 2019

życzy w imieniu Współpracowników i swoim
Dyrektor RODN “WOM” w Bielsku-Białej
Władysław Mąsior

 

Tagi:

Nadzieja na lepszą przyszłość…

Zajęcia dla dzieci w Nadleśnictwie BielskoSieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i inicjatorów akcji ekologicznych, działająca przy naszym ośrodku przystąpiła do akcji społeczno-ekologicznej Fundacji Ekologicznej Arka – Choinki Nadziei. Partnerem strategicznym akcji, która cieszy się od lat dużym zainteresowaniem są Lasy Państwowe, w naszym rejonie Nadleśnictwo Bielsko.

Choinki Nadziei – naturalne drzewka, otrzymane od Nadleśnictwa Bielsko i własnoręcznie udekorowane przez uczniów, trafiły lub w najbliższych dniach zostaną przekazane do osób starszych, niepełnosprawnych – pensjonariuszy domów spokojnej starości.

Zajęcia dla dzieci w Nadleśnictwie BielskoW grudniu w Nadleśnictwie Bielsko odbyły się również warsztaty robienia własnoręcznych ozdób choinkowych przez dzieci. Uczniowie ze szkół podstawowych z Jaworza, Jasienicy i Bielska-Białej wykorzystali dostępne na co dzień materiały do stworzenia ciekawych dekoracji.

Drugą odsłoną akcji jest pomoc ptakom, dla których okres późnej jesieni i zimy na terenach miejskich jest trudny ze względu na ograniczony dostęp do pożywienia. Na naturalnych drzewkach zawieszane są kule z ziarnami, do których chętnie przylatują sikorki, wróble, dzwońce a czasami nawet sójki czy dzięcioły.

Zajęcia dla dzieci w Nadleśnictwie BielskoAby pomóc ptakom należy pamiętać o regularnym dokarmianiu, bo ptaki szybko przyzwyczajają się do zimowej stołówki. Oprócz kul można zawiesić karmnik, do którego można wsypywać karmę w postaci ziaren zbóż i pestek (dyni, słonecznika). Pamiętajmy, aby miejsce dokarmiania było niedostępne dla kotów, na bieżąco czyszczone i osłonięte przed opadami śniegu i deszczu.

Należy unikać dokarmiania chlebem i odpadkami ze stołu, gdyż nie jest to najlepsza karma dla ptaków.

Barbara Michałek-Piernik
konsultant ds. chemii i edukacji przyrodniczo-technicznej, opiekun sieci

Tagi: ,

Wyniki konkursu „Nasze Przedszkole”

I miejsce dla Przedszkola Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie

I miejsce dla Przedszkola TE w Cieszynie

­W pierwszym tegorocznym numerze specjalnym “Wiadomości Przedszkolaka” ogłosiliśmy konkurs „Nasze Przedszkole” polegający na wykonaniu makiety placówki z materiałów przeznaczonych do recyklingu.

Nadesłano 9 prac z:

 • Przedszkola nr 27 w Bielsku-Białej,
 • Przedszkola nr 42 w Bielsku-Białej,
 • Przedszkola Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie,
 • Publicznego Przedszkola nr 1 w Czańcu,
 • Przedszkola Publicznego nr 9 w Czechowicach-Dziedzicach,
 • Publicznego Przedszkola w Rybarzowicach,
 • Przedszkola z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siennej,
 • Przedszkola w Strumieniu,
 • Przedszkola „Zaczarowany Las” w Węgierskiej Górce.
I miejsce dla Przedszkola Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie

I miejsce dla Przedszkola TE w Cieszynie

Decyzją jury przyznano trzy nagrody:

 • I miejsce dla Przedszkola Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie,
 • II miejsce dla Publicznego Przedszkola nr 1 w Czańcu,
 • III miejsce dla Przedszkola nr 42 w Bielsku-Białej.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!


Nagrody w Konkursie

Nagrody w Konkursie

Fundatorami nagród w Konkursie są:

 • AKCES Edukacja Kurzyca, Piasecki sp.j.
  z Przeźmierowa (koło Poznania),
 • Wydawnictwo Dragon z Bielska-Białej,
 • Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
  z Bielska-Białej.
Tagi: , , ,

Trzecie podejście do fraktali – rozkodowaliśmy!

Warsztaty - Rozkoduj fraktalaPodczas listopadowego spotkania z ciekawą matematyką kolejny raz zajęliśmy się tematyką fraktali. Było to jednak spojrzenie inne, niż dotychczasowe.

Uczestnicy spotkania mieli okazję przekonać się, że prawie każdy z nas nosi przy sobie fraktal, jest on bowiem bardzo ważną częścią telefonu komórkowego. Zobaczyli przykłady fraktali w przyrodzie i matematyce, poznali ich zastosowanie we wzornictwie, grafice komputerowej i radiotelekomunikacji.

Część teoretyczną podsumowaliśmy inspirującą myślą, że „matematyka jest jedyną drogą ku zrozumieniu złożoności przyrody”.

W drugiej części uczestnicy spotkania poznali sposób kodowania trójkąta Sierpińskiego oparty na trzech literach L, R i U. Wykonali ćwiczenia dotyczące kodowania oraz rozkodowania tego fraktala, a na podsumowanie zajęć utworzyli trzecią iterację „żywego” trójkąt Sierpińskiego.

Więcej informacji znajdą Państwo w Portalu nauczyciela matematyki.

Katarzyna Parcia

Tagi: , ,

Zróbmy to po swojemu! – kolejna odsłona

Jabłko na książkach - naukaW ramach zapoczątkowanego w poprzednim roku szkolnym cyklu spotkań Zróbmy to po swojemu! w poniedziałek 19 listopada odbyły się kolejne warsztaty dla nauczycieli języka polskiego. Tym razem tematem przewodnim były Syzyfowe prace Stefana Żeromskiego.

Pierwszą część spotkania wypełnił wykład Urszuli Rukasz, konsultantki ds. historii naszego Ośrodka, w którym zostało zaprezentowane szerokie tło lektury (historyczne, społeczne, gospodarcze).

Uczestnicy mieli okazję przypomnieć sobie tak ważne historyczne wydarzenia, jak: utworzenie Księstwa Warszawskiego, a potem Królestwa Polskiego, przyczyny, przebieg i skutki powstania listopadowego, powstania krakowskiego, rabacji galicyjskiej, Wiosny Ludów, aż wreszcie przyczyny, przebieg i skutki powstania styczniowego, którego echa pobrzmiewają w Syzyfowych pracach.

Czytaj więcej ›

Tagi: , , ,

Warsztaty czytelnicze dla nauczycieli klas 1-3 SP i przedszkoli

Dziewczynka czyta książkęZapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej na bezpłatne warsztaty nt. rozwijania kompetencji czytelniczych pt.: “Przeczytajmy razem świat!”.

Bliższych informacji udziela pani Jolanta Biernat:
jbiernat@wombb.edu.pl
33 8123715 w. 116

Rejestracja w systemie obsługi szkoleń:
https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=600531

Zapraszamy!

Tagi: , , , ,

Sieć współpracy nauczycieli języków obcych

Sieć połączeń - EuropaWarsztat metodyczny w ramach Sieci współpracy nauczycieli języków obcych. Spotkanie 13.12.2018 r.

Zapraszamy wszystkich chętnych nauczycieli języków obcych na warsztat metodyczny w ramach Sieci współpracy nauczycieli języków obcych, który odbędzie się 13.12.2018 r. w godz. 15.30 do 17.00 w RODN WOM w Bielsku-Białej przy ul. Legionów 25, sala 207.

Temat spotkania:
„Dokumenty Google” cz. 2

Czytaj więcej ›

Tagi: ,

“Sztuka interpretacji tekstów” – warsztaty dla nauczycieli i uczniów

LekturaSerdecznie zapraszamy polonistów szkół ponadpodstawowych wraz z uczniami na warsztaty „Sztuka interpretacji tekstów” przygotowane przez pracowników Katedry Polonistyki Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH we współpracy z RODN „WOM” w Bielsku-Białej.

Wśród tematów dominuje zazwyczaj poezja współczesna. Tym razem spotkanie prowadzone przez dr hab. prof. ATH Marka Bernackiego zostanie poświęcone wierszom Ryszarda Krynickiego, Czesława Miłosza i Mirona Białoszewskiego. Może być dobrą okazją do pogłębienia wiedzy i doskonalenia umiejętności interpretacji, ale także do dyskusji o sposobach czytania tekstu literackiego.

Termin: 13 grudnia 2018r. w godz. 13.30 – 14.30.
Miejsce: RODN „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, sala 11 (parter).

Zgłoszenia można dokonać w systemie e-Rejestracji RODN “WOM” w Bielsku-Białej:
https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=600524.
Osoby niezarejestrowane w nowym systemie muszą dokonać rejestracji (jest ona jednorazowa).

Uczestnikiem jest nauczyciel. Liczbę uczniów należy wpisać w okienku: osoby towarzyszące.
Warsztaty są bezpłatne, nauczyciele otrzymają stosowne zaświadczenie.

Zapraszamy!

Tagi: ,

Seminarium: 100. Rocznica Praw Wyborczych Kobiet w Polsce

Urna wyborczaRegionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Bielsku-Białej serdecznie zaprasza nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego wraz z uczniami oraz wszystkich zainteresowanych tematyką na seminarium nt.:

Od ruchu sufrażystek do pełni praw wyborczych kobiet. Rozważania w 100-lecie ich praw wyborczych

Seminarium odbędzie się w siedzibie naszego Ośrodka przy ul. Legionów 25, w sali nr 11 (na parterze), w dniu 12 grudnia 2018 r. od 13.00 do 15.00.

Miejsce rejestracji: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=600509.

Udział w seminarium jest bezpłatny.
Nauczyciele otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w seminarium.

Czytaj więcej ›

Tagi: ,

Relacja z seminarium: Odkrycia naukowe Marii Skłodowskiej-Curie

Maria Skłodowska-CurieW hołdzie polskiej noblistce, która wyprzedziła swoje czasy…

Dnia 7 listopada 2018 r. – w Międzynarodowym Dniu Fizyki Medycznej, ustanowionym w 2013 roku z inicjatywy Międzynarodowej Organizacji Fizyki Medycznej, w rocznicę urodzin wybitnej polskiej uczonej Marii Skłodowskiej-Curie – w siedzibie RODN “WOM” w Bielsku-Białej odbyło się seminarium naukowe:

Odkrycia naukowe Marii Skłodowskiej-Curie impulsem do rozwoju badań nad promieniotwórczością oraz obecny stan radiochemii w Polsce. Podstawy onkologii i programy profilaktyczne

Seminarium zostało zorganizowane w związku z jubileuszowymi obchodami 120. rocznicy odkrycia polonu i radu oraz obchodzonym w naszym regionie Rokiem Profilaktyki Raka Piersi.

Czytaj więcej ›

Tagi: , , , ,

Warsztaty: Zajęcia teatralne dla dzieci

Maski teatralneSerdecznie zapraszamy na warsztaty: Zajęcia teatralne dla dzieci.

Umiejętność wyrażania własnych emocji, zdolność rozumienia uczuć innych ludzi, świadomość różnorodności motywacji w otaczającym nas świecie to tylko niektóre z korzyści płynących z doświadczeń młodych aktorów amatorskich teatrów dziecięcych. Jak sprawić, by dobrze bawili się na zajęciach szkolnych kół teatralnych czy recytatorskich i by jednocześnie zdobywali wiele cennych umiejętności?

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego oraz innych przedmiotów w szkołach podstawowych (klasy IV-VI), którzy opiekują się kołami teatralnymi i recytatorskimi. Organizujemy warsztaty prowadzone przez panią Krystynę Małecką.

Tematyka pierwszych zajęć obejmuje następujące kwestie:

 • pierwsze kontakty (ćwiczenia integrujące i aktywizujące, oswajanie z grupą, ze sceną)
 • koncentracja i odprężenie
 • wyrażanie uczuć i nastrojów
 • posługiwanie się głosem
 • ćwiczenia dykcyjne i oddechowe

Czytaj więcej ›

Tagi: ,

Spotkanie z ciekawą matematyką: Rozkoduj “fraktala”

Zakodowany fraktalZapraszamy nauczycieli matematyki oraz uczniów klas 6-8 szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych na spotkanie z ciekawą matematyką pt. Rozkoduj „fraktala”, które odbędzie się 29 listopada 2018 r. o godz. 14.30 w naszym Ośrodku.

Tematyką dotyczącą fraktali zajmowaliśmy się podczas spotkań z ciekawą matematyką już dwukrotnie w ubiegłych latach. Tym razem chcielibyśmy jeszcze inaczej spojrzeć na to zagadnienie.

Naszym celem będzie zbudowanie „żywego” fraktala, który został zakodowany za pomocą trzech liter L, R, U. Uczniowie poznają też kilku faktów z historii matematyki i dowiedzą się gdzie, w życiu codziennym, spotykają fraktale.

To spotkanie organizujemy w ścisłej współpracy z Bielskim Oddziałem Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki oraz Fundacją Matematyka dla wszystkich.

Gośćmi specjalnymi tego spotkania będą dr Maria Legutko oraz Marek Legutko z Krakowskiego Oddziału SNM.

Szczegółowe informacje znajdują się w Portalu nauczyciela matematyki.

Zapraszamy!

Tagi: , ,

Jak tworzyć i uczyć tworzenia współczesnych stron WWW?

Logo HTML5W dniach 17 i 18 grudnia 2018 r. zapraszamy na dwa pierwsze spotkania w ramach kursu KD/83/18-19/a:

Jak tworzyć i uczyć tworzenia współczesnych stron internetowych?

Tematyka kursu obejmuje:

 1. Współczesne przeglądarki internetowe i edytory wspomagające pisanie kodu.
 2. Tworzenie stron internetowych zgodnych z obowiązującymi standardami.
 3. Struktura i podział dokumentu: HTML5 (warstwa treści).
 4. Format – wygląd strony: CSS3 (warstwa prezentacji).
 5. Przykłady do realizacji wraz z uczniami na zajęciach z informatyki.

Logo CSS3

Kurs ten jest kierowany do:

 • nauczycieli informatyki w szkołach podstawowych,
 • nauczycieli informatyki ponadpodstawowych,
 • nauczycieli – opiekunów szkolnych stron internetowych,
 • nauczycieli zainteresowanych tworzeniem własnych stron WWW.

Rejestracja uczestników:
https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=600162.

Koszt kursu: 160 zł (płatność w styczniu 2019 r.)

Uwaga:

 • Trzecie i czwarte spotkanie odbędzie się w styczniu 2019 r. (terminy zostaną ustalone z uczestnikami).
 • Wymagana znajomość obsługi komputera (praca z plikami, edycja tekstu, praca z przeglądarką internetową).

Zapraszam!

Wojciech Zuziak

Tagi: ,
Top
Wielkość czcionki
Kontrast

Przeglądając stronę, zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close