Sieć współpracy nauczycieli informatyki

Sieć połączeńSieć współpracy i samokształcenia nauczycieli informatyki
„W rytmie bitów i bajtów”
.

Spotkania w ramach sieci współpracy są bezpłatne.

Zapraszamy nauczycieli informatyki i zajęć komputerowych ze szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. Mile widziani są także nauczyciele ze szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych).

Chcemy wspólnie:

 • uczyć się, jak uczyć na konkretny (wskazany w zaproszeniu) temat,
 • wzbogać swój warsztat pracy (zdobywać nowe kompetencje),
 • wymieniać doświadczenia,
 • dyskutować,
 • wspierać się wzajemnie.

Zasady pracy sieci:

 1. Tematyka spotkań sieci koncentruje się wokół problematyki  związanej z nauczaniem informatyki (zajęć komputerowych) w szkole podstawowej (głównie klasy 4-8) i ponadpodstawowej, także z uwzględnieniem tematów związanym z programowaniem (kodowaniem).
 2. Szczegółowa tematyka spotkań będzie uwzględniać potrzeby uczestników sieci.
 3. Sieć rozpoczyna pracę w październiku 2017 r., a ostatnie spotkanie jest zaplanowane na czerwiec 2018 r.
 4. Planujemy 10 spotkań członków sieci. Harmonogram zostanie ustalony na pierwszym spotkaniu.
 5. Kluczową rolę odgrywa wymiana doświadczenia między uczestnikami i wspólne wypracowywanie rozwiązań.
 6. W czerwcu, na ostatnim spotkaniu sieci, podsumujemy rok wspólnych działań. Członkowie sieci otrzymają zaświadczenia – zgodnie z liczbą godzin poświęconą na pracę w naszej sieci. Osoba uczestnicząca we wszystkich 10 spotkaniach (w wymiarze 3 godzin dydaktycznych każde) – otrzyma zaświadczenie  o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego w wymiarze 30 godzin.

Opiekunem sieci jest Wojciech Zuziak.

Zapraszamy do współpracy!