Sieć współpracy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

Droga w górachZapraszamy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych do nawiązania współpracy w celu:

  • wymiany doświadczeń oraz zasobów,
  • wzajemnego wspierania się oraz pozyskiwania informacji,
  • podnoszenia kompetencji zawodowych,
  • wzbogacenia warsztatu pracy,
  • wspólnej pracy związanej z praktyką szkolną.

Pierwsze spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli odbędzie się 16 listopada 2017 r. (czwartek) od 14.30 do 17.00 w RODN „WOM” w Bielsku-Białej przy ul. Legionów 25 w sali 203.

Uczestnicy wezmą udział w konferencji szkoleniowej „Problematyka zanieczyszczenia powietrza oraz sposób informowania społeczeństwa o jakości powietrza w województwie śląskim”. Po konferencji odbędzie się spotkanie nauczycieli deklarujących wolę przystąpienie do wspólnej pracy; zostanie ustalony harmonogram i tematyka kolejnych spotkań.

Współpraca w ramach sieci jest metodą pracy opartą na zasadzie partnerstwa i stanowi element kompleksowego wspomagania szkół i nauczycieli. Wszystkie spotkania organizowane w ramach sieci współpracy i samokształcenia są bezpłatne.

Członkowie sieci w czerwcu 2018 r. otrzymają zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego, zgodnie z liczbą godzin poświęconą na pracę w sieci.

Rejestracja uczestników sieci poprzez formularz online.

Barbara Michałek-Piernik
nauczyciel konsultant

Tagi: