Seminarium: Żołnierze drugiej konspiracji

Polska flagaZapraszamy nauczycieli, zainteresowanych uczniów oraz przedstawicieli stowarzyszeń i związków kombatanckich na seminarium: „Żołnierze drugiej konspiracji”.

Seminarium odbędzie się w dniu 13 marca 2019 r. (13:00-15:00) w siedzibie RODN „WOM” w Bielsku-Białej przy ul. Legionów 25, w sali nr 212 (II piętro).

Celem seminarium jest pogłębienie wiedzy uczestników na temat przyczyn i okoliczności powstania podziemia niepodległościowego i działalności żołnierzy drugiej konspiracji w latach 1945-1947 r., ze szczególnym uwzględnieniem historii Danuty Siedzikówny „Inki” – sanitariuszki 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej mjra Zygmunta Szendzielorza „Łupaszki”.

W programie seminarium:

  1. Przyczyny i okoliczności ukształtowania się drugiej konspiracji
  2. Zbrodnia sądowa w świetle dokumentów – „Inka”
  3. Projekcja filmu „Inka. Są sprawy ważniejsze niż śmierć”

Chętni nauczyciele proszeni są o zapisanie się za pomocą systemu e-rejestracji, wpisując jednocześnie liczbę towarzyszących im uczniów:
https://rejestracja.wombb.edu.pl/course.html?id=600670

Niezbędne jest posiadanie konta w systemie e-Rejestracji.

Nauczyciele otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w seminarium.


Danuta Siedzikówna „Inka” w czerwcu 1946 roku dołączyła do oddziału „Łupaszki”, który organizował akcje zbrojne przeciw NKWD i UB. W lipcu 1946 r. została aresztowana i skazana na dwukrotną karę śmierci, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych oraz przepadek mienia, wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku. Bolesław Bierut nie skorzystał z prawa łaski.

„Inka”, czekając na wykonanie wyroku, z więzienia karno-śledczego przy ul. Kurkowej w Gdańsku przekazała krewnym gryps: „Jest mi smutno, że muszę umierać. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba”. Wyrok wykonano 28 sierpnia 1946 r.

Dopiero w dniu 10 czerwca 1991 roku Sąd w Gdańsku unieważnił wyrok na Siedzikównie, rehabilitując skazaną. Niemal ćwierć wieku później, 1 marca 2015 roku, oficjalnie ogłoszono, że „Inka” znalazła się w gronie zidentyfikowanych bohaterów powojennej Polski, których szczątki przebadano genetycznie.

W dniu 28 sierpnia 2016 roku w Gdańsku odbył się państwowy pogrzeb „Inki” oraz straconego razem z nią ppor. Feliksa Selmanowicza „Zagończyka”, dowódcy 2. kompanii 4. Wileńskiej Brygady AK. Tego dnia przypadała 70. rocznica ich śmierci z rąk komunistów. Oboje spoczęli na gdańskim Cmentarzu Garnizonowym.

Tagi: ,