O powrocie do natury

Warsztaty "O lesie w lesie" 2019 r.

Terenowe warsztaty dla nauczycieli „O lesie w lesie” to partnerskie przedsięwzięcie gminy Czechowice-Dziedzice, PGL LP Nadleśnictwo Bielsko oraz Regionalnego Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej.

Tegoroczne warsztaty były V edycją projektu, który był możliwy do realizacji dzięki nawiązaniu dialogu różnych środowisk naukowych, edukacyjnych i zawodowych, na rzecz wypracowania efektywnych i skutecznych warunków nauki szkolnej – uruchomienia zmysłów w nauczaniu przyrody i stworzenie sytuacji problemowych z wątkami zabawy, co pobudza aktywność umysłu, emocji oraz wyobraźni, a te z kolei, mają wpływ na rozwijania kreatywności i inicjatywności ucznia.

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z warsztatów „O lesie w lesie – czyli powrót do natury”, które odbyły się w dniach 23-24 września br. w środowisku przyrodniczym Nadleśnictwa Kobiór i Nadleśnictwa Ustroń:

http://www.bielsko.katowice.lasy.gov.pl/de/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/o-powrocie-do-natury,

Barbara Michałek-Piernik

Tagi: ,