Granty edukacyjne 2017

Kuratorium Oświaty w Katowicach - logotypUprzejmie informujemy, że w ramach zadań edukacyjnych Programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2017 r. nasz Ośrodek uzyskał dotację Kuratorium Oświaty w Katowicach (100% kosztów) na realizację 12 projektów form kształcenia ustawicznego.

Rekrutacja na ww. formy kształcenia ustawicznego: konferencja (KG), seminaria (SG), warsztaty (WG) prowadzona będzie na podstawie przesłanych indywidualnych kart zgłoszeń.

Uczestnikami szkoleń mogą być tylko nauczyciele czynni zawodowo, zatrudnieni w szkołach lub placówkach woj. śląskiego – zgodnie z określeniem adresata formy. Jedna osoba może uczestniczyć najwyżej w 2 szkoleniach.

Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną, korzystając z portalu do elektronicznej rejestracji https://kursy.wombb.edu.pl: w menu po lewej należy wybrać OFERTA KURSÓW, następnie Zapisy w toku, na liście Dział wskazać Granty 2017 i kliknąć Szukaj lub można wykorzystać przygotowany dla Państwa link bezpośredni: https://goo.gl/BjR4FN.

Warunkiem niezbędnym zakwalifikowania nauczyciela do udziału w szkoleniu jest ponadto niezwłoczne (najpóźniej do pierwszych zajęć danego szkolenia) dostarczenie zaświadczenia dyrektora szkoły/placówki (wzór: https://goo.gl/28vf9T) potwierdzającego zatrudnienie na stanowisku nauczyciela. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu decydować będzie data wpływu zgłoszenia. Informację o zakwalifikowaniu prześlemy drogą e-mailową.

Realizacja form planowana jest w okresie 25.08.2017 r. – 30.11.2017 r.

Zapraszamy!

Do pobrania: