Kształtowanie postaw i wychowanie do wartości

Gala Konkursu PPPMiesiąc luty i marzec 2017 r. obfituje w wiele uroczystości rocznicowych związanych z ważnymi wydarzeniami historycznymi i narodowymi, takimi jak: 75 rocznica przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową oraz Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Część z tych uroczystości mamy już za sobą, jako współorganizatorzy czy zaproszeni goście.

W dniu 14 lutego 2017 r. w 75 rocznicę przemianowania ZWZ w AK, w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach zorganizowaliśmy wspólnie ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Zarządem Okręgu Śląskiego w Katowicach oraz Stowarzyszeniem Pamięci Armii Krajowej w Bielsku-Białej uroczystość wręczenia nagród laureatom VI edycji Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Polskie Państwo Podziemne 1939-1945”.

Na uroczystość przybyli patroni konkursu lub ich przedstawicie, zaproszeni goście, laureaci i ich opiekunowie.

Gala Konkursu PPPSpośród patronów konkursu osobiście uczestniczyli: poseł na Sejm RP Jacek Falfus, Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer, dyrektor IPN Oddziału w Katowicach Andrzej Sznajder. Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługę reprezentowała, Katarzyna Kuczyńska-Budka – Dyrektor Gabinetu Marszałka, Wojewodę Śląskiego Jarosława Wieczorka reprezentował Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz.

Wśród zaproszonych gości obecni był kombatanci Armii Krajowej: kpt. Mieczysław Gronek, kpt. Mieczysław Piszczek.

Na wstępie uroczystości, przypominając okoliczności powołania Armii Krajowej, uczczono minutą ciszy poległych, zmarłych i żyjących żołnierzy Armii Krajowej.

Zgodnie z regulaminem konkurs miał formułę prezentacji multimedialnej. Był on adresowany zarówno do młodzieży szkół gimnazjalnych jak i ponadgimnazjalnych.

Tytułem VI edycji konkursu były „Losy wybranych przedstawicieli pionu cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego”. Uczestnicy mieli możliwość pokazania w swoich autorskich prezentacjach, wybitnych postaci związanych z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, Delegaturą Rządu na Kraj i podległymi jej jednostkami organizacyjnymi czy Kierownictwem Walki Cywilnej.

Gala Konkursu PPPNa konkurs nadesłano 98 prac niemalże ze wszystkich rejonów województwa śląskiego. Jury konkursowe w kategorii szkół gimnazjalnych wyłoniło 3 laureatów i 3 autorów prac wyróżnionych, a w kategorii szkół ponadgimnazjalnych 5 laureatów i 4 autorów prac wyróżnionych.

Pierwsze miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych zajął Karol Sowa z Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Zawierciu, za pracę pt.: „Płomień”.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zajęła Zofia Pietrzykowska z Liceum Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego w Bielsku-Białej, za pracę: „Tajne Komplety. Tajna Organizacja Nauczycielska”.

Wszyscy obecni na uroczystości mieli okazję obejrzeć fragmenty nagrodzonych prac w zaprezentowanym przez nas filmie. Po wręczeniu nagród i dyplomów Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz pogratulował laureatom i podziękował organizatorom.

Głos zabrała również Pani Urszula Bauer – Śląski Kurator Oświat w Katowicach, która stwierdziła, że organizowany przez nas konkurs w pełni wpisuje się w tegoroczne priorytety oświatowe Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie, kształtowania postaw, wychowania do wartości oraz rozwijania kompetencji informatycznych uczniów.


Tablica pamiątkowa AKW drugiej połowie miesiąca, tj. w dniu 23 lutego 2017 r. przedstawiciele naszego Ośrodka zostali zaproszeni na uroczystość poświęcenia tablicy pamiątkowej ufundowanej z okazji 75 rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.

Tablica została posadowiona na terenie Parafii Wojskowej, w Kościele pw. Bożego Miłosierdzia w Bielsku-Białej na ul. Leszczyńskiej. Uroczystość zorganizowały organizacje pożytku publicznego, takie jak; Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Bielsku-Białej, Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej w Bielsku Białej oraz Fundacja „Wiarus”, która to ufundowała tablicę.


Z kolei w dniu 24 lutego 2017 r. w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP, przy placu ks. Emila Szramka w Katowicach odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Zgodnie z programem uroczystość rozpoczęła się koncertem pieśni patriotycznych w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, a następnie odbyły się: msza święta w intencji żołnierzy podziemia niepodległościowego oraz apel pamięci i salwa honorowa.

Organizatorami uroczystości byli Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek oraz Prezydent Miasta Katowic Marcin Krupa.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, przedstawiciele społeczności miasta Katowic, kombatanci, młodzież szkolna i ich opiekunowie.

Więcej informacji znajdą Państwo w artykule Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Katowicachserwisie internetowym Dziennika Zachodniego w Katowicach.

Należy podkreślić, że udział młodzieży w patriotycznych uroczystościach rocznicowych i historycznych sprzyja kształtowaniu postaw patriotycznych i jest jednym ze skutecznych sposobów wychowywania do wartości.

konsultant Ośrodka Urszula Rukasz

Tagi: ,