Seminarium historyczne: Rola PPP i AK

Polska walcząca - znakUwaga nauczyciele historii i młodzież zainteresowana historią najnowszą!

W ramach obchodów 78. rocznicy Polskiego Państwa Podziemnego zapraszamy na bezpłatne seminarium nt.: „Rola Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej dla społeczeństwa polskiego w okresie wojny i okupacji”.

Seminarium odbędzie się w siedzibie Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, przy ul. Legionów 25, w dniu 5 października 2017 r. (czwartek), w sali nr 001 (w przyziemiu), od godz. 11.30 do godz. 13.30.

W programie:

  1. „Historia Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej” – dr Grzegorz Wnętrzak.
  2. „Działalność Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej w Inspektoracie Bielskim” – mgr Rafał Kutryba.
  3. Jak ciekawie uczyć o Polskim Państwie Podziemnym? –  dyskusja.

Zgłoszenia nauczycieli i grup młodzieży przyjmujemy za pośrednictwem formularza online lub telefonicznie: 33 812 37 15, wew.: 120.

Nauczyciele otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w seminarium.

Urszula Rukasz, konsultant Ośrodka

Tagi: ,