Ku lepszej edukacji w świecie współczesnych mediów elektronicznych

RODN WOM w Bielsku-Białej - ikonaRegionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej zaprasza nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych na wykład połączony z dyskusją:

Ku lepszej edukacji
w świecie współczesnych mediów elektronicznych

Wykład wygłosi prof. WSB dr hab. inż. Janusz Morbitzer, który zajmuje się szeroko pojętą tematyką edukacji informatycznej i medialnej. W swoich pracach koncentruje się na badaniu społecznych, cywilizacyjnych, kulturowych, psychologicznych i edukacyjnych konsekwencji rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz mediów, a także poszukiwaniu optymalnych metod ich stosowania w procesie kształcenia i samokształcenia; zajmuje się też zagadnieniem różnorodnych zagrożeń ze strony mediów elektronicznych.

Spotkanie odbędzie się 22 lutego 2018 r. (czwartek) o godz. 16.00 w siedzibie RODN „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, sala 011 (parter).

Koszt udziału: 20,00 zł.

Warunki uczestnictwa:

 • Wypełnienie formularza online.
  Jeżeli formularz jest nieaktywny, oznacza to brak wolnych miejsc.
 • Dokonanie wpłaty w terminie do 20 lutego 2018 r. na konto:
  BANK PEKAO S.A. BIELSKO-BIAŁA 08 1240 6449 1111 0010 3715 5655
  (z dopiskiem: kod formy Konf 9).

Uwaga:
Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami:

 • W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej (należy podać dane określone w formularzu).
 • W pozostałych przypadkach (w tym płatności dokonywanej przez szkołę/placówkę) prosimy o kontakt z p. Haliną Krejner – tel. 33 812 37 15 wew. 126, e-mail: hkrejner@wombb.edu.pl
 • Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w wykładzie.

Dodatkowych informacji udziela p. Beata Honkisz – koordynator spotkania,
tel. 33 812 37 15 wew. 114, e-mail: bhonkisz@wombb.edu.pl

Zapraszamy!

Tagi: ,