Projekt „Nie taki robot straszny!”

Robot LEGO Education WeDo 2.0

WeDo 2.0

W roku szkolnym 2017/2018 nasz Ośrodek wraz Partnerami rozpoczyna realizację Projektu pod nazwą „Nie taki robot straszny!”. Projekt współtworzą:

 • RODN „WOM” w Bielsku-Białej
 • AKCES edukacja Kurzyca, Piasecki sp.j., Przeźmierowo (oficjalny przedstawiciel firmy LEGO Education w Polsce)
  http://www.akcesedukacja.pl/
 • Szkoła Podstawowa nr 10 Towarzystwa Szkolnego
  im. M. Reja w Bielsku-Białej

  http://www.sp10.rejbb.pl/

Opiekunem naukowym Projektu jest Pani dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska – adiunkt na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Robot LEGO Education WeDo 2.0

WeDo 2.0

Nasza propozycja to:

 • zachęta do stosowania podejścia inżynierskiego w nauczaniu,
 • kompleksowe wsparcie dla szkół podstawowych zgłoszonych do projektu na etapie wyboru i rozpoczęcia pracy z zestawami firmy LEGO Education (ok. 10 godzin dydaktycznych dla każdej zgłoszonej do projektu szkoły),
 • szansa na stworzenie sieci współpracy „zrobotyzowanych” szkół skupionych wokół Partnerów projektu,
 • szansa na wymianę doświadczeń, dzielenie się wiedzą i umiejętnościami,
 • okazja do zaprezentowania działań Partnerów projektu.
Robot LEGO MINDSTORMS Education EV3

EV3

Każda z 9 szkół podstawowych przyjętych do Projektu w tym roku szkolnym zostanie zaproszona do wzięcia udziału w 3 spotkaniach:

 1. Wprowadzenie w tematykę wykorzystania robotów LEGO Education w nauczaniu (uczeniu się): warsztaty dla dyrektorów (wicedyrektorów) i nauczycieli (maksymalnie 2 z każdej szkoły), które odbędą się 23 września 2017 r. (sobota) w godz. od 10:00 do 14:00 w budynku RODN „WOM” w Bielsku-Białej przy ul. Legionów 25.
 2. Praktyka obserwacyjna w Szkole Podstawowej nr 10 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej. Termin spotkania zostanie ustalony na zajęciach w dniu 23 września.
 3. Praktyka czynna – przeprowadzenie zajęć warsztatowych w RODN „WOM” w Bielsku-Białej przez nauczycieli ze szkół zgłoszonych do projektu (z wykorzystaniem zestawów LEGO Education); uczestnikami zajęć będzie 10 uczniów z danej szkoły zgłoszonej do projektu. Termin spotkania zostanie ustalony na zajęciach w dniu 23 września.
Robot LEGO MINDSTORMS Education EV3

EV3

Całkowity koszt udziału szkoły podstawowej w Projekcie to:
100 zł (brutto).

Prosimy o zapoznanie się z najczęściej zadawanymi pytaniami:
Projekt Nie taki robot straszny! Q&A (PDF, z dnia 12.09.2017 r.).

Więcej informacji udziela koordynator projektu – Wojciech Zuziak:


Nabór szkół do pierwszej edycji Projektu został zakończony.

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń szkół do drugiej edycji Projektu. Nowy formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod adresem: https://goo.gl/forms/dLJYyI1tsdsMzeCZ2.

Termin realizacji drugiej edycji Projektu zostanie podany w październiku 2017 r.


Zapraszamy!