Sieć współpracy nauczycieli języków obcych

Sieć połączeń - EuropaW roku szkolnym 2016/17 zapraszamy nauczycieli języków obcych do udziału w bezpłatnych spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia.

To zgodna z nowymi założeniami MEN forma doskonalenia wspierająca wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, to międzyszkolny zespół nauczycieli współpracujących ze sobą.

Spotkania mają charakter warsztatowy. Pracujemy także w sieci na platformie Moodle.  Dostęp do platformy znajduje się pod adresem: moodle2.wombb.edu.pl.

Cele i zadania sieci:

 • bezkosztowa wymiana doświadczeń między uczestnikami,
 • analiza „dobrych praktyk” stosowana przez uczestników,
 • pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów,
 • poszerzenie kompetencji uczestników,
 • tworzenie nowych rozwiązań,
 • tworzenie efektywnych sposobów wsparcia koleżeńskiego, zwłaszcza dla początkujących nauczycieli.

Nasze propozycje – obszary tematyczne w bieżącym roku szkolnym:

 • Wirtualne narzędzia
 • Prawo autorskie dla nauczycieli
 • Lekcje motywujące i demotywujące
 • Materiały dydaktyczne – wymiana doświadczeń
 • Rozwijanie sprawności językowych
 • Cyberprzemoc i profilaktyka

Miejsce spotkań to RODN WOM w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, sala 207.

Obszar tematyczny Termin zajęć i nr sali
Cyfrowy klucz do rozwijania umiejętności rozumienia ze słuchu 06.10.2016 r.
16.00-18:00
sala 207
Prawo autorskie dla nauczycieli 16.11.2016 r.
16.00-18:00
sala 207
Działania profilaktyczne wobec zagrożeń cyfrowych oraz procedury reagowania na różnego rodzaju przejawy cyberagresji 8.03.2017 r.
16.00-18:00
sala 207
Cyberprzemoc – narzędzia online do ochrony wizerunku 25.04.2017 r.
16.00-18:00
sala 207

Bliższych informacji udzielają koordynatorki sieci – Beata Honkisz i Monika Wisła, pod numerem telefonu 33 8123715 w. 114.

Zapraszamy!