Konferencje metodyczne

Przedstawiamy harmonogramy konferencji metodycznych na rok szkolny 2016/2017 (drugi semestr) w poszczególnych powiatach:

W celu uzyskania bliższych informacji na temat planowanych konferencji metodycznych prosimy o bezpośredni kontakt z doradcami (organizatorami).