Kuratorium Oświaty w Katowicach - logotypUprzejmie informujemy, że w ramach zadań edukacyjnych Programu wykorzystania środków na dofinansowanie nauczycieli w 2018 r. nasz Ośrodek uzyskał dotację Kuratorium Oświaty w Katowicach (100% kosztów) na realizację 9 projektów form doskonalenia.

Rekrutacja na ww. formy: kursy, seminaria oraz warsztaty, prowadzona będzie od 15 czerwca 2018 r. wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez portal do elektronicznej rejestracji https://kursy.wombb.edu.pl/ (dział „GRANTY 2018”).

Uczestnikami szkoleń mogą być tylko nauczyciele czynni zawodowo, zatrudnieni w szkołach lub placówkach woj. śląskiego – zgodnie z określeniem adresata formy. Jedna osoba może uczestniczyć najwyżej w 2 szkoleniach.

Nauczyciel czynny zawodowo to osoba, która zajmuje stanowisko nauczyciela w przedszkolach, szkołach i placówkach wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 poz. 967).

Warunkiem niezbędnym zakwalifikowania nauczyciela do udziału w szkoleniu jest ponadto niezwłoczne (najpóźniej do pierwszych zajęć danego szkolenia) dostarczenie zaświadczenia dyrektora szkoły/placówki potwierdzającego zatrudnienie na stanowisku nauczyciela.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu decydować będzie data wpływu zgłoszenia. Informację o zakwalifikowaniu prześlemy drogą e-mailową.

Realizacja form planowana jest w okresie 24.08.2018 r. – 30.11.2018 r.

Sposoby realizacji szkoleń:

  • w salach dydaktycznych naszego Ośrodka,
  • w przypadku całej grupy szkoleniowej z powiatu cieszyńskiego, pszczyńskiego lub żywieckiego – w szkole na terenie miasta powiatowego/miejscowości z siedzibą gminy.

O dokładnych terminach i miejscu prowadzenia szkoleń powiadomimy bezpośrednio zakwalifikowanych uczestników drogą e-mailową.

Prosimy Państwa Dyrektorów o upowszechnienie tej informacji!

Dyrektor RODN „WOM” w Bielsku-Białej
Władysław Mąsior

Do pobrania: