Seminarium: Zbrodnia Wołyńska

Zbrodnia Wołyńska - okładka - materiały IPNRegionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej wraz z  Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej IPN w Katowicach, serdecznie zapraszają nauczycieli historii, języka polskiego, wos-u, etyki i religii do uczestnictwa w seminarium pt.

Zbrodnia Wołyńska 1943–1945

Seminarium odbędzie się w siedzibie naszego Ośrodka przy ul. Legionów 25, w dniu 28 kwietnia 2017 r. (piątek), godz. 14.00-15.30, w sali nr 202 (drugie piętro).

Celem seminarium jest przybliżenie tego jednego z najtragiczniejszych wydarzeń w najnowszych dziejach Polski oraz próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób uczyć o Zbrodni Wołyńskiej.

Zbrodnia Wołyńska – antypolska czystka etniczna przeprowadzona przez nacjonalistów ukraińskich, mająca charakter ludobójstwa. Objęła nie tylko Wołyń, ale również województwa lwowskie, tarnopolskie i stanisławowskie, czyli Galicję Wschodnią, a nawet część województw graniczących z Wołyniem: Lubelszczyzny (od zachodu) i Polesia (od północy). Czas trwania Zbrodni Wołyńskiej to lata 1943–1945. Zbrodnia Wołyńska nadal pozostaje białą plamą w polskiej pamięci zbiorowej.

W programie:

  1. Relacje polsko-ukraińskie w latach 1918-1945; Ryszard Mozgoł, kierownik OBEN IPN w Katowicach
  2. Zbrodnia Wołyńska, jako przestępstwo ludobójstwa
  3. Projekcja filmu dokumentalnego o Zbrodni Wołyńskiej
  4. Materiały pomocnicze dla nauczycieli do prowadzenia zajęć nt. Zbrodni Wołyńskiej.

Zgłoszenia zainteresowanych nauczycieli i grup młodzieży przyjmujemy poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 27 kwietnia 2017 r. Nauczyciele otrzymają zaświadczenie uczestnictwa.

Organizator: Urszula Rukasz, e-mail: urukasz@wombb.edu.pl, tel.: 33/ 8123715, w. 120.

Napisano w Aktualności, Seminarium, Zaproszenia Tagi: , ,