Aktualności

Klockiem w matematykę! – Sieci współpracy nauczycieli

LEGO® Education MoreToMath

Max i Mia z LEGO® Education MoreToMath

Działają już dwie
Sieci współpracy nauczycieli w ramach projektu “Klockiem w matematykę!”.

Współpracuje w nich ponad 40 nauczycieli matematyki, informatyki, edukacji wczesno- szkolnej, wychowawców świetlic i wychowawców w ogniskach pracy pozaszkolnej.

Jakie zadania stawiamy uczestnikom projektu?

Nauczyciele ze szkół i placówek uczestniczących w naszych Sieciach współpracy w ramach projektu “Klockiem w matematykę!” mają za zadanie:

 1. Poznanie i sprawdzenie w praktyce (także w pracy z uczniem) metod i form pracy z zestawami klocków LEGO® Education MoreToMath.
 2. Poznanie obudowy metodycznej przygotowanej przez LEGO® Education: polski podręcznik nauczyciela, karty aktywności uczniowskich w języku polskim (pełny kolor), oprogramowanie MathBuilder (dostępne w języku polskim, do wykorzystania w pracy z tablicą interaktywną).
 3. Proponowanie i testowanie nowych aktywności uczniowskich (nowych pomysłów na lekcje), które zakładają wykorzystanie w dydaktyce matematyki i/lub w dydaktyce wczesnoszkolnej klocków LEGO® Education.
 4. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami, wymianę doświadczeń.

Czytaj więcej ›

Tagi: , , , ,

Seminarium: Od Humania do Wołynia. Geneza zbrodni wołyńskiej 1943 roku

IPN - logotypRegionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej serdecznie zaprasza nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego oraz wychowawców klas wraz z uczniami zainteresowanymi historią najnowszą na seminarium nt.:

Od Humania do Wołynia.
Geneza zbrodni wołyńskiej 1943 roku

Seminarium odbędzie się w siedzibie naszego Ośrodka przy ul. Legionów 25, w dniu 29 listopada 2018 r. (czwartek), od godz. 13.00 do 15.00, w sali 202 (na II piętrze).

W programie seminarium:

 1. Od Humania do Wołynia. Geneza zbrodni wołyńskiej w 1943 roku – dr Adam Lisek, pracownik OBEN IPN w Katowicach
 2. Dlaczego zbrodnia wołyńska nie jest uznana za ludobójstwo przez stronę ukraińską? – dyskusja
 3. Ekspozycja wystawy IPN: Wołyń 1943 r. Wołają z grobów, których nie ma

Celem seminarium jest ukazanie genezy wydarzeń zbrodni w Humaniu w 1768 r. i na Wołyniu w 1943 r. oraz porównanie tych wydarzeń.

Udział w seminarium jest bezpłatny.
Nauczyciele otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w seminarium.

Miejsce rejestracji: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=600485.


Wystawę IPN: Wołyń 1943 r. Wołają z grobów, których nie ma, udostępniamy dla zwiedzających w naszym Ośrodku od 23.11.2018 r. do 03.12.2018 r.

Wystawa prezentuje Kresy Wschodnie w aspekcie terytorialnym, wielonarodowym i wielokulturowym. Wprowadza ona odbiorcę w odpowiedni kontekst historyczny, omawia sytuację ludności kresowej podczas okupacji oraz założenia narodowościowej polityki ukraińskiej, a także planowane działania OUN i UPA wobec ludności polskiej.

Punktem kulminacyjny tych wydarzeń były dokonane masowe mordy na Polakach mieszkających na Wołyniu w 1943 r. Ekspozycja zawiera też spisy miejscowości, w których doszło do ludobójstwa.

Urszula Rukasz
konsultant Ośrodka

Tagi: , ,

Konkurs “Matematyka jest wszędzie” (edycja ósma)

Logo Konkursu Matematyka jest wszędzie. Edycja 8.Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na najlepszą pracę projektową na temat “Matematyka jest wszędzie”. Tegoroczna edycja jest już ósmą z kolei, co oznacza, że od siedmiu lat cieszymy się i zachwycamy wspaniałymi pracami uczniów.

W Portalu nauczyciela matematyki można znaleźć informacje o wcześniejszych edycjach konkursu. Udział w konkursie jest oczywiście bezpłatny i może być cennym doświadczeniem zarówno dla ucznia jak i dla nauczyciela (opiekuna).

Regulamin konkursu wraz z poprawionym harmonogramem oraz formularz zgłoszeniowy i wzory oświadczeń (niezbędne do udziału w konkursie) znajdują się na stronie: http://matematyka.wombb.edu.pl/konkurs-matematyka-jest-wszedzie/edycja-8.

Bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na sposób zgłaszania się do konkursu – został on zmieniony w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych. W stosunku do poprzednich lat małej modyfikacji uległ również harmonogram, w szczególności wydłużyliśmy czas zgłaszania się do konkursu.

Katarzyna Parcia
konsultantka Ośrodka

Tagi: , ,

Konferencja: Rozwijanie kompetencji kluczowych w oparciu o lokalne dziedzictwo

Klucz na klawiaturzeZaproszenie dla nauczycieli języka polskiego, przedmiotów artystycznych, wychowawców i wszystkich zainteresowanych

Zapraszam Państwa na konferencję
Rozwijanie kompetencji kluczowych w oparciu o lokalne dziedzictwo,

która odbędzie się 21 listopada 2018 r. (środa) w godz. 15.30‒18.30 w naszym Ośrodku przy ul. Legionów 25 sala 11A (parter).

Zajęcia poprowadzi Aleksandra Gorzelik, historyk sztuki, konsultantka Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.

Program spotkania:

 • poszerzenie wiedzy na temat materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego;
 • poznanie roli dziedzictwa w kształtowaniu kompetencji kluczowych i wychowania do wartości;
 • prezentacja wybranych projektów edukacyjnych i zasobów cyfrowych Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Narodowego Centrum Kultury ‒ przykłady dobrych praktyk i inspiracje do działania.

Konferencja jest bezpłatna. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w tej formie doskonalenia.

Zgłoszenie przez system rejestracji: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=600471.

Katarzyna Zioła-Zemczak
konsultantka Ośrodka

Tagi: , ,

Cykl warsztatów dla polonistów: Zróbmy to po swojemu!

Jabłko na książkach - naukaZróbmy to po swojemu! – cykl warsztatów dla nauczycieli języka polskiego

Zapraszam Państwa na kolejne warsztaty z cyklu Zróbmy to po swojemu!, tym razem poświęcone Syzyfowym pracom Stefana Żeromskiego – jednej z lektur obowiązkowych w klasach VII‒VIII.

Odbędą się one 19 listopada (poniedziałek) o godz. 16.00 w RODN „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, sala 203.

Spotkanie rozpocznie się od wykładu Urszuli Rukasz, konsultantki naszego Ośrodka, przybliżającego tło historyczne oraz zawierającego wskazówki, jak wprowadzać kontekst historyczny do lektury w trakcie pracy z uczniami.

Celem części warsztatowej będzie stworzenie autorskiej propozycji cyklu zajęć z lekturą, integrujących różne treści kształcenia i realizujących koncepcję „fuzji horyzontów”, czyli przybliżania współczesnej młodzieży tekstów powstałych wiele lat temu.

Obejmą one:

 • lekcje wprowadzające do lektury (motywujące do przeczytania),
 • lekcje poświęcone pracy z tekstami (w tym zagadnienia językowe i redagowanie dłuższych lub krótszych form wypowiedzi, także kształcenie umiejętności retorycznych),
 • budowanie narzędzi sprawdzających nabytą wiedzę i umiejętności.

Rejestracja na spotkanie poprzez formularz zgłoszeniowy:
https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=600470.

Urszula Rukasz
Katarzyna Zioła-Zemczak
konsultantki Ośrodka

Tagi: , , ,

Seminarium dla dyrektorów: Kultura języka polskiego w pismach urzędowych

Notes i ołówekRegionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej zaprasza

Dyrektorów (Wicedyrektorów)
wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

na SEMINARIUM z cyklu spotkań otwartych, nt.
KULTURA JĘZYKA POLSKIEGO W PISMACH URZĘDOWYCH

W programie:

 • Zasady stylistyczne i sposoby trafnego formułowania myśli.
 • Wielka litera, odmiana nazwisk, używanie liczebników i zapis dat.
 • Savoir-vivre w korespondencji urzędowej.

Seminarium odbędzie się 29 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00 w siedzibie RODN „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, sala 11 (parter).

W celu zgłoszenia udziału w seminarium prosimy zarejestrować się (do 27 listopada 2018 r.) w nowym systemie obsługi szkoleń naszego Ośrodka:
https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=600472.

Uwaga: Konieczne jest posiadanie indywidualnego konta w nowym systemie rejestracji.

Organizator:
Beata Honkisz, e-mail: bhonkisz@wombb.edu.pl.

Dyrektor RODN „WOM” w Bielsku-Białej
mgr Władysław Mąsior

Tagi: , , ,

Wykład otwarty: Czy matematycy mogą wpływać na wybory?

Urna wyborczaWybory różnego szczebla: do parlamentu, rad miasta, czy powiatu, na prezydenta, burmistrza odbywają się regularnie. Nasz udział w nich polega na zaznaczeniu na karcie do głosowania najczęściej jednego krzyżyka w odpowiednim miejscu.

Następnie “system wyborczy” przelicza je na wyniki wyborów, podając, którzy kandydaci zostali wybrani. Jednak na czym polega ów “system wyborczy”? Czy tworząc ordynację wyborczą można wpływać na ostateczne wyniki wyborów? No i co na to matematyka?

Wykład otwarty - plakatWykład poprowadzi dr Łukasz Dawidowski – pracownik naukowy Zakładu Równań Różniczkowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Zapraszamy nauczycieli matematyki oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Organizatorem spotkania jest dr Agnieszka Heba.
W razie pytań prosimy o kontakt: aheba@wombb.edu.pl.

Rejestracja uczestników:
https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=600418.

Zapraszamy!

Tagi: ,

Granty 2018: Jak promować kształcenie zawodowe?

RODN WOM w Bielsku-Białej - ikonaSkuteczne techniki promocji szkół kształcących w zawodach

Szkolenie w formie dwudniowych warsztatów, przyjmujących formę spotkania przedsiębiorców, doradców zawodowych i nauczycieli.

W ramach spotkań wypracujemy program promocji szkoły, poznamy dobre praktyki w tym zakresie oraz możliwości współpracy z przedsiębiorcami w ramach kształcenia dualnego.

Szkolenie jest bezpłatne, organizator zapewnia materiały i poczęstunek.

Dodatkowe informacje: https://www.wombb.edu.pl/?page_id=378.

Zapraszam!

Grzegorz Telok, gtelok@wombb.edu.pl,
tel. 33 8123715 w.114 (wtorek, środa w godz. 15.00-17.00 lub czwartek 9.00-13.00)

Tagi: ,

Seminarium: 100. Rocznica Odzyskania Niepodległości Polski

Polska flagaRegionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej serdecznie zaprasza nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego oraz wychowawców klas wraz z uczniami zainteresowanymi historią najnowszą na seminarium nt.:

U progu II Rzeczypospolitej. Rozważania w 100. Rocznicę Niepodległości Polski

Seminarium organizowane jest w związku z 100. Rocznicą Odzyskania Niepodległości Polski, we współudziale z OBEN IPN w Katowicach.

Tematyka seminarium dotyczy koncepcji ustrojowych II Rzeczypospolitej, lansowanych przez ugrupowania i partie polityczne działające na ziemiach polskich w okresie I wojny światowej i po jej zakończeniu.

Czytaj więcej ›

Tagi: , ,

Konkurs “Zanurzeni w lesie”

Konkurs - Zanurzeni w lesie

Zanurzeni w lesie…

16 października 2018 r. w Izbie Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Bielsko odbył się finał konkursu recytatorskiego pn. „Zanurzeni w lesie” organizowanego przez:

 • Nadleśnictwo Bielsko,
 • Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bielsku-Białej oraz
 • Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej.

Realizacja pierwszego etapu konkursu, który wyłonił 22-osobową grupę uzdolnionych uczniów, została powierzona dyrektorom szkół oraz nauczycielom języka polskiego.

Zadaniem uczestników podczas konkursu było zaprezentowanie poezji i prozy związanej z lasem. Recytowane utwory przeniosły słuchaczy w świat przyrody i pozwoliły na zanurzenie się w lesie. Data konkursu nie była przypadkowa. 16 października 2018 r. obchodzona była 40. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły – człowieka kultury i sztuki, którego związki z literaturą i teatrem sięgają lat szkolnych – na papieża.

Czytaj więcej ›

Tagi: , ,

Metoda JES-PL w pracy z uczniem z doświadczeniem migracji

Konferencja 2018-10-06W sobotę 6 października w naszym Ośrodku odbyła się konferencja z warsztatami Jak pracować z uczniem obcojęzycznym w polskiej szkole?

Każdego roku przybywa uczniów z doświadczeniem migracji, są to nie tylko uczniowie obcojęzyczni, przybyli z zagranicy, lecz także ci, którzy powracają do Polski po kilku, a nawet kilkunastu latach nieobecności. Nauczyciele różnych typów szkół i różnych specjalności stoją wobec wyzwania, jakim jest zapewnienie im wsparcia i zorganizowanie dla nich procesu nauczania.

Wychodząc naprzeciw potrzebom nauczycieli w zakresie przygotowania merytorycznego i praktycznego do pracy z dzieckiem z doświadczeniem migracyjnym, zaprosiliśmy do naszego Ośrodka wykładowczynie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Panie Małgorzata Pamuła-Behrens i Marta Szymańska są nie tylko pracownikami naukowymi, ale czynnymi nauczycielkami, które w swojej pracy zawodowej na co dzień stykają się z dziećmi uchodźców i emigrantów, co zaowocowało nie tylko publikacjami naukowymi, ale również opracowaniem metody JES-PL i materiałów dla uczniów z doświadczeniem migracji „W polskiej szkole”.

Czytaj więcej ›

Tagi: , ,

Sieć współpracy nauczycieli “Aktywna tablica” (edycja druga)

Sieć połączeńZapraszam na pierwsze spotkanie drugiej edycji Sieci współpracy nauczycieli “Aktywna tablica” (SWS/6/18-19).

Chcemy wspólnie:

 • wzbogać swój warsztat pracy (zdobywać nowe kompetencje),
 • wymieniać doświadczenia,
 • dyskutować,
 • wspierać się wzajemnie.

Spotkanie 1. (30.10.2018, 16:30-18:45)
Temat: Zagrajmy w życie

Podczas spotkania poznamy ciekawy algorytm brytyjskiego matematyka Johna Conwaya, który zrobił zaskakującą (nawet dla samego autora) karierę i doczekał się licznych modyfikacji.

Algorytm zostanie przedstawiony w bardzo przystępny sposób, w formie warsztatowej. „Zbadamy” różne kolonie komórek, spróbujemy wyciągnąć wnioski z obserwacji dotyczące ich rozwoju i sprawdzimy nasze przypuszczenia za pomocą symulacji komputerowej wyświetlanej na tablicy interaktywnej oraz na laptopach lub tabletach uczestników.

Czytaj więcej ›

Tagi: , , , ,

Szkolenia TIK (ICT) – projekt “Aktywna tablica”

Uczniowie programująWychodząc na przeciw potrzebom szkół biorących udział w projekcie “Aktywna tablica”, zapraszamy do skorzystania z oferty naszego Ośrodka w zakresie szkoleń z TIK (ICT) oraz programowania.

Zapraszamy na szkolenia czynnych zawodowo nauczycieli.

Czytaj więcej ›

Tagi: , , , , , , ,

Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli – TIK (ICT)

Sieć połączeńW roku szkolnym 2018/2019 zapraszamy czynnych zawodowo nauczycieli do udziału w sieciach współpracy i samokształcenia tworzonych przez:

 • osoby wykorzystujące TIK (ICT) w nauczaniu,
 • nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,
 • nauczycieli informatyki.

Oto nasze propozycje:

 1. Sieć “Bawimy się w programowanie”
  Opiekun sieci: Jolanta Biernat
 2. Sieć “TIK – tak, ale jak?”
  Opiekun sieci: Jolanta Biernat
 3. Sieć współpracy nauczycieli informatyki “W rytmie bitów i bajtów”
  Opiekun sieci: Wojciech Zuziak

Zapraszamy!

Tagi: , , , , ,

Sieć współpracy nauczycieli języka ang. (przedszkola i 1-3 SP)

Sieć połączeńW roku szkolnym 2018/2019 zapraszamy nauczycieli języka angielskiego w przedszkolu i klasach 1-3 SP do udziału w bezpłatnych spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia.

Sieć współpracy to zgodna z założeniami MEN forma doskonalenia wspierająca wymianę doświadczeń i dobrych praktyk; to zespół nauczycieli współpracujących ze sobą.

Cele i zadania sieci:

 1. Wymiana doświadczeń między uczestnikami
 2. Analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników sieci
 3. Poszerzenie kompetencji uczestników
 4. Tworzenie nowych rozwiązań
 5. Tworzenie bazy materiałów dydaktycznych – wymiana zasobów
 6. Rozwijanie sprawności językowych
 7. Wsparcie koleżeńskie

Spotkania mają charakter warsztatowy.

Rejestracja do grupy: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=600400.

Zapraszamy!

Tagi: ,

Język angielski dla nauczycieli

Szanowni Państwo!

Mamy jeszcze wolne miejsca w grupach języka angielskiego:

 • poziom średnio-zaawansowany – zajęcia w poniedziałki 15:30-17:00
 • poziom początkujący – zajęcia we wtorki 16:15-17:45

Rejestracja nowych zgłoszeń: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=600150.

Zapraszamy!

Tagi: ,

Seminarium naukowe: Odkrycia naukowe Marii Skłodowskiej-Curie

Seminarium naukowe:
Odkrycia naukowe Marii Skłodowskiej-Curie impulsem do rozwoju badań nad promieniotwórczością oraz obecny stan radiochemii w Polsce.
Podstawy onkologii i programy profilaktyczne

Maria Skłodowska-CurieW związku z jubileuszowymi obchodami odkrycia polonu i radu oraz obchodzonym w naszym regionie Rokiem Profilaktyki Raka Piersi zapraszamy Państwa do udziału w seminarium naukowym ukazującym dorobek Marii Skłodowskiej-Curie oraz obecny stan radiochemii w Polsce.

Seminarium organizowane jest przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Bielsku-Białej w partnerstwie z:

 • Instytutem Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,
 • Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach oraz
 • Beskidzkim Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej.

W program seminarium:

 1. Prezentacja multimedialna o patronce szkoły – Sandra Wróbel i Małgorzata Wizner, uczennice klasy 2b Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach.
 2. “Zrozumieć promieniotwórczość” – prof. dr hab. Wojciech M. Kwiatek, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
 3. “Podstawy onkologii oraz programy profilaktyczne” – lek. med. Rafał Wiśniowski, Beskidzkie Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej.
 4. Dyskusja.

Seminarium odbędzie się w RODN “WOM” w Bielsku-Białej 7 listopada 2018 r. (środa) o godz.10.30. w sali nr 11 (parter).

Miejsce rejestracji: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=600395.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Nauczyciele otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w seminarium.

Dyrektor RODN „WOM” w Bielsku-Białej
mgr Władysław Mąsior

Tagi: , , , ,

XIV Regionalna Konferencja – relacja

Kwiaty na łąceNauczycielski dylemat “większej połowy”

Kolejna konferencja z cyklu „Matematyka na dobry początek roku szkolnego…” za nami.

Po przywitaniu uczestników przez Magdalenę Glac – przewodniczącą bielskiego Oddziału SNM oraz przedstawiciela RODN „WOM” w Bielsku-Białej głos zabrała Alina Przychoda – prezes SNM, która zaprosiła do udziału w XXVIII Krajowej Konferencji SNM w Opolu.

Następnie dr Maria Legutko, z oddziału krakowskiego, przybliżyła nam kilka faktów z czasów początków PTM oraz opowiedziała o ciekawej inicjatywie obchodów stulecia powstania PTM, jaką ma być budowa „żywego” fraktala (więcej informacji można znaleźć na stronie PTM).

Wykład inauguracyjny składał się z dwóch części. Były to: spojrzenie polonisty na język na matematyce, a także refleksje ucznia dotyczące matematyki w języku. Profesjonalizm i swada wykładowców zostały nagrodzone gromkimi brawami.

Więcej na temat wykładu inauguracyjnego znajdą Państwo w Portalu nauczyciela matematyki.

W każdej sesji warsztatowej uczestnicy mieli do wyboru aż sześć warsztatów o bardzo ciekawej i różnorodnej tematyce. Aż żal, że trzeba było wybierać, chciałoby się uczestniczyć we wszystkich…

Nie mniej ważny był czas podczas przerw, kiedy można było zaopatrzyć się w nowości wydawnicze lub też wymienić się doświadczeniami, spostrzeżeniami i porozmawiać na tematy dotyczącej codziennych nauczycielskich wyzwań i rozterek.

Mamy nadzieję, że była to bardzo inspirująca i owocna konferencja.

Galerię zdjęć oraz materiały z konferencji znajdą Państwo w Portalu nauczyciela matematyki.

Zapraszam do udziału w kolejnych konferencjach!

Katarzyna Parcia

Tagi: , , , ,

Przeczytaj świat! Rozwijanie kompetencji czytelniczych dzieci

RODN „WOM” w Bielsku-Białej zaprasza na konferencję dla nauczycieli języka polskiego i bibliotekarzy szkół podstawowych

 Przeczytaj świat! Rozwijanie kompetencji czytelniczych dzieci

Każdy polonista zdaje sobie sprawę ze znaczenia lektury w życiu człowieka. W ostatnich latach świadomość ta obejmuje coraz większe kręgi społeczeństwa. Wiemy, że czytanie jest ważne, ale… nie czytamy! Podczas kolejnej już konferencji poświęconej zagadnieniom związanym z czytelnictwem skupimy się na tym, co zrobić, aby lektura stała się łatwa i przyjemna.

Program:

 1. Czytelnictwo jako problem społeczny i kulturowy.
 2. Znaczenie czytelnictwa w rozwoju emocjonalnym dziecka oraz edukacji i wychowania. Kształcenie kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży – metody i propozycje rozwiązań. Upowszechnianie i promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

(Program jest powtórzeniem zajęć prowadzonych w ramach grantu „Rozwijanie kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży” ze względu na duże zainteresowanie i ograniczenie liczby uczestników.)

Prowadzący: Katarzyna Zioła-Zemczak, dr Dorota Siwor

Termin: 19 października 2018; godz. 15.00 – 18.45

Miejsce: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, sala 011 (parter).

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia.

Rejestracja w systemie stronie RODN „WOM”: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=600398

V Konferencja Regionalna: Nie tylko roboty, smartfony i programowanie

V Konferencja Regionalna:
Szerokie myślenie o edukacji w świecie technologii.
Dobre pomysły nie tylko na roboty, smartfony
i programowanie

Zapraszamy na piatą edycję cieszącej się dużą popularnością Konferencji Regionalnej, od teraz pod tytułem: “Szerokie myślenie o edukacji w świecie technologii. Dobre pomysły nie tylko na roboty, smartfony i programowanie”.

Jej największą siłą jest co najmniej 10 równoległych warsztatów w trzech edycjach do wyboru.

Konferencja - trzecia edycja

Kodowanie offline na macie (podczas III edycji Konferencji)

Konferencja jest adresowana przede wszystkim (chociaż nie tylko) do nauczycieli SP (1-8):

 • tych, którzy uczą programowania w szkole podstawowej (1-8);
 • tych, którzy nie uczą przedmiotów informatycznych, ale z dowolnych względów zajmują się “kodowaniem” z uczniami (lub przewidują taką
  możliwość);
 • tych, którzy mają dzieci w wieku 5-15 i są świadomi, jak ważne jest dla ich własnych dzieci rozwijanie kreatywności, umiejętności logicznego myślenia, radości tworzenia i współpracy;
 • do kadry kierowniczej szkół i placówek – dla tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o rozwiązaniach, w które warto inwestować w ich szkołach
  w związku z szeroko rozumianym technologicznym wspomaganiem wspomagania rozwoju myślenia logicznego, komputacyjnego na informatyce
  i na różnych przedmiotach nauczania przy pomocy cyfrowych i niecyfrowych pomocy dydaktycznych.

Szczegóły: http://tik.wombb.edu.pl

Zapisy: http://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=600393 lub
adres skrócony: http://goo.gl/w6riv8

Zapraszamy!

Tagi: , , , , , , , , ,
Top
Wielkość czcionki
Kontrast

Przeglądając stronę, zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close