Kochajcie teatr w sobie, a nie siebie w teatrze

Warsztaty teatralne„Kochajcie teatr w sobie, a nie siebie w teatrze” – pod takim hasłem przewodnim 7 grudnia w naszym Ośrodku odbyły się zajęcia teatralne skierowane do nauczycieli – opiekunów szkolnych kół teatralnych i animatorów kultury. Prowadził je aktor Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, Sławomir Miska.

Zajęcia miały przede wszystkim wymiar praktyczny, a ich celem było wyposażenie nauczycieli w kompetencje pozwalające na taką pracę z młodymi ludźmi, aby pomóc im wyrażać emocje, porozumiewać się i rozumieć siebie, innych ludzi, świat.

Praca nad scenariuszem, prawda wewnętrzna aktora, ruch na scenie, słowo i emocje to priorytetowe elementy, na które został położony szczególny nacisk w trakcie spotkania. Uczestniczki warsztatów uczyły się, jak: rozwijać umiejętność budowania poszczególnych scen oraz całego spektaklu, wyrażać emocje, kreować prawdę aktora-człowieka na scenie teatralnej, uwrażliwiać się na inną osobę i jej świat, prawidłowo wykorzystać przestrzeń sceniczną i umiejętnie improwizować.

Zarówno zadania dramowo-teatralne, jak i sztuka improwizacji są nieodzownym elementem pracy nad spektaklem, dlatego metody te w dużej mierze były wykorzystywane na warsztatach. Nauczycielki, wchodząc w role, wykonywały zadania sceniczne, opracowywały etiudy pantomimiczne, miały okazję wziąć udział w grach dramowych.

Zaproponowana tematyka oraz zastosowane przez prowadzącego metody spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem. Uczestniczki tej formy doskonalenia zgłosiły potrzebę przeznaczenia większej liczby godzin na tego typu zajęcia. Dlatego też uruchomiony został 20-godzinny kurs dla wszystkich chętnych poszerzyć swe kompetencje w zakresie pracy nad powstawaniem małych form teatralnych. Szczegóły na stronie: https://kursy.wombb.edu.pl/courses/1399.

dr Dorota Siwor
Katarzyna Zioła-Zemczak
konsultantki Ośrodka

 

Tagi: ,