Ciało w sztuce? Jak rozumieć, rozmawiać, uczyć…

Uczestnicy konferencji i prowadzącyUcząc i wychowując młode pokolenie nauczyciele stają niejednokrotnie przed zadaniami wymagającymi nie tylko wiedzy, ale i szczególnych umiejętności. Należy do nich podejmowanie tak zwanych trudnych tematów. Wśród nich na pewno jest motyw nagości, erotyki w sztuce. Dlatego też 9 grudnia 2016 r. zorganizowaliśmy w naszym Ośrodku konferencję metodyczno-szkoleniową: Sztuka w szkole. Wykorzystanie dzieł sztuki w pracy edukacyjnej na przykładzie tematyki erotycznej adresowaną do nauczycieli języka polskiego i wiedzy o kulturze.

Tablica: właściwe i niewłaściwe sposoby pracy z uczniamiKłopot może sprawiać z jednej strony sam temat, z drugiej zaś interpretacja dzieła sztuki. Nasi goście z Muzeum Narodowego w Krakowie Katarzyna Mrugała i Filip Skowron pokazali, jak można sobie z tym radzić. Rozpoczęli od przypomnienia podstaw opisu obrazu, rzeźby oraz analizy języka opisu seksualności i erotyki w odniesieniu do dzieł sztuki. Wskazali również przykłady konkretnych dzieł, w których pojawia się nagość, proponując metody ich interpretacji. Interesującym aspektem zagadnienia było potraktowanie sztuki jako swoistej pomocy w omawianiu trudnych tematów edukacji psychoseksualnej i w pracy wychowawczej. Przedstawione przez prowadzących propozycje pokazywały jak efektywnie połączyć rozmowę o cielesności i związanych z nią problemach oraz kształcenie konkretnych umiejętności odbioru, analizy i interpretacji tekstu kultury czy po prostu rozumienia dzieła.

Uczestnicy konferencjiW części warsztatowej konferencji prowadzący zaproponowali przykłady konkretnych zajęć i ćwiczeń do wykorzystania podczas lekcji. Zaprezentowali również pomoce dydaktyczne przygotowane do zajęć prowadzonych przez pracowników Działu Edukacji MNK w związku z eksponowanymi w Muzeum obrazami. Uczestnicy tworzyli także schematy lekcji związanej z poruszaniem tematyki cielesności ludzkiej w różnych kontekstach z wykorzystaniem dzieła sztuki.

Spotkanie było okazją do dyskusji na temat skutecznych i atrakcyjnych dla ucznia sposobów i metod omawiania sztuki prezentującej nagość, a także o możliwościach jej wykorzystania do poruszania zagadnień związanych z normami seksualnych i orientacjami, asertywnością i przemocą seksualną, pornografią i uprzedmiotowieniem ciała oraz stereotypami płciowymi i konwencjami urody. Zarówno wiedza, jak i prezentowane metody dydaktyczne pomogą z jednej strony kształcić umiejętności uczniów związane z interpretacją tekstów kultury, z drugiej mogą być atrakcyjną pomocą dla nauczyciela w rozmowie o problemach niezwykle istotnych, choć trudnych do podejmowania przez młodzież.

dr Dorota Siwor
konsultant Ośrodka

Tagi: , ,