IX Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie

 Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
ma zaszczyt zaprosić na

 IX Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania WOM Częstochowa - logotyp
do Życia w Rodzinie

który odbędzie się w dniach 15–16 kwietnia 2018 r. 

Kongres jest adresowany do Nauczycieli prowadzących w szkołach zajęcia edukacyjne wychowanie do życia w rodzinie oraz do nauczycieli-konsultantów i doradców metodycznych zajmujących się tą tematyką.  

Koszt udziału  w Kongresie wynosi 50 zł od osoby.

Miejsce: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, przy Al. Jana Pawła II 126/130.

Program Kongresu, warunki uczestnictwa i karta zgłoszenia online są dostępne na stronie internetowej: http://www.womczest.edu.pl/new/ix-ogolnopolski-kongres-nauczycieli-wychowania-do-zycia-w-rodzinie/

Dodatkowych informacji udziela Elżbieta Doroszuk, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie; tel. 34 3606004  wew. 218, e-mail: doroszuk@womczest.edu.pl

Tagi: