Nauczyciele konsultanci

Przedstawiamy wykaz nauczycieli konsultantów naszego Ośrodka w roku szkolnym 2016/2017:

Jolanta Biernat – WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
doradztwo programowo-metodyczne
jbiernat@wombb.edu.pl
33 8123715 w. 116

Cecylia Borowska – PEDAGOGIKA
doradztwo programowo-metodyczne, doskonalenie zawodowe, fundusze UE
cborowska@wombb.edu.pl
33 8123715 w. 119

Lechosław Hojnacki – INFORMATYKA
doradztwo programowo-metodyczne
lhojnacki@wombb.edu.pl
33 8123715 w. 116

Beata Honkisz – JĘZYK FRANCUSKI, KADRA KIEROWNICZA
doradztwo programowo-metodyczne, organizacja pracy szkoły
bhonkisz@wombb.edu.pl
33 8123715 w. 114

Maria Kulesz – JĘZYK POLSKI, WIEDZA O KULTURZE
doradztwo programowo-metodyczne
mkulesz@wombb.edu.pl
33 8123715 w. 115

Maria Łątka – JĘZYK ANGIELSKI
doradztwo programowo-metodyczne, konkurs języka angielskiego „FOX”
mlatka@wombb.edu.pl
33 8123715 w. 114

Jolanta Mysińska – JĘZYK ANGIELSKI
doradztwo programowo-metodyczne, kursy językowe
jmysinska@wombb.edu.pl
33 8123715 w. 114

Katarzyna Parcia – MATEMATYKA,
doradztwo programowo-metodyczne w zakresie szkół podstawowych i gimnazjów
kparcia@wombb.edu.pl
33 8123715 w. 116

Katarzyna Patykiewicz – PSYCHOLOGIA,
doradztwo programowo-metodyczne
kasiap@bielbit.com.pl
33 8123715 w. 116

Urszula Rukasz – HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
doradztwo programowo-metodyczne w zakresie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
urukasz@wombb.edu.pl
33 8123715 w. 120

dr Dorota Siwor – JĘZYK POLSKI
doradztwo programowo-metodyczne
dsiwor@wombb.edu.pl
33 8123715 w. 120

dr Zdzisława Tabaka – FIZYKA
doradztwo programowo-metodyczne, koordynacja konkursów przedmiotowych
ztabaka@wombb.edu.pl
33 8123715 w. 115

Grzegorz Telok – PRZEDMIOTY ZAWODOWE
doradztwo programowo-metodyczne, egzaminy zawodowe, organizacja pracy szkoły, awans zawodowy
gtelok@wombb.edu.pl
33 8123715 w. 114

Monika Wisła – JĘZYK NIEMIECKI
doradztwo programowo-metodyczne
mwisla@wombb.edu.pl
33 8123715 w. 114

Wojciech Zuziak – INFORMACJA PEDAGOGICZNA, INFORMATYKA
doradztwo programowo-metodyczne, doskonalenie zawodowe
wzuziak@wombb.edu.pl
33 8123715 w. 123