Drukuj

Wdrażanie nowej podstawy programowej z matematyki w klasie 4 szkoły podstawowej

W roku szkolnym 2012/2013 nauczyciele szkół podstawowych rozpoczynają wdrażanie w klasie 4 nowej podstawy programowej (Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz. U. z 2009 r. nr 4, poz.17).

W związku z tym nasz Ośrodek, chcąc przybliżyć nauczycielom matematyki to trudne zadanie, zorganizował cykl konferencji regionalnych.

24 marca 2012 roku w godzinach od 9.00 do 13.00 odbyła się konferencja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej uczących w klasach III i nauczycieli matematyki klas IV-VI Od czynności do obrazu. Uczestniczyło w niej 58 nauczycieli.

Po powitaniu przez Jolantę Biernat – konsultanta Ośrodka i współorganizatora konferencji nauczyciele wysłuchali interesujących wykładów:

 1. Charakterystyka podstawy programowej z matematyki ze szczególnym uwzględnianiem I i II etapu edukacji – Anna Dubiecka.
 2. Uwarunkowania nauczania matematyki na II etapie edukacji od roku szkolnego 2012/2013 –  Barbara Dubiecka-Kruk.
 3. Kiedy pojawia się abstrakcja... Treści programowe a rozwój poznawczo-emocjonalny dziecka  – Ewa Olszewska-Patykiewicz.

Po przerwie kawowej uczestnicy podzielili się na 4 grupy warsztatowe:

 1. Technologia informacyjna w edukacji matematycznej, czyli jak łagodzić problem skoku edukacyjnego – dr Agnieszka Herma.
 2. Przejść czy przeskoczyć – o pokonywaniu progu między I i II etapem edukacji. Propozycja ćwiczeń na zajęcia z geometrii –  Mariola Maryszewska-Kwaśny. 
 3. Doskonalenie umiejętności sprawnego liczenia w zakresie czterech podstawowych działań matematycznych – Helena Byrdy, Teresa Michalska.
 4. Czynnościowe nauczanie matematyki sposobem rozwiązania problemu nauczania trudnych pojęć matematycznych ­– Maria Kaczmarzyk.

Zajęcia warsztatowe były okazją do tego, aby w praktyczny sposób poznać wybrane zagadnienia matematyczne, istotne z punktu widzenia nauczyciela matematyki I i II etapu edukacyjnego.

Druga konferencja regionalna nosiła tytuł: Jaki wybrać podręcznik i program od 2012 roku w klasie IV szkoły podstawowej? i podzielona została na dwie części.

I część odbyła się 17 kwietnia 2012 roku, w godzinach od 14.30 do 18.00 i zgromadziła 48 nauczycieli z Bielska-Białej i powiatów bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego i żywieckiego.

Po przywitaniu uczestników Maria Kaczmarzyk – konsultant naszego Ośrodka, omówiła akty prawne oraz  ważne dla nauczyciela terminy  związane z wdrażaniem nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Szczególną uwagę zwróciła na termin wyboru podręcznika do klasy IV – 15 czerwca 2012 r. – oraz warunki, jakie musi spełniać program nauczania, aby został przedstawiony dyrektorowi szkoły i dopuszczony przez niego do  użytku w szkole na II etapie edukacyjnym od roku szkolnego 2012/2013.

Prezentacji podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego od roku szkolnego 2012/2013 dla klasy IV dokonały wydawnictwa:

 • WSiP – Matematyka wokół nas (współautorka podręcznika Marianna Kowalczyk),
 • Nowa Era – Matematyka z kluczem,
 • Wiking – Łatwa matematyka,
 • Klett – Matematyka z klasą.

Poniżej zamieszczone zostały linki stron wydawnictw, na których można znaleźć  programy do nowej podstawy programowej i obudowę do prezentowanych podręczników:

WSiP - http://www.wsip.pl/

Nowa Era - http://www.nowaera.pl/

Wiking - http://www.wiking.com.pl/

Klett - http://superpodreczniki.pl/

W II części konferencji, 15 maja 2012 roku, prezentowały swoje podręcznik następujące wydawnictwa:

 • OPERON – Ciekawi świata
 • HELION – Matematyka Europejczyka
 • GWO – Matematyka z plusem
 • Informacja od WSiP dotycząca  Matematyki 2001

Poniżej linki do wydawnictw:

OPERON - http://www.operon.pl/

HELION - http://helion.pl/ksiazki/

GWO - http://gwo.pl/

WSiP - http://www.wsipnet.pl/

Wszystkie wydawnictwa zwracały uwagę na przesunięcia treści w nowej podstawie programowej z klas I-III do klas IV-VI.

W podstawie programowej w II etapie edukacji znalazły się następujące zagadnienia, które dotychczas były nauczane w etapie I:

 • oś liczbowa,
 • porównywanie ilorazowe,
 • kolejność wykonywania działań,
 • szacowanie wyników,
 • algorytmy działań pisemnych,
 • działania z wyrażeniami dwumianowanymi,
 • wprowadzenie 1 dm, 1 km i zamiana jednostek długości,
 • jednostki masy (g, q, t) i zamiana jednostek,
 • wprowadzenie sekundy, kwadransa, wieku,
 • obliczenia związane z miarami czasu z zamianą jednostek,
 • dzielenie z resztą,
 • ułamek jako część całości,
 • punkt, prosta, odcinek,
 • odcinki równoległe i prostopadłe,
 • rozwiązywanie zadań otwartych rozszerzonej odpowiedzi.

Każdy uczestnik spotkania otrzymał od wydawnictw prezent, a część wydawnictw podarowała również prezentowany, nowy podręcznik.

Na spotkaniu konsultant firmy „Pilch" zaprezentował również pomoce edukacyjne z drewna, które ułatwią nauczycielom czynnościowe nauczanie matematyki, uatrakcyjnią wprowadzanie trudnych, złożonych pojęć matematycznych.

W roku szkolnym 2012/2013 będziemy kontynuować konferencje związane z wdrażaniem podstawy programowej z matematyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

Maria Kaczmarzyk
– konsultant Ośrodka i organizator cyklu konferencji

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 25, tel. 33 81 237 15, 33 81 224 58, e-mail: poczta@wombb.edu.pl