Aktualności

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

Zapraszamy Państwa na nową (w naszej ofercie) formę doskonalenia.

Teatrzyk cieni jest chińskim rodzajem teatru lalkowego, który pochodzi z III wieku p.n.e. Widzowie obserwują cienie rzucane przez aktorów, lalki, rekwizyty czy dekoracje.

Nauczyciele, rodzice, opiekunowie dzieci często wykorzystują teatrzyk cieni jako interesującą aktywność sprawdzającą się nie tylko jako atrakcyjny sposób spędzania wspólnego czasu. Podczas zabaw z teatrem cieni dziecko:

 • kształtuje swoją wyobraźnię i kreatywność,
 • doskonali pamięć i koncentrację uwagi,
 • ćwiczy zdolność wypowiadania własnych myśli, przekonań w różnej formie,
 • rozwija kompetencje interpersonalne, uczy się otwartości na innych,
 • ruch, gest, wspólne działanie stają się ważniejsze niż wypowiadane słowo.

Zabawy z teatrzykiem cieni to czasami tylko słuchanie/oglądanie snutej przez narratorów opowieści, a czasami tworzenie własnych historii. Wyostrzają one zmysł obserwacji oraz rozładowują nagromadzone emocje. Jednocześnie dają możliwość wspólnego działania, radości z osiągniętego celu.

Warsztaty to forma płatna. Link do zapisów:
https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=601784

Zapraszamy!

Jolanta Biernat

Tagi: , ,

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

Konferencja dla uczących w przedszkolu i szkole podstawowej (klasy 1-8) nauczycieli różnych przedmiotów i rodzajów zajęć (nie tylko informatycznych) zainteresowanych:

 • innowacyjnym nauczaniem myślenia komputacyjnego;
 • nowoczesnymi metodami włączania technologii do swojego warsztatu pracy;
 • innowacyjnym podejściem do własnego warsztatu pracy;
 • metodą eksperymentu;
 • rozwijaniem umiejętności logicznego myślenia, radości tworzenia i współpracy.

Będzie kilka różnych warsztatów z LEGO®️, ciekawa płytka micro:bit (po raz pierwszy u nas), będzie tworzenie mobilnych aplikacji przez najmłodszych (tak!), eksperymenty dla każdego nauczyciela, Ozoboty w ujęciu okołomatematycznym i więcej…

Program i wszelkie szczegóły na stronie konferencji: http://tik.wombb.edu.pl

Zapisy: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=601885

Zapraszamy!

Tagi: , , , , , , , , , ,

Odkrywamy tajemnicę 😉
Eliminacje do jubileuszowego X Festiwalu Książki rozstrzygnięte

Tegoroczna edycja Festiwalu odbywa się pod hasłem: “Na tropach tajemnic – co skrywają nasze lektury?”, a motywem przewodnim jest tajemnica (ze szczególnym uwzględnieniem powieści Skrzynia Władcy Piorunów Marcina Kozioła). Nadesłane prace właśnie tego tematu dotyczyły.

Posiedzenie komisji kwalifikacyjnej, która obradowała w składzie:

 • dr Gabriela Machaczek i Roman Waluś (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej),
 • Renata Kruszyna (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej),
 • Jolanta Biernat, Katarzyna Zioła-Zemczak oraz dr Dorota Siwor (Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej),

odbyło się 14 lutego 2020 r.

W tym roku nasze zadanie było szczególnie trudne: nadesłane prace są bardzo pomysłowe, a ich autorzy wykazali się wiedzą i twórczym podejściem do zadania. Komisja oceniała między innymi kreatywność, znajomość lektur, nawiązanie do tematu, nakład pracy, spójność koncepcji, staranność wykonania i samodzielność nadesłanych prac.

Czytaj więcej ›

Tagi: , ,

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

RODN “WOM” w Bielsku-Białej zaprasza nauczycieli języka angielskiego szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na cykl trzech bezpłatnych szkoleń pod wspólnym tytułem:

Anglista wśród zmian

1.
Slow education – utopia czy szansa?

Seminarium: 12.03.2020 (czwartek), godz. 16.00–17.30, sala 207

Czy krytyka negatywnej roli fast foodów może być równie celnie zastosowana wobec tradycyjnej szkoły, którą ujmuje się w kategorii fast school. Czy filozofia slow education w nauczaniu języka angielskiego może przynieść lepsze rezultaty aniżeli fast education, mimo że kojarzy się (błędnie?) z faktem tzw. niezrealizowania programu? Przykłady badań i dobrych praktyk.

2.
Co egzamin ósmoklasisty mówi o maturze 2023?

Warsztaty: 25.03.2020 (środa), godz. 16.00–17.30, sala 011a

Czy możemy przewidzieć, jakiego typu zadania pojawią się na maturze 2023 skonstruowanej według wymagań nowej podstawy programowej? Jakich możemy spodziewać się różnic między “starą” a “nową” maturą? Czy możemy je przewidzieć na podstawie analizy różnic między egzaminem gimnazjalnym a egzaminem ósmoklasisty? Praktyczne wskazówki.

3.
Kompetencje kluczowe – “stara baśń” czy “nowy wspaniały świat”?

Warsztaty: 17.04.2020 (środa), godz. 16.00–17.30, sala 011a

Czy rozwijanie kompetencji kluczowych rzeczywiście jest nowością na lekcjach języka angielskiego? Jakie elementy lekcji wskazują na ich stałą obecność? Praktyczne wskazówki.

Rejestracja: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=601859

Tagi: ,

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

Inspirowanie uczniów do nauki to nadal wielkie wyzwanie. Jak sprawić, by młodzi ludzie aktywnie uczestniczyli w zajęciach? Czym zainteresować? W co zaangażować?

Odpowiedzią na powyższe pytania mogą być zajęcia z wykorzystaniem niestandardowej pomocy dydaktycznej, jaką są klocki LEGO®️. Zgodnie z zasadą “bawiąc, uczyć”, realizującą założenia tzw. invisible learning, proponujemy młodym ludziom takie aktywności, które uruchamiają ich wewnętrzne zasoby i kształtują kompetencje kluczowe.

W związku z powyższym zapraszamy nauczycieli języka polskiego i języków obcych na bezpłatne warsztaty:

Klocki Lego w edukacji językowej,

które odbędą się 27 lutego (czwartek) o godz. 16.00 w naszym Ośrodku, ul. Legionów 25 s. 201.

Podczas nich uczestnicy dowiedzą się, jak za pomocą klocków LEGO®️ kształtować umiejętności komunikacyjne na lekcjach języka polskiego i obcego oraz poznają propozycje rozwiązań metodycznych z wykorzystaniem tej pomocy dydaktycznej.

Zapisy poprzez nasz system zgłoszeń:
https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=601842.

Uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenie o udziale w tej formie doskonalenia.

Bożena Rogolińska – doradczyni metodyczna z języka polskiego
Danuta Sewera – doradczyni metodyczna z języka angielskiego
Katarzyna Zioła-Zemczak – konsultantka Ośrodka

Tagi: , , , ,

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

Zapraszamy nauczycieli matematyki w klasach 4-6 SP oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, wychowawców świetlicy i nauczycieli wspomagających na warsztaty:

Klockiem w matematykę!

Zajęcia odbędą się 20.02.2020 r. (czwartek) w godz. od 16.00 do 17.30 w RODN “WOM” w Bielsku-Białej, w sali 203.

Warsztaty skierowane są do nauczycieli, którzy nie mieli jeszcze okazji zapoznać się z pomysłami na edukację matematyczną z wykorzystaniem klocków.

Zaprezentujemy pomysły na kształtowanie kompetencji kluczowych (ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji matematycznych) na lekcji matematyki w szkole podstawowej.

Nawiążemy do tematyki Seminarium Klockiem w matematykę!, które od października 2019 r. działa w ramach projektu Edukacja klockiem po(d)parta (https://ekp.wombb.edu.pl/) prowadzonego w naszym Ośrodku.

Zapisy: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=601849

Zapraszamy!

Tagi: , ,

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

Zapraszamy nauczycieli klas 1-4 szkoły podstawowej na warsztaty:

Inteligencje wielorakie w szkole podstawowej

W trakcie zajęć poznamy założenia Teorii Wielorakich Inteligencji i jej wpływ na osiąganie sukcesów w szkole.

Nauczyciel, który kieruje procesem nauczania i uczenia się stara się dotrzeć do wielu sfer działalności człowieka poprzez udoskonalanie metod, form pracy, programów i środków nauczania, które dostosowuje do specyfiki nauczanego przedmiotu, do możliwości uczniów oraz warunków.

Zaproponujemy gry, zabawy i ćwiczenia aktywizujące poszczególne inteligencje.

Termin: 13.02.2020 r. o godz. 16.00

Miejsce: RODN “WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 24 (budynek B), sala 4 (parter).

Zapisy: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=601820

Zapraszamy do wymiany doświadczeń!

Doradcy metodyczni
RODN “WOM” w Bielsku-Białej

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej zaprasza nauczycieli języka angielskiego w szkole podstawowej na warsztaty metodyczne

Internetowe Przeboje

Termin: 9.03.2020, godz. 16:00–18:15

Miejsce: RODN “WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, sala 207

Koszt: 60zł

Tematyka warsztatów:
Wykorzystanie narzędzi online do przygotowania materiałów na lekcje języka obcego oraz do rozwijania sprawności językowych na lekcjach języka obcego

Rejestracja na warsztaty:
https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=601825

Jolanta Mysińska
Konsultantka RODN “WOM”

Tagi: ,

Z wielkim żalem informujemy, że zmarła nasza długoletnia Koleżanka dr ANNA POLA-DYMEK emerytowany nauczyciel-konsultant Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej.

Ukończyła studia magisterskie z pedagogiki, studia podyplomowe i seminarium z plastyki, uzyskała doktorat z socjologii kultury – socjologii wychowania na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Swoją pracę dydaktyczno-wychowawczą rozpoczęła w Szkole Podstawowej nr 3 w Jaworzu Średnim, potem pracowała w Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej, a następnie w Oddziale Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku-Białej.

Od powołania w 1989 r. Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Bielsku-Białej (od 2000 roku pod nazwą Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej) zajmowała w Ośrodku stanowisko nauczyciela-konsultanta. Była organizatorem konferencji, seminariów i szkoleń dla nauczycieli z zakresu pedagogiki, metodyki zajęć plastycznych, dziedzictwa kulturowego, edukacji regionalnej i europejskiej.

Pani Anna Pola-Dymek prowadziła także zajęcia dydaktyczne na wyższych uczelniach w Cieszynie, Bielsku-Białej i Katowicach. Była autorką wielu artykułów i kilku opracowań zwartych, a książka „Barwy beskidzkiej ziemi” opiewa piękno i bogactwo naszego regionu – ziemi bielskiej, cieszyńskiej, żywieckiej, ukazuje jej kulturę materialną i duchową. Jej wielką pasją było także malarstwo.

Żegnamy Ją z wielkim smutkiem i zapamiętamy, jako pełną zaangażowania i jednocześnie ciepłą i życzliwą osobę.

Współpracownicy

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej zaprasza nauczycieli języka angielskiego w przedszkolu lub klasach 1-3 szkoły podstawowej na warsztaty metodyczne

Gry i zabawy w nauczaniu języka angielskiego

Termin:

 • 10.02.2020 – godz. 16:30–18:45
 • 24.02.2020 – godz. 16:30–18:45

Miejsce:
RODN “WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, sala 201.

Koszt: 60zł

Tematyka warsztatów:
Metody aktywizujące dzieci z użyciem gier i zabaw w języku angielskim, ze szczególnym zwróceniem uwagi na różne możliwości i typy inteligencji dziecka w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.

Rejestracja na warsztaty:
https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=601365

Jolanta Mysińska
Konsultantka RODN “WOM”

Tagi: , , ,

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej oferty doskonalenia przygotowanej na ferie zimowe (styczeń 2020) przez nasz Ośrodek.


14.01.2020, 10:00-12:00
Seminarium: Edukacja klockiem po(d)parta. Mów do mnie klockami!

Opis: Jak mówić o emocjach? Wykorzystanie klocków LEGO w pracy z tekstami mówiącymi o emocjach. Bajka terapeutyczna – jej funkcje w edukacji i wychowaniu

Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego, nauczyciele-bibliotekarze.
Zapisy: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=601634 (brak wolnych miejsc)


16.01.2020, godz. 10:00-12:15
Krótsze i dłuższe formy wypowiedzi w nowej podstawie programowej

Opis: Propozycje dydaktyczne dotyczące tworzenia krótkich form wypowiedzi: definicja, hasło encyklopedyczne, niestandardowe formy notatki. Szkic krytyczny jako forma wypowiedzi: analiza szkicu krytycznego, tworzenie szkicu krytycznego.

Adresaci: nauczycieli języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych.
Zapisy: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=601799


16.01.2020, godz. 10:00-13:00
Micro:bit – mała płytka o dużych możliwościach

Opis: Popularny i tani zestaw do praktycznej nauki programowania dla najmłodszych.

Adresaci: nauczyciele klas 1-4 SP oraz nauczyciele – rodzice dzieci w tym wieku.
Zapisy: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=601798


22.01.2020, godz. 10:00-13:00
Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – vademecum nauczyciela

Opis: Analiza egzaminu ósmoklasisty z kwietnia 2019 r. i wnioski przed egzaminem w kwietniu 2020 r. Sposoby na szybkie powtórki. Efektowne i efektywne metody utrwalania treści lektur. Dłuższa wypowiedź pisemna na egzaminie ósmoklasisty.

Adresaci: nauczyciele języka polskiego w szkołach podstawowych.
Zapisy: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=601804


23.01.2020, godz. 10:00-12:00
Matematyka a programowanie w języku Python – edycja 1

Opis: Podczas szkolenia uczestnicy zapoznani zostaną z metodyką nauczania programowania i robotyki z użyciem programu Python w matematyce. Dowiedzą się jak tworzyć programy, edukacyjne projekty w programie Python wspomagające rozumienie zagadnień matematycznych.

Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Zapisy: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=601807


24.01.2020, godz. 10:15-13:15
Zasymuluj mi robota…

Opis: Symulacje komputerowe i ich rola w edukacji. Wykorzystanie środowiska Open Roberta Lab (https://lab.open-roberta.org/) do programowania robotów (symulacje komputerowe i rzeczywiste roboty). Programowanie robotów mobilnych.

Adresaci: nauczyciele techniki i informatyki w klasach 4-8 SP.
Zapisy: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=601806


24.01.2020, godz. 08:00-10:00 (zmiana godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć)
Matematyka a programowanie w języku Python – edycja 2

Opis: Podczas szkolenia uczestnicy zapoznani zostaną z metodyką nauczania programowania i robotyki z użyciem programu Python w matematyce. Dowiedzą się jak tworzyć programy, edukacyjne projekty w programie Python wspomagające rozumienie zagadnień matematycznych.

Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Zapisy: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=601808


Zapraszamy!

Tagi: , , , , , , , , , ,

Konkurs Matematyka jest wszędzie

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Bielsku-Białej oraz Fundacja “Matematyka dla wszystkich” zapraszają do udziału w 9. edycji konkursu na najlepszą pracę projektową na temat

Matematyka jest wszędzie

Celami konkursu są:

 • rozbudzanie i rozwijanie u uczniów zainteresowania matematyką,
 • zachęcanie uczniów do szukania powiązań matematyki z innymi dziedzinami,
 • umożliwienie uczniom dzielenia się swoimi zainteresowaniami i pasjami z rówieśnikami,
 • inspirowanie nauczycieli do stosowania nowoczesnych metod i form pracy z uczniami.

Uczniowie rywalizują w trzech kategoriach wiekowych. Udział w konkursie jest bezpłatny i może być cennym doświadczeniem zarówno dla ucznia, jak i dla nauczyciela.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na Portalu nauczyciela matematyki: https://matsp.wombb.edu.pl/matematyka-jest-wszedzie.

Regulamin tegorocznej edycji wraz z harmonogramem, formularzem zgłoszeniowym i wzorami oświadczeń został również wysłany do szkół.

Bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na zmiany w sposobie zgłaszania się do konkursu – wynikają one z nowych przepisów o ochronie danych osobowych. W stosunku do poprzednich lat modyfikacji uległ również harmonogram, w szczególności wydłużyliśmy czas zgłaszania się do konkursu.

Został przedłużony termin zgłoszeń: do 7.02.2020 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Aleksandra Filuś
konsultant Ośrodka, koordynator konkursu

Tagi: , ,

Serdecznie zapraszamy nauczycieli chemii na warsztaty szkoleniowe w zakresie realizacji podstawy programowej z chemii w technice chemii w małej skali – SSC.

Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli chemii – doświadczenia i eksperymenty chemiczne w podstawie programowej

Termin: 28.02.2020 (piątek), godz. 16.00-18.30

Miejsce: RODN “WOM”, ul. Legionów 25, sala 203

Link do rejestracji uczestników: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=601797

Koszt uczestnictwa w warsztatach: 40 zł

Liczba uczestników: 24 osoby (ze względów organizacyjnych liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń).

Program warsztatów:

 1. Wprowadzenie „czym jest technika eksperymentu w małej skali”.
 2. Własnoręczne eksperymentowanie uczestników.
 3. Ewaluacja doświadczeń i podsumowanie warsztatów.
 4. Konsultacje indywidualne w zakresie upowszechnienia przykładów dobrych praktyk pedagogicznych.

Zapraszamy nauczycieli chemii. Nauczyciele otrzymują zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu oraz potwierdzenie zdobycia umiejętności eksperymentowania w technice SSC.

Barbara Michałek-Piernik
konsultant Ośrodka

Tagi: ,

Sieć nauczycieli przyrodników

Podsumowano dotychczasową pracę sieci nauczycieli przyrodników działającej w RODN “WOM” w Bielsku-Białej.

Podczas VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Edukacja Małego Dziecka na temat: Pedagogika zmiany w edukacji dziecka. Teoria – badania – praktyka, która odbyła się w cieszyńskim ośrodku akademickim, został wygłoszony referat poruszający zagadnienie wypracowanych przez nauczycieli Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych działającej w RODN “WOM” w Bielsku-Białej, we współpracy z Nadleśnictwem Bielsko, rozwiązań dydaktycznych inspirowanych pedagogiką freinetowską oraz konstrukcjonizmem, wyprowadzonym z założeń, na jakich opiera się konstruktywizm.

Wskazane aktywizujące metody nauczania i różnorodne formy organizacyjne zajęć; od warsztatów edukacyjnych, akcji sadzenia lasu i konkursu recytatorskiego w środowisku przyrodniczym, poprzez własnoręczne skręcanie budek lęgowych dla ptaków i schronów dla nietoperzy oraz wykonywanie ekologicznych ozdób choinkowych, angażują uczniów i wykorzystują ich naturalną aktywność poznawczą.

Celem referatu było również dostarczenie inspiracji i rekomendacji, które pozwolą na przekształcenie klas szkolnych w miejsca zespołowej pracy uczniów oraz doskonalenie nauczycieli, a tym samym rozwój szkoły, traktowanej jako organizację uczącą się, tzn. poszukującą nowych możliwości.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami, które zostały zaprezentowane w trakcie obrad konferencji:

Barbara Michałek-Piernik
koordynator sieci

Tagi: ,

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

Szkolenie “Wielorakie Inteligencje na zajęciach z języka angielskiego”

Termin: 14.01.2020 ( wtorek), godz. 16.00-18.15
Miejsce: RODN “WOM”, ul Legionów 25, sala 203
Zapisy: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=601785

Adresaci szkolenia: nauczyciele języka angielskiego w przedszkolu

Prowadząca: Danuta Sewera

Tematyka:

 • Teoria Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera i jej zastosowanie na zajęciach językowych w przedszkolu
 • Gry, zabawy i ćwiczenia aktywizujące poszczególne inteligencje

Zapraszamy!

Tagi: ,

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotypSpotkanie sieci “Myślenie kreatywne w szkole”

Termin: 28 stycznia 2020 (wtorek), godz. 16.00-18.15
Miejsce: RODN “WOM”, ul Legionów 25, sala 203
Zapisy: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=601762

Adresaci szkolenia: Nauczyciele języka języka angielskiego, matematyki i języka polskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych miasta i powiatu Bielsko-Biała

Prowadzący: mgr Jolanta Klajmon, mgr Bożena Rogolińska, mgr Danuta Sewera, dr Dorota Tałaj

Tematyka:

 • zastosowanie w klasie narzędzi i metod promujących uczniowską kreatywność,
 • tworzenie w klasie bezpiecznego środowiska, akceptującego aktywność twórczą,
 • metody aktywne i aktywizujące służące rozwijaniu pomysłowości uczniów i zachęcające ich do poszukiwania rozwiązań problemów,
 • myślenie dywergencyjne w klasie,
 • rozwijanie uczniowskiej autonomii.

Zapraszamy!

Tagi: , , , , , ,

W numerze na styczeń i luty 2020 r. znajdą Państwo:

 • Tablet w przedszkolu;
 • Scenariusz zajęć otwartych “Kraina, gdzie zawsze jest biało”;
 • Tematy wydania:
  • Wiwat Nowy Rok!,
  • Jak pomóc ptakom przetrwać zimę,
  • Bal karnawałowy,
  • Dzień Babci i Dzień Dziadka,
  • Bezpieczeństwo w trakcie zabaw zimowych;
 • Lektury dla dzieci – propozycje;
 • O głosce /r/;
 • English Zone.

Do pobrania:


Prenumerata


Zapraszamy do lektury!

Tagi:

Dziękujemy za wsparcie naszego projektu w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego: Przygotowanie infrastruktury i wyposażenie Pracowni Aktywnej Edukacji. Dziękujemy za każdy z 2071 głosów!

Więcej informacji o wynikach głosowania: https://bo.slaskie.pl/content/oglaszamy-wyniki

Do udziału w głosowaniu byli uprawnieni wszyscy mieszkańcy województwa śląskiego.

Dziękujemy za wsparcie!


Stworzymy pracownię pozwalającą nauczycielom na doświadczenie aktywnego uczenia się w trzech obszarach edukacji:

 • fizyczno-technicznej,
 • humanistyczno-artystycznej i
 • matematyczno-informatycznej.

Pracownia ma stać się miejscem organizacji zajęć warsztatowych i otwartych (angażujących także uczniów), umożliwiających nauczycielom wejście w rolę przewodnika i organizatora procesu uczenia się, które opiera się na samodzielnym działaniu podejmowanym przez ucznia.

Wyposażenie pracowni zapewni możliwość szybkiej zmiany aranżacji wnętrza. Szerokie spektrum pomocy dydaktycznych – od zestawów klocków edukacyjnych, poprzez tradycyjne przyrządy laboratoryjne, po zestawy robotyczne i multimedia – pozwoli na zaktywizowanie uczestników zajęć, zmotywowanie do działania oraz zdobycie przez nich konkretnych umiejętności posługiwania się realnymi i wirtualnymi urządzeniami.

Koszt: 190 000,00 zł

Tagi: , , ,

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotypZ cyklu Spotkania z doradcą metodycznym zapraszamy na bezpłatne warsztaty w dniu 7.01.2020 r. w godz. 16.00-17.30 w RODN “WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, sala 203.

Zajęcia skierowane są do nauczycieli matematyki, języka polskiego, języka angielskiego. Mile widziani nauczyciele innych przedmiotów.

Na warsztatach omówimy kompleksowy program aktywizacji zainicjowany ponad 10 lat temu przez kanadyjskiego badacza szwedzkiego pochodzenia Petera Liljedahla, profesora Wydziału Edukacji na Uniwersytecie Simona Frasera w Vancouver w Kanadzie. Wypracował on metodę, która podejmuje jednocześnie oba wyzwania – aktywizację uczniów w rozwiązywanie zadań i uczenie się oraz pracę uczniów nad zadaniami dostosowanymi do ich aktualnych możliwości i umiejętności.

Ekspert: Sylwia Klusek-Szleszyńska

Rejestracja:  https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=601781

Zapraszają doradcy metodyczni: Danuta Sewera, Bożena Rogolińska, Jolanta Klajmon

Tagi: , ,

Boże Narodzenie 2019

Tagi: ,
Top
Wielkość czcionki
Kontrast

Przeglądając stronę, zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close