Doradcy metodyczni

RODN WOM w Bielsku-Białej - logotyp

Szanowni Państwo, Nauczyciele i Dyrektorzy Szkół i Placówek!

Informujemy, że od listopada bieżącego roku w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej zatrudnionych zostało 4 nowych nauczycieli-doradców metodycznych:

  1. Jolanta Klajmon – matematyka, szkoły podstawowe miasta Bielsko-Biała
  2. Bożena Rogolińska – język polski, szkoły podstawowe miasta Bielsko-Biała
  3. dr Dorota Tałaj – język polski, szkoły ponadpodstawowe powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego i żywieckiego
  4. Danuta Sewera – język angielski, przedszkola i szkoły podstawowe miasta Bielsko-Biała

W dalszym ciągu funkcję doradcy metodycznego religii katolickiej, dla miasta Żywca, pełni pani Aleksandra Fiedor.

Dane kontaktowe oraz szczegółowe informacje na temat działań nauczycieli-doradców metodycznych są publikowane na stronie internetowej Ośrodka, w zakładce DORADCY.

Jednocześnie informujemy, że pierwsza forma doskonalenia organizowana przez doradców: Sieć współpracy i samokształcenia „Myślenie kreatywne w szkole”, rozpoczyna się spotkaniem 10.12.2019 r. Obowiązuje rejestracja:
https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=601762

Zapraszamy do korzystania z oferty doradców metodycznych!

Władysław Mąsior
dyrektor RODN „WOM” w Bielsku-Białej


Nabór kandydatów na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego prowadzony jest cały czas przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Z warunkami naboru można zapoznać się na stronie KO w Katowicach, w zakładce: ZAŁATWIANIE SPRAW/KARTY INFORMACYJNE O SPOSOBIE ZAŁATWIANIA SPRAW (Karta nr 17).

Tagi: , , ,