Ferie zimowe (styczeń 2020)

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej oferty doskonalenia przygotowanej na ferie zimowe (styczeń 2020) przez nasz Ośrodek.


14.01.2020, 10:00-12:00
Seminarium: Edukacja klockiem po(d)parta. Mów do mnie klockami!

Opis: Jak mówić o emocjach? Wykorzystanie klocków LEGO® w pracy z tekstami mówiącymi o emocjach. Bajka terapeutyczna – jej funkcje w edukacji i wychowaniu

Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego, nauczyciele-bibliotekarze.
Zapisy: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=601634 (brak wolnych miejsc)


16.01.2020, godz. 10:00-12:15
Krótsze i dłuższe formy wypowiedzi w nowej podstawie programowej

Opis: Propozycje dydaktyczne dotyczące tworzenia krótkich form wypowiedzi: definicja, hasło encyklopedyczne, niestandardowe formy notatki. Szkic krytyczny jako forma wypowiedzi: analiza szkicu krytycznego, tworzenie szkicu krytycznego.

Adresaci: nauczycieli języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych.
Zapisy: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=601799


16.01.2020, godz. 10:00-13:00
Micro:bit – mała płytka o dużych możliwościach

Opis: Popularny i tani zestaw do praktycznej nauki programowania dla najmłodszych.

Adresaci: nauczyciele klas 1-4 SP oraz nauczyciele – rodzice dzieci w tym wieku.
Zapisy: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=601798


22.01.2020, godz. 10:00-13:00
Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – vademecum nauczyciela

Opis: Analiza egzaminu ósmoklasisty z kwietnia 2019 r. i wnioski przed egzaminem w kwietniu 2020 r. Sposoby na szybkie powtórki. Efektowne i efektywne metody utrwalania treści lektur. Dłuższa wypowiedź pisemna na egzaminie ósmoklasisty.

Adresaci: nauczyciele języka polskiego w szkołach podstawowych.
Zapisy: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=601804


23.01.2020, godz. 10:00-12:00
Matematyka a programowanie w języku Python – edycja 1

Opis: Podczas szkolenia uczestnicy zapoznani zostaną z metodyką nauczania programowania i robotyki z użyciem programu Python w matematyce. Dowiedzą się jak tworzyć programy, edukacyjne projekty w programie Python wspomagające rozumienie zagadnień matematycznych.

Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Zapisy: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=601807


24.01.2020, godz. 10:15-13:15
Zasymuluj mi robota…

Opis: Symulacje komputerowe i ich rola w edukacji. Wykorzystanie środowiska Open Roberta Lab (https://lab.open-roberta.org/) do programowania robotów (symulacje komputerowe i rzeczywiste roboty). Programowanie robotów mobilnych.

Adresaci: nauczyciele techniki i informatyki w klasach 4-8 SP.
Zapisy: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=601806


24.01.2020, godz. 08:00-10:00 (zmiana godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć)
Matematyka a programowanie w języku Python – edycja 2

Opis: Podczas szkolenia uczestnicy zapoznani zostaną z metodyką nauczania programowania i robotyki z użyciem programu Python w matematyce. Dowiedzą się jak tworzyć programy, edukacyjne projekty w programie Python wspomagające rozumienie zagadnień matematycznych.

Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Zapisy: https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=601808


Zapraszamy!

Tagi: , , , , , , , , , ,