Blisko kultury, w samym jej środku… ‒ niebanalne pomysły na edukację kulturową

„Kultura jest próbą zmuszenia dziejów,
żeby służyły wartości”

Henryk Elzenberg

Wśród wielu truizmów o wartości kultury powtarzanych na co dzień zapominamy często o tym, że wiedzy o niej, uczestniczenia w niej, rozumienia, a wreszcie współtworzenia kultury musimy się uczyć. Od jakości tej nauki zależy nie tylko nasze poczucie spełnienia i możliwości wyrażania siebie, nie tylko nasza rola, którą odegramy w społeczeństwie, ale także kształt świata, w którym żyjemy. Stąd temat konferencji, która 28 lutego odbyła się w RODN „WOM”: Edukacja kulturowa – między kulturą a oświatą. Wspólnie z Regionalnym Instytutem Kultury w Katowicach chcieliśmy pomóc nauczycielom w podejmowaniu w swojej szkolnej praktyce zadań związanych z kształtowaniem umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, do czego obliguje również podstawa programowa. Temat ten związany jest także z realizacją projektu operatorkultury.pl, który zakłada współpracę animatorów kultury i nauczycieli.

Maciej Zygmunt i Łukasz Dziuba rozpoczęli od przedstawienia perspektyw spojrzenia animatora kultury, zadań, które sobie stawia, i specyfiki jego pracy. Rozpoznanie optyki innej niż ta, którą znamy ze szkolnej praktyki, może wyzwalać od rutynowego traktowania podstawowego problemu: w jaki sposób zachęcać dzieci i młodzież do uczenia się o kulturze i aktywnego w niej udziału. Ważne też, by dostrzegać i uświadamiać sobie możliwości, które stwarza współpraca pedagogów i pracowników instytucji kultury.

W części warsztatowej uczestnicy pracowali w grupach nad mapowaniem społeczności lokalnej – ze szczególnym uwzględnieniem instytucji kultury oraz organizacji trzeciego sektora. Było to interesujące doświadczenie, ponieważ okazało się, jak wiele może nam dać wymiana doświadczeń. Często nie wiemy o ciekawych możliwościach współpracy, pozwalającej zrealizować zajęcia nie tylko atrakcyjne, ale i niestwarzające problemów organizacyjnych i finansowych. Podczas pracy zrodził się pomysł stworzenia naszego lokalnego Banku Współpracy. Każdy nauczyciel, który ma dobre doświadczenia współpracy z instytucją kultury, stowarzyszeniem, urzędem, czy wreszcie konkretnym artystą bądź animatorem, mógłby je krótko opisać i rekomendować innym. W ten sposób można by choć częściowo wypełnić lukę stanowiącą często przeszkodę w realizacji ciekawych pomysłów. Nasz Ośrodek planuje stworzenie takiego Banku – o czym będziemy jeszcze osobno informować.

Ostatnia część spotkania była poświęcona prezentacji projektu operatorkultury.pl. Prowadzący przedstawili najciekawsze przykłady zgłoszone do konkursu, powiedzieli też kilka słów o tym, czego należy się wystrzegać przygotowując własny projekt. Udzielali także wskazówek dotyczących przygotowania do udziału w konkursie. Przewiduje on dofinansowanie najlepszych projektów edukacji kulturowej. Możliwe są dwa tryby współpracy: program dotacyjny dla realizatorów edukacji kulturowej (m.in. nauczycieli) oraz konkurs dla partnerstw nauczycieli i animatorów kultury. Szczegóły na stronie projektu. Można również  indywidualnie kontaktować się z pracownikami RIK: mzygmunt@rik.katowice.pl oraz ldziuba@rik.katowice.pl. Gorąco zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami!

Ponieważ temat ten cieszył się zainteresowaniem, w czerwcu planujemy w naszym Ośrodku spotkanie warsztatowe, tym razem niezwiązane już bezpośrednio z projektem  operatorkultury.pl, ale prezentujące zrealizowane pomysły nauczycieli praktyków. Już dziś serdecznie zapraszamy!

dr Dorota Siwor
konsultant Ośrodka

Tagi: ,