Konferencja: Leki z literackiej apteki

RODN „WOM” w Bielsku-Białej zaprasza na konferencję metodyczną dla
nauczycieli języka polskiego i bibliotekarzy

Leki z literackiej apteki
Czytanie jako sposób na wspieranie rozwoju dziecka i kształtowanie umiejętności radzenia sobie we współczesnym świecie.

Literatura przez wieki dostarczała ludziom wiedzy i rozrywki, służyła poznaniu siebie i drugiego człowieka, ale była także wsparciem i pomocą. Ta jej funkcja jest szczególnie ważna we współczesnym świecie, zwłaszcza dla młodego czytelnika. Podczas kolejnej już konferencji poświęconej zagadnieniom związanym z czytelnictwem skupimy się na wykorzystaniu książki jako pomocy we wszechstronnym rozwoju dziecka, w kształtowaniu jego systemu wartości, a także funkcjonowania w skomplikowanej rzeczywistości XXI stulecia.

Program:

Irena Koźmińska: „Czytanie jako sztuka przetrwania”

Wykład zostanie poświęcony wpływom kryzysów we współczesnym świecie na kondycję człowieka, a zwłaszcza dziecka. W związku z tym prelegentka wskaże sposoby chronienia dzieci przed zagrożeniami ze strony współczesnej kultury. Będzie mówić także o tym, jak przygotować dzieci do radzenia sobie w życiu i wyposażyć je w skuteczne narzędzia osiągania sukcesu.

dr Wanda Matras-Mastalerz:Apteczka literacka. Wykorzystanie literatury w edukacji, wychowaniu i terapii”

Głównym celem wystąpienia będzie zaprezentowanie „książek na receptę”, w których możemy odnaleźć „receptę na życie”. Literacka superwitamina sprzyja umacnianiu dzieci i młodzieży zapewniając doświadczenia zastępcze, wspierając emocjonalnie, wyposażając w kompetencje radzenia sobie z sytuacjami trudnymi oraz motywując do podejmowania inicjatywy i rozwijania pasji. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że dziecko, które czyta, stanie się dorosłym, który myśli. Warto poszukiwać, aby w rezultacie odnaleźć lektury, dzięki którym rozsmakujemy się w czytaniu…

Termin: 5 kwietnia 2018 (czwartek) w godzinach 15.00 – 19.00

Miejsce: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, sala 011 (parter).

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia.

Rejestracja przez formularz dostępny na stronie RODN „WOM”: https://goo.gl/forms/oTsTDPZA1Zo8oMd02


Irena Koźmińska – założycielka i prezes Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, inicjatorka kampanii czytania, Konkursu Literackiego im. Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży, Internetowego Uniwersytetu Mądrego Wychowania (www.iumw.pl), programów „Pierwsza Książka Mojego Dziecka, „All of Europe Reads to Kids”. Współautorka, z Elżbietą Olszewską, książek: Z dzieckiem w świat wartości i Wychowanie przez czytanie oraz tekstów edukacyjnych do zbioru Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach. Nagrodzona przez Ministra Kultury medalem Gloria Artis, przez Ministra Edukacji medalem Komisji Edukacji Narodowej, przez dzieci Orderem Uśmiechu. Prowadzi w kraju i za granicą wykłady z zakresu zdrowia emocjonalnego, wychowania przez czytanie, nauczania wartości.

dr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie, kierownik kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej. Certyfikowany trener stymulacji pamięci i rozwoju intelektu, współpracownik Uniwersytetu Dzieci i Rodziców przy UP w Krakowie oraz kilkunastu małopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

 

dr Dorota Siwor
konsultant Ośrodka

Tagi: ,