Żegnamy naszą Koleżankę…

Z wielkim żalem informujemy, że zmarła nasza długoletnia Koleżanka dr ANNA POLA-DYMEK emerytowany nauczyciel-konsultant Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej.

Ukończyła studia magisterskie z pedagogiki, studia podyplomowe i seminarium z plastyki, uzyskała doktorat z socjologii kultury – socjologii wychowania na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Swoją pracę dydaktyczno-wychowawczą rozpoczęła w Szkole Podstawowej nr 3 w Jaworzu Średnim, potem pracowała w Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej, a następnie w Oddziale Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku-Białej.

Od powołania w 1989 r. Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Bielsku-Białej (od 2000 roku pod nazwą Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej) zajmowała w Ośrodku stanowisko nauczyciela-konsultanta. Była organizatorem konferencji, seminariów i szkoleń dla nauczycieli z zakresu pedagogiki, metodyki zajęć plastycznych, dziedzictwa kulturowego, edukacji regionalnej i europejskiej.

Pani Anna Pola-Dymek prowadziła także zajęcia dydaktyczne na wyższych uczelniach w Cieszynie, Bielsku-Białej i Katowicach. Była autorką wielu artykułów i kilku opracowań zwartych, a książka „Barwy beskidzkiej ziemi” opiewa piękno i bogactwo naszego regionu – ziemi bielskiej, cieszyńskiej, żywieckiej, ukazuje jej kulturę materialną i duchową. Jej wielką pasją było także malarstwo.

Żegnamy Ją z wielkim smutkiem i zapamiętamy, jako pełną zaangażowania i jednocześnie ciepłą i życzliwą osobę.

Współpracownicy