Seminarium dla nauczycieli języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie

RODN „WOM” w Bielsku-Białej zaprasza nauczycieli języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie wraz z grupami zainteresowanej młodzieży na seminarium

Bo ja już mam taki charakter,  nie znoszę, kiedy krzywdzą niewinnych ludzi,

które odbędzie się 26 kwietnia 2018 r. (czwartek) w godzinach 13.30‒15.00, w sali nr 11 naszego Ośrodka przy ul. Legionów 25.

W programie:  

  1. Mieszkańcy rejencji katowickiej z pomocą ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej – dr Aleksandra Namysło, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Katowicach.
  2. Prezentacja historycznych materiałów źródłowych i tekstów literatury oraz sposobów ich wykorzystania na zajęciach dydaktycznych z  języka polskiego i historii – Urszula Rukasz, Katarzyna Zioła-Zemczak.
  3. Dyskusja.

Zgłoszenia nauczycieli i grupy młodzieży przyjmujemy za pośrednictwem formularza online. Nauczyciele otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w seminarium.

Celem seminarium jest omówienie przykładowych postaw i zachowań mieszkańców rejencji katowickiej wobec ludności żydowskiej,  w kontekście polityki władz niemieckich odnośnie tej społeczności. Zaprezentowane zostaną historie tych, którzy gotowi byli poświęcić wszystko, by uratować drugiego człowieka, jak i tych, którzy bez tej pomocy nie byliby w stanie przeżyć. Wspomnienia  Ocalonych i Ratujących są bezcennym świadectwem ich doświadczeń okupacyjnych, trudnych wyborów, przeżywanych emocji i dylematów.
Pomoc dla Żydów, udzielana im przez mieszkańców wschodniej części rejencji katowickiej, świadczona była przede wszystkim indywidualnie i przybierała różne formy.

Do końca 2017 r. zostało uhonorowanych tytułem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata ponad 200 osób mieszkających na tym obszarze w okresie II wojny światowej. Wiele przypadków pomocy wciąż pozostaje anonimowych.

Urszula Rukasz
konsultant Ośrodka

Tagi: , , , ,