Nowa podstawa programowa – kształcenie specjalne

Dziecko zatyka uszyMiejsce konferencji:
RODN „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, sala 203.

Termin konferencji:
23 sierpnia 2017 r., godz. 10:00.

Program konferencji:

  1. Zmiany w kształceniu ogólnym, zawodowym, w obszarze wychowania i profilaktyki oraz poradnictwa – 30 min.
  2. Podstawa programowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – filozofia zmiany – 30 min.
  3. Podstawy programowe kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz szkoły przysposabiającej do pracy – 30 min.
  4. Standardy dostępności podręczników szkolnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 30 min.
  5. Alternatywne formy komunikacji – 15 min.
  6. Biopsychospołeczny model diagnozowania dzieci – 15 min.