Krajoznawstwo i turystyka w świetle obowiązujących przepisów prawa

Droga w górachRegionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
w Bielsku-Białej zaprasza

Dyrektorów (Wicedyrektorów) wszystkich typów szkół i placówek oświatowych na

S E M I N A R I U M
z cyklu spotkań otwartych, nt.

KRAJOZNAWSTWO I TURYSTYKA W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA – WYCIECZKI SZKOLNE

W programie:
• Podstawy prawne organizacji krajoznawstwa i turystyki.
• Dokumentowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.
• Kwalifikacje opiekuna uczestników imprezy krajoznawczo-turystycznej.

Seminarium odbędzie się 12 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00
w siedzibie RODN „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, sala 11 (parter).

W celu zgłoszenia udziału w seminarium prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego w terminie do 11 kwietnia 2018 r.

Organizator:
Beata Honkisz, e-mail: bhonkisz@wombb.edu.pl

 

mgr Władysław Mąsior
Dyrektor RODN „WOM”
w Bielsku-Białej

Tagi: , ,