Drukuj

Kształtowanie pojęć matematycznych w przedszkolu i klasach I-III

W sobotę 30 stycznia 2010 roku w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Bielsku-Białej odbyła się konferencja regionalna dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej na temat: „Kształtowanie pojęć matematycznych w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej". Wzięło w niej udział ponad 100 nauczycieli z miasta Bielska-Białej oraz powiatów bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego i żywieckiego.

Inspiracją do zorganizowania takiego spotkania był fakt, iż matematyka ponownie jest przedmiotem maturalnym, a także świadomość, że pierwsze dziecięce doświadczenia w tym zakresie w znaczący sposób decydują o powodzeniu w późniejszej nauce matematyki.

Spotkanie rozpoczęło się od projekcji fragmentu filmu dotyczącego historii liczb, a następnie zgromadzonych nauczycieli w tematykę spotkania wprowadziły praktyczne działania matematyczne trzylatków z Przedszkola nr 20 w Cieszynie i pierwszoklasistów z SP nr 9 w Bielsku-Białej.

Psycholog  PPP nr 3 w Bielsku-Białej mgr Katarzyna Patykiewicz  wygłosiła wykład na temat „Gotowości dziecka do uczenia się matematyki" wskazując, że zdecydowana większość dzieci, mających w szkole trudności z matematyką, rozpoczęła naukę bez wystarczającej dojrzałości intelektualnej i emocjonalnej. Łatwo zapobiec takim niepowodzeniom wspomagając rozwój dziecka, kształtując odpowiednio jego intuicję matematyczną i organizując we właściwy sposób pierwsze dziecięce doświadczenia w zakresie matematyki.

Drugi wykład wygłosiła dr hab. Grażyna Rygał - profesor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. W swoim wystąpieniu mocno podkreśliła znaczenie właściwego kształcenia intuicji matematycznych oraz dbałości o poprawny język przedmiotu. Małe dziecko poznając nowe słowo osadza go w określonym kontekście i jeśli nauczyciel nieprecyzyjnie stosuje nazewnictwo, to dziecko czuje się zagubione i nie jest w stanie orientować się na bieżąco w materiale, przestaje rozumieć co i dlaczego się dzieje. Staje się to przyczyną późniejszych  trudności w uczeniu się matematyki. Pani dr hab. Grażyna Rygał podawała przykłady rozmaitych nieścisłości pojawiających się w uczniowskich podręcznikach i ćwiczeniach, apelując do nauczycieli o wzmożoną czujność  w tym zakresie. Tylko wtedy dziecko będzie mogło budować swoją wiedzę i umiejętności w spójny sposób.  Zwróciła uwagę na taki dobór zadań i ćwiczeń dla dzieci, by dominowało w nich działanie i myślenie.

Po przerwie odbyły się w grupach warsztaty na temat:

  • „Pojęcie liczby i równoliczności; porównywanie liczb" - konsultant Maria Kaczmarzyk
  • „Działania na liczbach" - doradczynie edukacji wczesnoszkolnej Helena Byrdy i Teresa Michalska
  • „Sytuacje praktyczne, w których jest niewiadoma" - konsultant Halina Juraszczyk
  • „Pojęcie figury geometrycznej, kształty figur: trójkąty, prostokąty, koła" - dr hab. Grażyna Rygał
  • „Orientacja w czasie i przestrzeni" - konsultant Jolanta Biernat

Podczas warsztatów nauczyciele mieli okazję w praktyczny sposób poznać zabawy i sytuacje zadaniowe, dzięki którym dzieci będą lepiej radziły sobie z myśleniem matematycznym w danej chwili oraz w dalszej edukacji.

Liczna obecność nauczycieli w sobotnie dopołudnie, a także rozmowy kuluarowe  potwierdziły potrzebę zorganizowania konferencji, upewniły, że nauczyciele dostrzegają wagę problemu edukacji matematycznej we wczesnym nauczaniu dzieci. Zainspirowały do planowania dalszych działań w tym zakresie. 

Halina Juraszczyk i Jolanta Biernat - konsultanci Ośrodka

 

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 25, tel. 33 81 237 15, 33 81 224 58, e-mail: poczta@wombb.edu.pl