Dlaczego i jak uczyć o literaturze i historii czeskiej? Relacja z konferencji

Materiały konferencyjneŚwiat współczesny pełen jest konfliktów na tle różnic pomiędzy narodami, także – a może zwłaszcza – tymi, których łączy bliskie sąsiedztwo. Skutecznym sposobem zapobiegania nieporozumieniom, wrogości, utrwalaniu stereotypów jest popularyzowanie wiedzy o sobie nawzajem, o historii i kulturze najbliższych sąsiadów. Dlatego też 29 listopada 2016 r. w naszym Ośrodku odbyła się, zorganizowana wspólnie ze Stowarzyszeniem „Czuli barbarzyńcy – razem dla Europy Środkowej”, konferencja metodyczna i warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli. Tematem były: dwudziestowieczna literatura i historia Czechosłowacji i Republiki Czeskiej.

Lubomir HamplDr hab. Lubomir Hampl, wykładowca Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej wygłosił wykład wstępny: Co wiemy, a co wiedzieć warto? Historia i literatura czechosłowacka i czeska (ujęcie metodologiczne). Przedstawił najistotniejsze fakty, o których warto mówić młodzieży, ponieważ historia i literatura naszych krajów wielokrotnie w dziejach miała punkty wspólne. Ich znajomość jest również niezbędna do samodzielnej weryfikacji negatywnego stereotypu Czecha.

Jerzy MarekJerzy Marek, polonista w III LO im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej oraz współpomysłodawca i współorganizator Festiwalu Kultury Czeskiej Czuli barbarzyńcy, w prelekcji Bliscy – nieznani. Kultura czeska jako kontekst w nauczaniu literatury polskiej przedstawił propozycje wybranych dzieł literackich i filmów, które można wykorzystać podczas lekcji języka polskiego, zarówno omawiając je osobno, jako przykłady pewnych uniwersalnych tematów i zjawisk artystycznych, jak i porównawczo z dziełami kultury polskiej.

Dorota MarekDorota Marek, nauczycielka języka polskiego w IV LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej, skupiła się z kolei na konkretnym przykładzie reportażu i omówiła książki Mariusza Surosza Pepiki i Ach, te Czeszki, proponując możliwe ujęcia tematyczne.

Agnieszka BaranUczestnicy spotkania wzięli udział w warsztatach poprowadzonych przez bohemistkę Agnieszkę Baran z ATH: „Myślę, że to początek pięknej przyjaźni”, czyli czy i jak można zainteresować uczniów literaturą czeską. Wykorzystując teksty literackie, między innymi Josefa Škvoreckego i Karela Čapka, zaproponowała konkretne przykłady zajęć dydaktycznych i metod nauczania.

Uczestnicy konferencjiWszyscy uczestnicy otrzymali obszerne materiały konferencyjne związane z poszczególnymi punktami programu.

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu „Festiwal Kultury Czeskiej Czuli barbarzyńcy 2016” współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

dr Dorota Siwor
konsultant Ośrodka

Tagi: , ,